Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Шпори соціологія.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
198.66 Кб
Скачать

13.Поняття, ознаки та елементи с-ства. Соціальні зміни.

У соціології поняття «суспільство» має багато пояснень. Парсонс пояснював с-ство як соціальну систему функціональних структур. Найважливішими елементами с-ства є соціальна система, система культури та система особистості. Е.Фром наголошує, що с-ство є системою яка само організовується та само розвивається. Основою розвитку с-ства є соціальний характер. Соціальний характер є результатом адаптації людини до соціально-економічної структури с-ства. Суспільство – це сукупність всіх видів взаємодії та форм об”єднання людей, які склалися історично. Е.Гіденс: Суспільство – це нова індустріальна спільнота людей, яка характеризується спільними культурними рисами.

Основні риси с-ства:

1. Універсальність.

2. Відтворюваність:

а)народжуваність;

б)соціалізація.

3. Територія.

4. Інституційність.

14.Типологія сучасних суспільств світу

І. Марксистський підхід – засновник Карл Маркс, який в основу класифікації с-ства поклав критерій власності на засоби виробництва:

1. Первіснообщинне суспільство.

2. Рабовласницьке с-ство- основний вид власності – земля належала невеликій групі осіб, які мали всю повноту влади. Всі інші були рабами.

3. Феодальне с-ство – земля належить невеликій групі осіб – феодалам, а всі інші отримують право користуватися нею в обмін на певні поступки.

4. Капіталістичне с-ство. Основний тип власності – засоби виробництва належать невеликій групі осіб – капіталістам, які користуються наслідками експлуатації найманих працівників.

5. Комуністичне с-ство – власність на всі засоби виробництва буде спільною, буде справедливий розподіл доходів.

Суспільства поділяються на:

1. До індустріальні, в основі яких лежить сільське господарство і ручна праця;

2. Індустріальні – в основі промисловість і індустрія.

3. Постіндустріальні – в основі якого лежить розвиток науки і техніки та інформаційні технології.

Е. Гіденс:

1. Старі с-ства( с-ство мисливців і збирачів, аграрні с-ства, індустріальні с-тва).

2. Нове суспільство або постіндустріальне.

До с-ств Першого світу відносяться США, Канада, Японія, західноєвропейські країни, Австралія, Нова Зеландія. Для них був характерним високий розвиток науки і техніки, відкрите (до змін) с-ство.

С-ства Другого світу – Радянський Союз і країни соціалістичного табору – розвинене індустрія, але відставання у науково-технічному розвитку, сильна військова сфера, закрите с-ство.

До країн Третього світу відносили всі інші країни, які були злиденними і нічого не мали (Україна).

Нові індустріальні країни – Мексика, Бразилія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур, Індія, Чилі.

15.Соціальні інститути с-ства та соціальні організації.

Соціальні інститути виникають у с-стві для регламентації (узаконення) певних соціальних норм, ролей та статусів. В суспільстві, в процесі його розвитку, часто виникають явища, які допомагають регулювати певну галузь суспільних відносин, це є суспільні норми – це те, з допомогою чого відбувається популяція у с-стві.

Соціальні інститути бувають таких видів:

1. Політичні інститути (держава, партії).

2. Економічні інститути (банк).

3. Соціальні інститути.

Соціальні організації – це певні установи, створені для того, щоб підтримувати ефективне функціонування соціальних інститутів.

Соціальні організації бувають двох типів:

- формальні – міліція, в’язниці, суди;

- неформальні – не є інституціоналізовані – мафія, земляцтва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.