Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_Господарське право.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Тема 8. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузях телекомунікацій та поштового звязку.

Правове регулювання господарських відносин галузі поштового зв’язку. Правовий статус суб’єктів галузі поштового зв’язку та телекомунікацій. Особливості правового регулювання господарських відносин у галузі телекомунікацій. Дововірні відносини у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку. Господарсько-правова відповідальність.

Література: Нормативно-правові акти:100-122. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 11, 12, 16, 34, 35, 48, . Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 9. Особливості правового регулювання господарських відносин в аграрній сфері.

Організаційно-правові засади господарської діяльності в аграрній сфері. Особливості забезпечення суб’єктів господарювання аграрної сфери засобами виробництва. Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції. Правові засади регулювання ринку зерна. Правове регулювання заставних закупок зерна та інтервенційних операцій.

Література: Нормативно-правові акти: 123- 159. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 1, 3, 6, 11, 18, 19. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 10. Правове регулювання господарських відносин у гірничодобувній промисловості.

Загальні засади правового регулювання гірничих відносин. Порядок користування надрами на умовах розподілу продукції. Особливості правового регулювання господарських відносин у вугільній промисловості.

Література: Нормативно-правові акти: 160-177. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 14, 28, 38, 57. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 11. Правове регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі.

Загальні засади правового регулювання господарських відносин у нафтогазовому комплексі. Порядок та умови користування надрами. Порядок забезпечення галузей національної економіки та населення природним газом.

Література: Нормативно-правові акти:178-188. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 21. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 12. Правове регулювання господарських відносин в електроенергетиці.

Правові засади господарської діяльності в електроенергетиці. Правове регулювання ринку електричної та теплової енергії. Договори про постачання електричної та теплової енергії.

Література: Нормативно-правові акти: 189-214. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 20-23, 36. Інтернет ресурси: 1-7.

План лекцій

Тема 1. Господарське право як галузь права (4 год)

  1. Господарська діяльність і господарське право.

  2. Господарські правовідносини як предмет господарського права, їх ознаки, склад і види.

  3. Метод господарського права, його особливості.

  4. Система господарського права.

  5. Джерела господарського права, їх класифікація та загальна характеристика.

  6. Принципи господарського права.

Література: Нормативно-правові акти: 1-4. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 6-11, 19, 34, 45. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 2. Правовий статус суб’єктів господарського права

(4 год.)

1. Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання.

2. Правовий статус державних та комунальних унітарних підприємств.

3. Правовий статус підприємств колективної форми власності.

4. Особливості правового регулювання господарської діяльності приватних та інших видів підприємств.

6. Правовий статус об’єднань підприємств.

Література: Нормативно-правові акти: 5-25. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 15 16, 42, 47, 60. Інтернет ресурси: 1-7.