Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Модуль 2 - Відтворення 2.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
22.11.2019
Размер:
288.77 Кб
Скачать

Міністерство Аграрної Політики України

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

"Херсонський державний аграрний університет"

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технології виробництва

продукції тваринництва

Методичні рекомендації для виконання

лабораторно-практичних занять з дисципліни

Технологія виробництва молока”

студентами біолого-технологічного факультету денної та заочної

форм навчання

Спеціальність

6.130200- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

Модуль 2

Відтворення с.-г. тварин

Спрямоване вирощування

телиць і нетелей

Херсон – 2012

УДК 636.2:637.1(075)

Розглянуто і рекомендовано до видання засіданням кафедри технології виробництва продукції тваринництва та методичною комісією біолого-технологічного факультету Херсонського державного аграрного університету, протокол № ______ від „ _______ „ жовтня 2012 року

ПІДГОТУВАЛИ: Грінкевич Л.З., к.с.-г.н., доцент

Ведмеденко О.В. к.с.-г.н., доцент

Карпенко О.В., к.с.-г.н., доцент

Марінков О.А., к.с.-г.н, доцент

РЕЦЕНЗЕНТ: Нежлукченко Т.І., д.с.-г.н., доцент кафедри генетики та розведення с.-г. тварин

Грінкевич Л.З., Ведмеденко О.В., Карпенко О.В., Марінков О.А. Методичні рекомендації для виконання лабораторно-практичних занять з дисципліни „Технологія виробництва молока”. – Модуль ІІ. – Херсон. – Ред. Вид. Центр „Колос” ХДАУ, 2007. – 13 с.

УДК 636.2:637.1(075)

Грінкевич Л.З., 2007

Миронов В.Г., 2007

Ведмеденко О.В., 2007

Зміст

Вступ.............................................................................................................

4

Питання для проведення підсумкового контролю знань…………………

5

Тема 1. відтворення молочного гурту

6

Заняття 1. Планування осіменіння (парувань), запусків і отелення корів…………………………………………………………..

6

Тема 2. технологія вирощування племінного і ремонтного молодняку ….…………………………

14

Заняття 1. Технологія спрямованого вирощування ремонтних телиць………………………………………………………….

14

ІІ. Самостійна робота……………………………………………...

28

Критерії оцінки модуля 2………………………………………………….

31

Список рекомендованої літератури...........................................................

32

Вступ

Скотарство - це галузь сільськогосподарського виробництва, яка забезпечує населення в багатьох країнах світу цінними дієтичними продуктами харчування і тому навчальна дисципліна "Технологія виробництва молока" є складовою частиною спеціальної зоотехнії.

Для виробництва продукції скотарства в умовах інтенсивного ведення галузі необхідно знати особливості різних технологій, організаційних форм ведення галузі з урахуванням різних форм власності (державної, колективної, приватної), а також завдань різних господарств. Освоєння цих питань пов'язано з вивченням біологічних, конституційних і продуктивних властивостей великої рогатої худоби та народно господарського значення галузі, процесу породоутворення порід великої рогатої худоби, поліпшення існуючих і створення нових порід, типів, прискорення селекційного процесу з використанням АІС, вимог до якості продукції, використання племінних ресурсів і енергозберігаючих технологій, які передбачають конкретну організаційну форму виробництва молока у кожному господарстві.

Метою курсу "Технологія виробництва молока" є підготовка кваліфікованих спеціалістів, які зможуть вміло використовувати теоретичні знання у практичній роботі.

Задача дисципліни полягає у поглибленому освоєнні всебічних знань з біології худоби, породного складу, особливостей інтенсивних технологій виробництва молока. Надані методичні вказівки допоможуть студентам уяснити структуру курсу, обсяг і зміст розділів узагальнених по модулям, краще освоїти теоретичні питання і успішно виконати курсовий проект.

Питання для проведення підсумкового контролю знань (Модуль 2) і. Теоретична частина

І. Біологічні та зоотехнічні основи відтворення стада великої рогатої худоби

1. Біологічні особливості відтворення великої рогатої худоби

2. Характеристика виробничого циклу корови

3. Зоотехнічні основи відтворення стада

4. Організація створення гурту, його структура

5. Техніка парування корів і телиць

6. Принципи складання плану парування, запуску і отелень корів

ІІ. Наукові основи спрямованого вирощування ремонтного молодняку

1. Біологічні особливості росту і розвитку молодняку великої рогатої худоби

2. Практичні основи вирощування ремонтного молодняку

3. Характеристика технології вирощування ремонтного молодняку

4. Характеристика виробничих процесів технології вирощування молодняку

5. Годівля ремонтного молодняку

Іі. Практична частина

1. Вміти складати плани парувань, запусків і отелень

2. Визначення структури стада, відбір корів у племінне ядро

3. Вміти корегувати живу масу ремонтних теличок на день народження

4. Визначення абсолютного, середньодобового та відносного приросту

5. Визначення стандартів живої маси телиць у 6, 12,18,24 місяців

6. Визначення рівня і якості годівлі ремонтних телиць

Ііі частина

Відповідати на тести за темою: "Спрямоване вирощування телиць і нетелей"

Тема 1: Відтворення молочного гурту Заняття1. Планування осіменіння (парувань), запусків і отелення корів

Мета заняття: Оволодіти методикою планування осіменіння, запусків і отелення корів, а на основі цього навчитися керувати процесом відтворення молочного гурту.

Наочні приладдя і обладнання: Робочі зошити, мікрокалькулятори, таблиця календаря тільності корів; таблиця визначення тривалості сервіс - періоду; таблиця визначення тривалості сервіс періоду і сухостою корів; індивідуальні завдання видані викладачем.

Методика і хід виконання завдань: Планування осіменіння, запусків і отелення корів є одним із важливих організаційно - технологічних заходів у скотарстві.

У молочному скотарстві планують осіменіння. запусків і отелення необхідно враховувати наступні принципи:

  • осіменіння корів і телиць можливе лише у період статевої охоти, яка настає у корів через 21 день після отелення з коливаннями від 14 до 28 днів. Якщо корова не запліднилася, статева охота повторюватиметься через такі ж проміжки часу.

  • осіменіння корів проводять у першу , другу і не пізніше ніж у третю охоту після

  • отелення, у залежності від продуктивності і віку. Високопродуктивних первісток і повновікових корів, низьковгодованих парують у 2 - 3 охоту, низькопродуктивних у першу;

  • перевірку на тільність ректальним способом проводять через 2 місяці після осіменіння і за необхідності повторюється через 1 – 1,5 місяці;

  • фактичне отелення може наступити на 1 - 5 днів раніше або пізніше ніж очікується.

  • запуск корів проводять за 45 - 60 - 75 днів до отелення з урахуванням віку, вгодованості і продуктивності корів. Низькопродуктивних - на 45 днів. Високопродуктивних - на 60 - 75 днів. Дату отелення, що очікується, знаходять за календарем вагітності корів (табл.1).

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.