Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_Господарське право.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
21.11.2018
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Тема 6. Правове регулювання господарських відносин у сфері інтелектуальної власності

Завдання для практичного заняття ( 2 год.):

Теоретична частина:

1. Правове регулювання господарських відносин сфери трансферу технологій.

2. Істотні умови договорів сфери трансферу технологій.

3. Відповідальність за порушення законодавства сфери трансферу технологій.

Практична частина:

Задача 1.

Акціонерне товариство «Схід» уклало з Науково-виробничим кооперативом «Текмаш» договір на розробку, виготовлення, поставку, монтах і наладку обладнання для виробництва синтетичних тканин для потреб товариства. Договором передбачалося, що АТ «Схід» у місячний термін з дати підписання договору перераховує на адресу НВК «Текмаш» аванс у сумі 20 відсотків вартості робіт, що підлягають виконанню. Але вказаний аванс ним у встановлений термін перерахований не був.

Чи є вказана обставина підставою для невиконання НВК «Текмаш» зобовязань, взятих на себе цим договором? За яких умов вана може бути такою?

Прогнозуйте можливі варіанти поведінки сторін у зазначеній ситуації.

Завдання для самостійної роботи студентів ( 9 год.)

Поняття та зміст наукової та науково-технічної діяльності. Суб’єкти господарювання у сфері наукової та науково-технічної діяльності, особливості їхнього правового статусу. Загальні правові засади забезпечення якості товарів, стандартизації і підтвердження відповідності. Обов’язки виробників та постачальників продукції, яка підлягає підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері. Національний знак відповідності. Порядок проведення акредитації органів з оцінки відповідності. Обов’язки акредитованих органів з оцінки відповідності.

Література: Нормативно-правові акти: 72-76 . Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 134, 56. Інтернет ресурси: 1-7.

Тема 7. Особливості правового регулювання господарських відносин у будівельній діяльності

Завдання для практичного заняття (2 год.):

Теоретична частина:

1.Загальна характеристика законодавства про будівельну діяльність

2. Умови і порядок здійснення будівельної діяльності

3. Правовий статус суб’єктів господарювання, які здійснюють будівельну діяльність

4. Підрядні контракти у будівельній діяльності

5. Відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об’єктів

Студенти готують реферативні повідомлення за наступними темами:

  1. Правові основи планування і забудови територій. Містобудівна та будівельна документація

  2. Проектна документація на будівництво об'єкта, порядок її розробки і затвердження

  3. Порядок прийняття спорудженого об'єкта в експлуатацію

  4. Управління капітального будівництва обласних та міських державних адміністрацій, їх основні завдання, функції та поноваження

  5. Положення про взаємовідносини організацій - генеральних підрядників з субпідрядними організаціями

  6. Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю та їх повноваження

Практична частина:

Задача 1.

Акціонерне товариство уклало договір з проектною організацією на розробку проектної документації для реконструкції придбаного товариством будинку. В строк, означений в договорі, проектувальник виконав ескіз, макет і генеральний план реконструкції. Коли акціонерне товариство звернулося за одержанням дозвільної документації, з’ясувалося, що проект представлений не в повному обсязі. Проектна організація заявила, що вона виконала умови договору повністю, оскільки договором перелік матеріалів, що надаються, не передбачений, а нормативних вимог щодо переліку документації, що розробляється, не існує, проте вона готова виконати необхідну частину робіт за умови додаткової оплати.

Акціонерне товариство звернулося за консультацією до юриста. Яку пораду слід дати?

Задача 2.

