Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ПРОГРАМА з ФАНДРