Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Шпори соціологія.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
198.66 Кб
Скачать

34. Істор. Типи та види сімї

На різних етапах розвитку суспільства і в різних соціальних умовах виникають системи спорідненості, котрі суттєво відрізняються одна від одної. Прийнято виділяти чотири основних історичних типи таких систем.

1)австралійський — пов'язаний з дуально-родовою організацією. Характерною особливістю цього типу є реалізація принципу розмежування родичів по лінії батька і лінії матері.

2)арабський. Він уже розрізняє родичів по прямій (зв'язок між особами, одна з яких походить від іншої) і бічній (зв'язок між особами, котрі походять від одного предка) лініях.

3)гаванський (генераційний). Тут не було розмежування родичів як за принципом роздвоєння, так і лінійності. Єдиною диференціюючою ознакою виступала належність до певного покоління.

4)англійський (лінійний) — тип спорідненості утворився в процесі розпаду великої сім'ї. Спорідненість цього типу не диференціює родичів по лініях батька й матері, а протиставляє пряму (головну) лінію спорідненості бічним (другорядним). Це той тип спорідненості, який ми сьогодні відносимо до себе.

Істор. розрізняють такі типи сім'ї: парний, полігамний та моногамний. У наш час існують лише два типи: моногамний— найпоширеніший у світі — і полігамний — регіонально обмежений (Пакистан, Єгипет, Південна Індія).

Різноманітність сімейних відносин зумовлює появу багатьох типів сім’ї. У соціолог. дослідженнях їх класифікують за такими критеріями:

1.характером спорідненості:

консангвінальна (кровноспоріднена) — тип сімейної організації, в якому основними є відносини дітей з батьками і дітей між собою, тобто відносини, що базуються на кровній спорідненості, а не на зв’язках між подружжям;

кон’югальна (подружня чи шлюбна) — тип сімейної організації, в якій основним є відносини жінки і чоловіка, а не кровно-родинні зв’язки.

2.кількістю представлених поколінь:

Однопоколінна-подружня пара без дітей;

проста або нуклеарна — подружня пара з дітьми, які ще не одружені. Найбільш розповсюджений тип сім’ї в сучасному суспільстві;

розширена, що складається з трьох і більше поколінь, які з’явилися внаслідок одруження дітей та онуків і зв’язані спільним господарством;

3.типом подружжя:

проста — моногамія;

складна — поліандрія, полігінія тощо, що виникає, коли кілька нуклеарних сімей об’єднуються через спільного чоловіка чи жінку;

розширена, що складається із кількох нуклеарних сімей, які живуть разом і ведуть спільне господарство;

4.наявністю батьків:повна (двоє батьків); неповна (лиш 1);

5.кількістю дітей:бездітна; однодітна; багатодітна — троє і більше дітей;

6.розподілом ролей:

партнерська —заснована на взаєморозумінні подружжя і добровільному розподілі ролей згідно з можливостями і схильностями кожного з них;

матріцентрична — центральне місце посідає мати;

патерпальна — центральне місце посідає батько;

7.ступенем самостійності:

автономна — така, що є самодостатньою, самостійною одиницею;

гетерономна — така, котра не є економічно самодостатньою, засоби до життя забезпечує один чи кілька її членів, характеризується чітким розподілом обов’язків, а отже, дотриманням норм, правил, що запроваджені іншими.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.