Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації_Модуль1_Механіка_весь.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2018
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Вопросы модульного контроля: Модуль 1. Механика и гидроаэродинамика

1. Предмет физики. Физика и естественные науки. Физика и техника. Физика и гидромелиорация (строительство). Методы физических исследований.

 1. Основные понятия и определения кинематики. Система отсчета. Путь. Перемещение. Скорость и ускорение.

 2. Кинематика вращательного движения. Связь линейных и угловых величин.

 3. Динамика поступательного движения. Законы Ньютона.

 4. Закон изменения и сохранения импульса.

 5. Энергия. Работа. Мощность.

 6. Потенциальная энергия. Кинетическая энергия.

 7. Абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары.

 8. Основные понятия и определения гидроаэродинамики. Уравнение неразрывности.

 9. Уравнение Бернулли. Следствия уравнения.

 10. Внутренне трение (Вязкость). Ламинарное и турбулентное течение. Число Рейнольдса.

 11. Формула Пуазейля. Движение тел в жидкостях и газах.

Модуль 1 "Механіка" Мікромодуль 1м1 "Кінематика"

Питання для самоконтролю

Радимо відповідати на питання послідовно, не пропускаючи жодного з них.

 1. Що вивчає механіка?

 2. Яке тіло називають матеріальною точкою?

 3. Яке тіло вважається абсолютно твердим?

 4. Що вивчає кінематика?

 5. Що таке механічний рух? Вкажіть його особливості.

 6. З чого складається система відліку?

 1. Яка концепція простору і часу існує в класичній механіці? Ким вона розроблена?

 2. Дайте визначення траєкторії.

 3. Що таке шлях?

10. Який фізичний зміст і властивості переміщення?

11. Яким чином може бути задане положення матеріальної точки у просторі?

12. Скільки способів опису руху використовується в кінематиці? Запишіть і поясніть кінематичні рівняння руху.

13. Сформулюйте основну (пряму) задачу кінематики.

 1. Як за відомими проекціями на осі координат визначити модуль і напрям вектора переміщення?

 2. В якому випадку модуль вектора переміщення дорівнює шляху, пройденому тілом за той самий проміжок часу?

 1. Яке визначення середньої швидкості?

 2. Який фізичний зміст і напрямок вектора миттєвої швидкості?

 3. Що таке середня шляхова швидкість?

 4. Знайдіть вектор і модуль швидкості, якщо рівняння руху задано в координатній формі.

 5. Що характеризує прискорення?

 6. Як знайти середнє прискорення? Куди спрямована ця величина?

 7. Дайте визначення миттєвого прискорення

 8. В яких одиницях вимірюється прискорення?

 9. Що характеризує і куди спрямоване тангенціальне прискорення?

 10. Що характеризує і куди спрямоване нормальне прискорення?

26. Виведіть формули для знаходження повного прискорення та його складових.

27. Як подати вектор прискорення через його проекції?

28. Сформулюйте обернену задачу кінематики.

29. Як знайти весь шлях, пройдений за певний проміжок часу? Продемонструйте графічний зміст цього виразу.

30. Виведіть рівняння для знаходження шляху, пройденого тілом за певний проміжок часу при рівнозмінному прямолінійному русі.

 1. Яка формула виражає залежність між початковою і кінцевою швидкостями, шляхом та прискоренням тіла при рівно змінному прямолінійному русі?

 2. Якими характеристиками зручно користуватись, розглядаючи рух матеріальної точки по колу?

33. За яким правилом знаходять напрями векторних характеристик обертального руху?

34. Які існують види кутової швидкості? Який фізичний зміст цих величин, розмірність, напрям?

35. Яка відмінність між частотою і коловою частотою?

 1. Що характеризують середнє і миттєве кутові прискорення

 2. В яких одиницях вимірюється кутове прискорення?

 3. Виведіть формули зв'язку між лінійними і кутовими характеристиками руху

 4. Запишіть формули для опису рівнозмінного руху по колу.

 1. Які особливості поступального та обертального рухів абсолютно твердого тіла (АТТ) ви знаєте?

 2. Чому для опису поступального руху АТТ достатньо розглянути рух тільки однієї його точки?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.