Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6мето. реком. по написанию курсовых работ_001.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
23.11.2018
Размер:
340.99 Кб
Скачать

Додаток 1

Зразок титульного листа курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ТЕХНІКУМ

КРИМСЬКОГО ЮРИДИЧНОГО ІНСТИТУТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»

Курсова робота

На тему: Призначення покарання за сукупністю вироків

Виконав

Студента II курсу денного (заочного)

відділення, групи № 21

Петренко П.П.

Перевірив

Дата здачі курсової роботи:

Дата захисту:

Оцінка:

Сімферополь-2011

Додаток 2

Як посилатися на літературне джерело

У тексті курсової роботи при згадуванні будь-якого автора треба вказати спочатку його ініціали, потім прізвище (тобто, наприклад, як підкреслює П.С. Матишевський; на думку А.Ф. Зелінського; варто погодитися з М.І. Бажановим та ін.). У виносці (посиланні), навпаки спочатку вказується прізвище, потім ініціали автора (тобто Матишевский П.С., Зелінський А.Ф. та ін.).

При використанні наукової праці (книги, статті) у перший раз у виносці даються всі вихідні дані про неї (прізвище і ініціали автора, місце видання, назва, видавництво, рік, сторінка). Наприклад: На думку А.Н. Трайнина, норми Загальної частини кримінального права визначають загальну лінію каральної політики держави.1

При використанні колективних робіт приводяться назва роботи, прізвище і ініціали її відповідального редактора. Наприклад: Кримінальне право України. Загальна частина/ Під ред. М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тация. - Харків. Вид-во “Право”. 1998. - С.19)

Деякі з прийнятих скорочень:

- С - сторінка (але не стор.),

- Бюлетень... - Ухвали Пленуму Верховного Суду України в кримінальних та цивільних справах // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 2003. - № 1.;

- ПУ - Право України;

- Рад. право - Радянське право;

- ЗП України – Збірник постанов Уряду України.

___________________________

1. Трайнин А.Н. Система Загальної частини кримінального права // Радянська держава і право. 1946. № 5-6. - С. 8.

При наступному згадуванні тієї ж праці у виносці досить вказати: Трайнин А.Н. Вказ. твір С. 12.

Додаток 3.

Як оформити список використаної літератури.

У списку літератури вказуються як ті джерела, на які посилається слухач у курсовій роботі, так і всі інші, вивчені їм у зв'язку з її підготовкою. Наукові статті, роботи, книги, рецензії та ін., у списку літератури розташовуються за алфавітом. Наприклад:

Бажанов М.І. Кримінальне право України. Загальна частина. - Дніпропетровськ. 1992.

Матишевський П.С. Злочини проти власності і суміжні з ними злочини. - Київ: Юринком. 1996.

Пинаєв А.А. Кримінально-правова боротьба з розкраданнями. Вид-во при Харьк. держ. ун-ті “Вища школа”. 1975.

Додаток 4.

Як оформити список нормативних актів.

У бібліографії повинна бути зазначена повна назва акту, дата його прийняття, номер, а також офіційне джерело. Наприклад: Закон України “Про внесення доповнень у кримінальний кодекс України щодо відповідальності за самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво” від 11 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України. 2007. - № 2. - Ст. 102.

Нормативні акти розташовуються в наступній послідовності:

- Конституція України;

- Закони України;

- Укази Президента України;

- Акти Уряду України;

- Акти Міністерств і відомств;

- Постанови пленумів Верховного Суду України.

Додаток 5.

Як оформити список використаної судово-слідчої практики.

Якщо при написанні курсової роботи використані матеріали судової, слідчої практики, то в списку, що складається, у першу чергу вказуються опубліковані справи, а за ними неопубліковані.

Наприклад:

а) опубліковані справи -

Справа Балкина і Мороза. Вирок Київського міського суду від 21 березня 1992 року (Практика судів Україні у кримінальних справах (1993-1995) // Бюлетень законодавства і юридичної практики. - 1996.- № 3.

б) неопубліковані справи -

Справа № ______ Київського районного суду м. Сімферополя.

Справа № ______ з архіву Прокуратури м. Сімферополя за обвинуваченням...

Якщо при написанні курсової роботи використовувалися також і матеріали періодичної преси (газетна інформація), то їх варто вказувати після списку використаної судової (слідчої) практики (назва статті, газета, дата).

Наприклад: “ Чи залишиться п'ятий за бортом? (обличчя і тіні терористів)”, Російська газета, 26 липня 1994.

Додаток 6.

Список рекомендуємих тем курсових робіт з Загальної частини Кримінального права України

 1. Поняття і тлумачення кримінального закону.

 2. Чинність кримінального закону у часі.

 3. Чинність кримінального закону у просторі.

 4. Поняття злочину.

 5. Класифікація злочинів у кримінальному праві.

 6. Кримінальна відповідальність та її підстава.

 7. Кваліфікація злочинів.

 8. Об’єкт злочину.

 9. Безпосередній об’єкт і предмет злочину.

 10. Суспільно небезпечне діяння, як ознака об’єктивної сторони злочину.

 11. Суспільно небезпечна бездіяльність, як ознака об’єктивної сторони злочину.

 12. Причинний зв'язок у кримінальному праві.

 13. Факультативні ознаки об’єктивної сторони злочину.

 14. Осудність і неосудність у Кримінальному праві України.

 15. Спеціальний суб’єкт злочину.

 16. Провина в кримінальному праві.

 17. Спеціальні види умислу.

 18. Помилка і її значення у кримінальному праві.

 19. Добровільне відмовлення при незакінченому злочину.

 20. Форми співучасті.

 21. Поняття і види одиничних злочинів.

 22. Сукупність злочинів.

 23. Система покарань у Кримінальному праві України.

 24. Призначення покарання відповідно до Кримінального законодавства України.

 25. Призначення покарання по сукупності злочинів.

 26. Призначення покарання по сукупності вироків.

 27. Загальна характеристика обставин, що виключають злочинність діяння.

 28. Поняття й ознаки необхідної оборони.

 29. Перевищення меж необхідної оборони.

 30. Затримання особи, яка скоїла злочин, як обставина, що виключає злочинність діяння.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.