Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен Казарезов..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
781.82 Кб
Скачать
  1. Проаналізуйте задачі провідної установи.

Варіант 8

1. Проаналізуйте задачі, які потрібно з’ясувати при встановленні основного змісту моделі економічного явища.

Установлення основного змісту моделі поєднує у собі три основні елементи:

(1) зовнішню задачу, (2) внутрішню задачу та (3) шляхи розв’язання проблеми.

Зовнішня задача з’ясовує: середовище, у якому функціонує об’єкт дослідження; взаємозв’язок між особою яка приймає рішення, та об’єктом дослідження, а також середовищем; основні функції системи (об’єкта), які мають соціально-економічні значення.

Внутрішня задача з’ясовує: вплив факторів навколишнього середовища на існування та функціонування об’єкта, що вивчається; внутрішні взаємозв’язки системи; обмеження у функціонуванні об’єкта.

2. Визначте вибір критерію оптимізації, функціональних та нефункціональних обмежень задачі.

Критерій оптимальності – характерний показник виконання завдання, за значенням якого оцінюється оптимальність знайденого рішення, тобто максимальне задоволення поставленим вимогам. В одній задачі може бути встановлено кілька критеріїв оптимальності.

Оптимізація – процес знаходження найкращого (оптимального) рішення якої-небудь задачі (набору параметрів) при заданих критеріях. Характеризуючи об'єкт, складно вибрати такий один критерій, який би забезпечив всю повноту вимог. Тому в різних завданнях кількість критеріїв може бути різною.

У граничному випадку рішення практичних завдань можна звести до задачі двухкрітеріальної оптимізації, критеріями в якій є «ціна» і «якість» (т. зв. "Ціна-якість»). Це наочно дозволяє врахувати економічні (ціна) та виробничо-технічні (якість продукції) вимоги. Зведення задачі до однокрітеріальної (з одним критерієм оптимізації) вимагає введення істотних припущень, але полегшує остаточний вибір.

У теорії прийняття рішень не знайдено загального методу вибору критеріїв оптимальності. В основному керуються досвідом або рекомендаціями. Для фінансово-економічних завдань часто застосовується єдиний критерій – максимум прибутку, або максимум рентабельності, або мінімум терміну окупності і т. п.

У завданнях багатокритеріальної оптимізації абсолютно найкраще рішення вибрати неможливо (за винятком окремих випадків), так як при переході від одного варіанту до іншого, як правило, поліпшуються значення одних критеріїв, але погіршуються значення інших. Склад таких критеріїв називається суперечливим, і остаточно обране рішення завжди буде компромісним.

У задачах оптимізації можуть бути функціональні обмеження (ФО). Ці обмеження поділяються на два види: обмеження-нерівності та обмеження-рівності. У задачі на оптимізацію завантаження обладнання додаткові обмеження можуть бути пов’язані з дефіцитністю окремих видів устаткування. ФО зумовлюють задані межі технологічного режиму. ФО, як правило, являють собою умови працездатності вихідних параметрів, що не увійшли в цільову функцію. ФО встановлюють деякі залежності між керованими параметрами, порушення яких неприпустимо за умов забезпечення працездатності або регламентованої ефективності функціонування технічного об'єкту. ФО означають, що кожен механізм виконує одну роботу і кожна робота забезпечується одним механізмом.

Нефункціональне обмеження (non-functional requirement) (вимога, що відноситься не до поведінки, яка спостерігається, або функціональності системи (functionality), а до таких її характеристиках, як надійність, ефективність (продуктивність), зручність використання, переносимість та ін.);Из Казарезова:

Окремо необхідно розглянути обмеження, які накладаються на цільову функцію економі­ко-математичної моделі.

Велика кількість змінних та обмежень, на перший погляд, ускладнює або робить немож­ливим побудову моделі, однак при детальному аналізі з’ясовується, що тільки но мала кількість змінних та обмежень суттєво впливають на поведінку системи. Тому на першому кроці побудо­ви економіко–математичної моделі у першу чергу слід ідентифікувати домінуючі параметри, змінні та обмеження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.