Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Шпори соціологія.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
198.66 Кб
Скачать

12.Основні етапи становлення соціологічної думки в Україні

В розвитку укр соціології виділяють 3 етапи:

1.З кінця 70-х рр ХІХ ст до 1918 р

2.1918р-кін 80-х рр ХХ ст

3.Кінець 80-х рр ХХ ст до наших днів

Перший етап повязаний з діяльністю М.Драгоманова, С.Подолинського, М.Грушевського, Б.Кістяківського.

Драгоманова вважають фундатором укр соціології. Пряця «Чудацькі думки про укр національну справу». Структура суспільства складається з 3-х підсистем:

1.Матеріал, з якого складається суспільство (індивіди, народності)

2.Форми суспільства (сімя, клас, державний і міждержавний союзи)

3.Продукти сусп діяльності (матеріальні та моральні)

Вчений виділяє 2 основні класи у суспільстві: люди фізичної і люди розумової праці. Поділ суспільства на заможних тра бідних пояснюється існуванням приватної власності. В процесі удосконалення суспільних відносин приватна власність має трансформуватись у колективну власність. Вчений був прихильником соц еволюції суспільства.

Подолинський був автором першої укр праці соціологічного змісту «Ремесла і фабрики на Україні».

М.Грушевський «Початки громадянства або генетична соціологія». Вводить поняття генетичної соціології. Предметом дослідження генетичної соціології є сутність суспільства. Будь-яке суспільство функціонує на основі законів соц розвитку. Найбільш впливовим на розвиток суспільства є буологічний, психологічний та економічний закони.

Грушевський виділяє 3 стадії розвитку людства та суспільства:

1.Початки суспільної організації-відбувається перевага біологічних факторів розвитку людства. Характерним є первіснообщинна форма організації суспільства.

2.Племіннородова організація – наоснові економічних факторів відбувається обєднання людей у роди та племена. У подальшому проходять процеси розпаду племіннородової організації. В основі цих процесів є розвиток особистої власності.

3.Формування класової держави. Розвиток класової держави характеризується поділом суспільства на соц верстви.

Вчений розробив концепцію політичної соціології. На певному етапі розвитку людства відбувається процес демократизації влади. Причиною демократизації є поява конфліктів між підданими та правителями. Для уникнення суспільної кризи соціальні верстви починають залучатися до участі у владних структурах.

Б.Кістяківський «Суспільство і особа». В основі соціології як наки є марксизм, тобто домінуюче значення економічних факторів у розвитку суспільства. Тільки право може обєднати суспільство. Стабільне суспільство має володіти правовим контролем. За допомогою права можна досягти компромісу між різними соц верствами.

Другий етап повязаний з діяльністю таких науковців як Микита Шаповал, Володимир Старосонський та Ольгерд Бочковський. У листопаді 1918 відбулось академічне оформлення укр соціології. Була створена Академія наук України. У структурі цієї академії діяла кафедра соціології. Наприкінгці 20-х рр ХХ ст формуються дві течії розвитку укр соціологічної науки: соціологія УРСР і українська соціологія в еміграції.

Третій етап це період визнання соціології теоретико-прикладною наукою. У 1993 р Міністерство освітиУкраїни надало соціології статус базової навчальної дисципліни. Соціологія стає обовязковою навчальною дисципліною для викладання у ВНЗ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.