Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РП ТН.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.12.2018
Размер:
249.86 Кб
Скачать

Практичне завдання:

 1. Опрацюйте твори В.О. Сухомлинського й випишіть його міркування про місце і роль оцінок у навчально-виховному процесі (див. предметний покажчик у 5-му томі „Оцінювання знань і умінь школярів”).

 2. Опрацюйте загальні критерії оцінювання навчальних досягнень у системі загальної середньої освіти.

 3. Ознайомтесь з правилами техніки контролю успішності навчальної діяльності та законспектуйте їх користуючись підручником з педагогіки (Кузьминський А.І., Вовк Л.П., Омеляненко В.Л. Педагогіка: завдання і ситуації: Практикум. –К.: Знання-Прес, 2003. –С.124-125.)

Оцінювання:

За відповіді на теоретичні питання та виконання практичного завдання – 1 б.

Тема 8. Колоквіум - 2 год.

Мета: виявити рівень знань базових понять з модулю „Теорія освіти і навчаннч (дидактика)”, технологічних якостей понять як структурних елементів прийомів і механізмів здійснення педагогічної взаємодії. Концепція усього колоквіуму передбачає охоплення усіх сторін процесу професійного зростання в рамках опанування курсу, а також діагностику рівня наближення студентів до моделі кінцевого результату.

Змістовий модуль іі. Школознавство

Тема 9. Наукові основи внутрішкільного управління - 2 год.

Мета: ознайомлення студентів з принципами управління освітою, органами народної освіти їх функціями та структурою; усвідомлення студентами сутністю керівництва навчально-виховною роботою школи; закріпити знання змісту і організації роботи педагогічної ради школи, планування роботи школи та внутрішкільного контролю.

Хід заняття:

 1. Принципи управління освітою.

 2. Органи народної освіти: їх функції, структура.

 3. Керівництво навчально-виховною роботою школи. Рада школи.

 4. Педагогічна рада школи. Зміст і організація її роботи.

 5. Планування роботи школи.

 6. Особливості внутрішкільного контролю.

Практичне завдання:

 1. Опрацюйте Закон України „Про загальну середню освіту” (2000р.).

 2. Ретельно опрацюйте положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад (Положення про середній загальноосвітній навчально-виховний заклад // Освіта. 1993. -3 вересня) і вивчіть систему управління навчальними закладами та повноваження і функціональні обов’язки структурних підрозділів керівництва.

Оцінювання:

За відповіді на теоретичні питання та виконання практичного завдання – 1 б.

Тема 10. Методична робота в школі – 2 год.

Мета: ознайомити студентів з формами методичної роботи у школі, формування уявлення про методичну роботу як один з шляхів підвищення кваліфікації вчителів; закріплення знань студентів про основні форми методичної роботи в школі; виховання потреби займатися самовихованням, самоосвітою, готовності активно включатися в методичну роботу школи.

Хід заняття:

 1. Роль методичної роботи в підвищенні рівня професійної підготовки вчителя.

 2. Основні форми методичної роботи в школі.

Практичне завдання:

 1. Складіть орієнтовний план роботи методичного об’єднання з вашої спеціальності, попередньо ознайомившись з роботою такого об’єднання в школі.

 2. Складіть план з професійного самовдосконалення своєї особистості.

Оцінювання:

За відповіді на теоретичні питання та виконання практичного завдання – 1 б.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]