Між товариством з обмеженою відповідальністю і будівельною фірмою був укладений договір, згідно з яким будівельна фірма зобов’язалася відремонтувати офіс Товариства, а Товариство зобов’язане було надати всі необхідні матеріали і сплатити вартість ремонту. Роботи слід було завершити на протязі одного місяця, починаючи з 1 червня. Будівельники вчасно розпочали виконання робіт, однак з 15 червня припинили всі роботи, оскільки з’ясувалося, що у Товариства немає коштів для оплати виконаних робіт. Крім того, Товариство не спромоглося надати необхідні матеріали і попросило завершити роботи з матеріалів будівельної фірми у встановлений строк. Таке прохання фірма задовольнити відмовилася. Тоді Товариство оголосило про розірвання договору і запросило іншу організацію для завершення робіт, а всі видатки віднесло на підрядника.

Чи правомірні дії Товариства?

Задача 3.

Для будівництва нового підприємства по виробництву побутових xімікатів за підсумками торгів (тендерів) укладений державний контракт між замовником - акціонерним товариством «Хімік» і підрядником - акціонерним товариством «Спеціалізований трест». Будівництво було включене до титульного списку будов, що розпочинаються, з періодом будівництва у три роки. Фінансування будівництва здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету, наданих на зворотній основі, і власних фінансових ресурсів замовника. Після двох років будівництва, зважаючи на відсутність бюджетних асигнувань і перегляд екологічних вимог, будівництво було законсервоване. Замовник відмовився відшкодовувати підряднику пов’язані з консервацією видатки та оплачувати останній етап виконаних робіт, посилаючись на те, що в державному контракті встановлений окремий порядок оплати робіт і компенсації видатків у цьому випадку (передбачене його визначення у додатковій угоді сторін до підрядного договору, яка не була укладена). Підрядник не погодився з такою аргументацією і запропонував керуватися ст. 356 Цивільного кодексу. Оскільки сторони не досягли згоди, підрядчик звернувся до господарського суду з позовом до замовника.

Хто правий в цьому спорі? Яке повинно бути рішення господарського суду?

Задача 4.

Фінансування будівництва житлового будинку, призначеного для заселення працівниками проектного інституту, було припинене у зв’язку з відсутністю на протязі року бюджетних коштів для цих цілей. Було прийняте рішення завершити будівництво шляхом проведення інвестиційного конкурсу. За підсумками конкурсу був визначений переможець - товариство з обмеженою відповідальністю «Пегас». Інститут направив товариству листа з пропозицією укласти договір на добудову об’єкту не пізніше ніж у 20-денний строк. Переможець запропонував включити в текст договору про добудову умову, за якою закінчений будівництвом будинок може бути проданий за рішенням інституту і товариства. Інститут заперечував проти такої умови, бо будинок необхідний йому для задоволення потреб працівників інституту в житлі. Сторони звернулися за роз’ясненнями до організаторів конкурсу.

Яке роз’яснення слід дати в цьому випадку? Які види конкурсів Вам відомі?

Завдання для самостійної роботи студентів (23 год.)

Опрацювати такі питання:

Загальні вимоги щодо будівнцтва. Дозвіл на будівництво об'єкта. Титул будови, його статус і порядок затвердження. Дозвіл на виконання будівельних робіт. Авторський нагляд за будівництвом. Архітектурно-технічний паспорт об’єкта. Правовий статус інвестора. Правовий статус замовника. Державні замовники на виконання будівельних робіт для задоволення державних потреб. Замовники на будівництво об’єктів житлово-комунального і соціального призначення. Дирекції з будівництва об’єктів, їх правовий статус. Правовий статус підрядника. Генеральний підрядник, головний підрядник, субпідрядники. Правовий статус архітектора, інших проектувальників та підрядників на проектування і будівництво об’єктів. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, наділені господарською компетенцією у будівництві. Особливості структури договірних відносин у будівництві. Відмова замовника від прийняття недоброякісно виконаних робіт (об’єктів) та додаткових робіт, виконаних підрядником без узгодження з замовником, відмова від оплати вказаних робіт (об’єктів).

Література: Нормативно-правові акти: 77-99. Основна: 2, 5, 8, 11, 13-17, 21, 24. Додаткова: 3, 6, 11, 18, 19,. Інтернет ресурси: 1-7.