Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Копия Шпори соціологія.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
17.12.2018
Размер:
198.66 Кб
Скачать

9.Соціологічна теорія к.Маркса

К.Маркс є засновником конфліктної парадигми у соціології. «Капітал». Маркс є автором теорії про матеріалістичне розуміння історії. Сусп буття є первинним. Суспільне буття формує сусп свідомість. Виключно економіка є основою сусп розвитку та сусп зміен.

Вчений розробляє концепцію сусп-економічної формації-історичний тип с-ва, який засновується на відповідному способі виробництва. Існує 5 суспільно-економічних формацій:

1.Первісна

2.Рабовласницька

3.Феодальна

4.Буржуазна

5.Комуністична

Комуністична суспільно-економічна формація є найвищою стадією розвитку людства та суспільства.

Маркс розробляє теорію класової боротьби. Це стан сусп відносин, який виникає між різними соц класами, інтереси яких є різними та непримиренними. Лише класова боротьба є основою історичного розвитку людства. Маркс розробляє вчення про комуністичне суспільство. Ідеальним майбутнім людства є суспільство без класів та найманої праці, тому у комуністичному суспільстві буде відсутнім соц нерівність та приватна власність.

10.Соціологізм Еміля Дюркгейма

Дюркгейм є автором праць «Правила соціологічного методу» і «Самогубство». Дюркгейм є засновником нового методу дослідження соц явищ-соціологізму. За допомогою соціологізму суспільство можна дослідити найбільш обєктивно. В основі методу соціологізму є соціальне пояснення фактів. Вчений досліджує самогубство як суспільне явище. Виділяє 3 типи самогубств:

1.Егоїстичне-спричинене розривом соц звязків між індивідом і групою

2.Альтруїстичне-викликане втратою індивіда в трудовому колективі

3.Аномічне-спричинене соц дисбалансом та хаосом, які є характерні для перехідних суспільств.

Дюркгейм створив вчення про солідарність. Виділяє 2 типи солідарності:

1.Механічна-характерна для доіндустріальних суспільств

2.Органічна-характерна для індустріальних суспільств.

Суспільства з органічною солідарністю побудовані на основі розподілу праці, який є основою для відмінностей між людьми. Відмінність лбюдей базується на автономності індивіда та його свободі. Дюркгейм визначав, що у суспільствах із механічним типом солідарності функціонують норми кримінального права із репресивними санкціями. У сіспільствах із органічним типом солідарності переважають норми кооперативного права.

Вчений вводить у наукових обіг соціології поняття аномії. Аномія-це стан суспільства, який характеризується відсутністю норм і правил поведінки індивідів.

11.Сучасні соціологічні теорії (Парсонс, Мертон, Дарендорф, Козер)

Сучасна соціологія представлена різними школами та концепціями.

Т.Парсонс-автор теорії структурного функціоналізму. Основна праця- «Соц система». Парсонс наголошує, що оточуюча реальність є організованою і являється певною системою. Стабільна соціальна система функціонує на основі рівноваги. Суспільство перебуває у стані рівноваги, коли кожен член суспільства виконує свою роль. Суспільство як система має відповідати 4-ом вимогам:

1.Адаптація-кожне суспільство має пристосовуватись до свого оточення.

2.Ціледосягнення-кожне суспільство має виробляти цілі та засоби досягнення цілей.

3.Інтеграція-кожне суспільство має обєднувати свої елементи для досягнення суспільної єдності.

4.Підтримання взірців-будь-яке суспільство має прагнути до досягнення та подальшого підтримання рівноваги

Теорія конфлікту Л.Козер. вчений наголошує, що конфлікт є обовязковою складовою суспільства. Конфлікти виконують стабілізуючу та дестабілізуючу роль. Суспільство є цілісною системою, якщо конфліктна ситуація сприймається членами суспільства як спільна загроза.

Р.Дарендорф (теорія конфлікту) – кожне суспільство змінюється і в основі суспільних змін знаходяться конфлікти між старими та новими нормами поведінки. Суспільства відрізняються відповідно до ставлення до конфліктів з боку влади.

Д.Мід є автором праці «Розум, я і суспільство». Мід є автором теорії символічного інтеракціонізму. Виділяє категорію інтеракція (взаємодія), яка є головним чинником суспільного процесу. Суспільна інтеракція відбувається за допомогою певних символів: мова, жести, грамота. За допомогою інтеракції конфліктуючу сторони розвязують конфлікти.

Гіденс- автор теорії структуризації. За допомогою структуризації можна визначити взаємодію структур. Особливостями структуризації є процеси, коли соціальна дія індивідів формує соц структури суспільства. Соц дію у суспільстві здійснює соц агент. Соц дія здійснюється на 3-х рівнях:

1.Рівень мотивації дій-відбувається формування передумов до практичної реалізації дій індивіда

2.Рівень реалізації дій-здатність індивіда обєктивно діяти та усвідомлювати власні дії.

3.Рівень моніторингу дій-це постійне відстежування індивідом своїх власних дій та дій інших людей.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.