Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

МОДУЛЬ 3

.docx
Скачиваний:
15
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
20.19 Кб
Скачать

МОДУЛЬ 3

Молочна продуктивність

1. Вказані показники молочної продуктивності мають такі формули розрахунку:

Показники Формули

1.Коефіцієнт А.Надій за лактацію × 100

молочності Жива маса

2.Коефіцієнт Б.Фактичний надій за лактацію × 100

постійності надоїв Найвищий добовий надій × дійні дні

3.Середній вміст В.Сума 1% молока

жиру в молоці 100

4.Кількість Г.Сума 1% молока за період

молочного жиру Кількість натурального молока за цей же період

1А, 2Б, 3Г, 4В

2. Найвищі добові надої у корів молочних порід спостерігаються на _2-3_ місяці лактації.

3. Характер лактаційної кривої залежно від рівня продуктивності і типу нервової діяльності корів наступний:

Рівень продуктивності корів Характер лактаційної кривої

1.Високий А.Висока рівномірна з поступовим спадом

2.Середній Б.Низька рівномірна з поступовим спадом

3.Низький В.Висока з різким спадом

1А, 2В, 3Б

4. Збільшення живої маси молочних корів підвищує їх молочність тоді, коли вона становить:

1.Не менше 450 кг 4.Не перевищує 800 кг

2.Не менше 550 кг 5.Зберігається молочний тип

3.Не перевищує 700 кг

5. Вміст жиру і білка в молоці корів згідно інструкції з бонітування визначають:

1. На 3-му місяці місяці лактації 4.Не рідше одного разу за місяць

2. На початку і в кінці лактації 5.На 2-му місяці лактації

3. Тричі за лактацію

6. Особливо негативно впливає на жирність молока нестача в кормах:

1.Клітковини 3.Білку

2.Крохмалю 4.Жиру

7. З підвищенням надоїв корів витрати корму на кожен кілограм молока __Зменшуються__.

8. Нормальною вважається тривалість лактації __305___ днів.

9. Різниця між надоями за лактацію, визначена при щоденному контролі і на основі контрольних доїнь при 30-денному інтервалі не перевищує ___5 %.

10. Вказати кількісні показники молочної продуктивності корів:

1.Надій за добу 4.Молочний жир

2.Вміст жиру в молоці 5.Вміст білку в молоці

3.Надій за лактацію

1, 3, 4

11. Інтенсивність використання корів характеризують такі показники:

1.Коефіцієнт постійності лактації

2.Коефіцієнт молочності

3.Надій на середньорічну корову

4.Витрати корму на 1 кг/ц молока

5.Оплата корму молоком

6.Кількість молока виробленого на 100 га с.-г. угідь

2,4,5,6

12. Вміст жиру в останніх порціях молока разового удою такий:

1. 0,5 4. 9

2. 1 5. 3

3. 2

13. Молоко вважається анормальним з вмістом таких речовин:

1.З збільшеним вмістом соматичних клітин

2.З збільшеним вмістом вітамінів, мінеральних речовин

3.Молоко нормального складу

14. Нормалізація молока проводиться з такою метою:

1.Для збільшення або підвищення вмісту білка в сировині

2.Для збільшення вітамінів в молоці

3.Для зниження або підвищення вмісту мінеральних речовин

4.Для зниження або підвищення вмісту сухого знежиреного молочного залишку

5.Для зниження або підвищення вмісту жиру в сировині

15. Залозистими клітинами вимені синтезуються такі речовини:

1.Жир 4.Глобулін

2.Лактоза 5.Мінеральні солі

3.Казеїн 6.Вітаміни

1,2,3

16. Терміни проведення у племзаводах вказаних контрольних заходів обліку кількості та якості молока у корів залежно від періоду лактації такі:

Заходи Період лактації Термін проведення

1.Кількість молока А.Роздоювання І.1 раз в декаду

2.Вміст жиру Б.Середина та ІІ.1 раз в місяць

3.Вміст білку завершення лактації

В.На протязі всієї лактації

1ВІІ

17. Із переліку ознак зазначте ті, які характеризують морфологічні та функціональні властивості вим’я такі :

Властивості

1. Морфологічні

2. Функціональні

Ознаки

А.Величина разового надою

Б.Форма вим’я

В.Обхват вим’я

Г.Тривалість доїння

Д.Інтенсивність молоковиділення

1БВ, 2АГД

18. Витрати кормів на 1 ц молока залежать від рівня продуктивності корів. Витрати кормів на 1 ц молока при середньорічному надої 4500 кг такі:

1.0,1 3.1,0

2.0,5 4.1,5