Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичні рекомендації_Модуль1_Механіка_весь.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.11.2018
Размер:
1.72 Mб
Скачать

Модуль 1 "Механіка" Мікромодуль 2м1 "Динаміка" Питання для самоконтролю

Радимо відповідати на питання послідовно, не пропускаючи жодного з них.

 1. Які величини є динамічними характеристиками поступального руху?

 2. Мірою яких властивостей тіл є маса?

 3. Сила. Чим характеризується це поняття?

 4. Коли і як ми можемо визначити рівнодійну силу?

 5. Чим відрізняються внутрішні сили від зовнішніх?

 6. Що таке імпульс, як знайти його напрям?

 7. Які одиниці вимірювання мають динамічні характеристики поступального руху?

 8. Перший закон Ньютона. Яку фізичну абстракцію використовують при формулюванні цього закону?

 9. Другий закон Ньютона. Якими формулами можна виразити основний закон динаміки поступального руху?

 10. Що таке імпульс сили, з якого рівняння випливає це поняття?

 11. Третій закон Ньютона. Чому сили в цьому законі не врівноважують одна одну?

 12. Які відмінності між інерціальними та неінерціальними системами? Наведіть приклади.

 13. Який зв'язок існує між імпульсом і силою?

 14. Які типи задач динаміки поступального руху ви знаєте?

 15. Які типи сил зустрічаються в механіці? Запишіть формули та вкажіть особливості цих сил.

 16. Які динамічні характеристики вводяться для опису обертального руху АТТ?

 17. Момент сили. Як знайти його величину і напрямок? В яких одиницях вимірюється момент сили?

 18. Що таке головний момент зовнішніх сил, відносно чого він може розглядатись?

 19. Пара сил. Як знайти момент пари сил?

 20. Яка умова рівноваги тіла, що обертається?

 21. Як знайти момент інерції точки?

 22. Як знайти момент інерції всього тіла, від чого він залежить?

 23. Як визначається момент інерції однорідного тіла правильної геометричної форми? Відносно чого визначається момент інерції?

 24. Для яких випадків використовується теорема Штейнера?

 25. Що таке момент імпульсу? Вкажіть його напрямок і розмірність.

 26. Як знайти момент імпульсу АТТ відносно осі обертання?

 27. Виведіть формулу, яка демонструє зв'язок між моментом імпульсу і моментом інерції.

 1. Виведіть основне рівняння динаміки обертального руху АТТ.

 2. Проведіть аналогії між законами динаміки для поступального руху та для обертального руху.

 3. Що називається елементарною роботою в механіці? *

 4. У якому випадку сила не виконує роботи?

 5. Яка одиниця роботи в системі СІ, як її можна виразити через інші одиниці?

 6. Подати графічно повну роботу.

 7. Знайдіть роботу сили, яка розтягує пружину.

 8. Знайдіть роботу в обертальному русі.

 9. З якою метою вводиться поняття потужності? Дайте визначення середньої та миттєвої потужності.

 10. В яких одиницях вимірюється потужність?

 11. Як дістати вирази для миттєвої потужності при поступальному та обертальному рухах?

 12. Енергія. Які бувають види енергії в механіці?

 13. Виведіть формулу кінетичної енергії тіла при поступальному русі.

 14. Виведіть формулу кінетичної енергії тіла, що обертається.

 15. Який фізичний зміст понять «додатна робота» і «від'ємна робота»?

 16. Чи залежить потенціальна енергія тіла від вибору нульового положення тіла?

 17. Який математичний критерій потенціальності поля консервативних сил?

 18. Як відрізнити інерціальну систему від неінерціальної?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.