Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kursovaya_36var.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
485.38 Кб
Скачать

1)Пронумеровать ручкой «Зміст» и страницы

2)Карандашом начертить на первом графике прямую возрастающую линию(вверх) между точками

3)Желательно изменить “Вступ» и список литературы поскольку он у всех одинаковый

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет біоресурсів і природокористування

Кафедра статистики та економічного аналізу

Курсова робота

з статистики

на тему : “Кореляційно – регресивний аналіз урожайності проса”

Виконав студент

1 курсу 2-ої вищої освіти

Спеціальність

«Економіка підприємства»

Керівник Симоненко О.І.

Київ 2011

Завдання

до курсової роботи зі статистики

слухач 1 курсу спеціальності «Економіка підприємства»

Варіант 36

Тема : Аналіз урожайності зернових культур

Дані про урожайність проса, кількості внесених мінеральних добрив і якості грунту по 1-20 господарствах району

№ п/п

Ярий ячмінь

y

x1

x2

1

20

50

76

2

19

48

45

3

20

65

65

4

22

75

78

5

19

51

51

6

20

76

73

7

20

62

66

8

21

69

54

9

20

55

68

10

22

76

90

11

21

70

82

12

20

65

65

13

21

68

74

14

18

57

50

15

21

78

59

16

22

77

49

17

21

79

80

18

21

86

85

19

22

81

78

20

17

54

40

Дата _______________ Викладач______________

Зміст

Передмова

Розділ 1. Аналіз простої лінійної кореляції…………………………….

  1. Теоретичні основи аналізу простої лінійної кореляції…………….

  1. Аналіз регресії………………………………………………………..

  1. Оцінка тісноти зв’язку……………………………………………….

Розділ 2. Аналіз простої нелінійної кореляції………………………….

2.1. Теоретичні основи аналізу нелінійної кореляції…………………..

  1. Аналіз регресії……………………………………………………….

  1. Оцінка тісноти зв’язку………………………………………………

Розділ 3. Непараметричний кореляційний аналіз……………………...

3.1.Теоретичні основи непараметричного кореляційного аналізу……

3.2.Оцінка тісноти зв’язку……………………………………………….

Розділ 4. Аналіз множинної лінійної кореляції

4.1. Теоретичні основи множинного лінійного кореляційного аналізу

4.2. Аналіз регресії……………………………………………………….

4.3. Оцінка тісноти зв’язку………………………………………………

4.4. Перевірка статистичної гіпотези……………………………………

Висновки

Список літератури

Список літератури

 1. Алєксєєв Л.О. Організація і економіка вирощування зернових. Київ Урожай, 1980.

 2. Буздалов М.Е., Шумейкич П.А. Экономичесская эффективность сельскохозяйственного производства. М. – 1973.

 3. Головач А.В., Єрина В.І.. Статистика: підручник. Київ. Вища школа, 1993

 4. Горкавий.В. Н. Статистика: Навчальний посібник – Київ: Вища школа, 1994.

 5. Дем’янюк В.В. Економічна ефективність в рослинництві // Зерно і хліб – 2001 №2.

 6. Долгунец Ф.Г., Христинец А.Т. Сельськохозяйственная статистика. М. Статистика – 1976.

 7. Економіка АПК, 1987 №8. Кодянська М.Ю. Розвиток ринку цукру.

 8. Мармоза А.Т. Математичні розробки: практичні заняття і самостійні роботи по загальній теорії статистики для студентів економічного факультету. Житомир, 1988.

 9. Мармоза А.Т.. Практикум з теорії статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2007. – 344с.

 10. Мармоза. А.Т. Практикум з сільськогосподарської статистики: Навч. посіб. – Житомир, Видавництво Державного агроекологічного університету, 2008. -490с.

 11. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. К. “Вища школа”. – 1994.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]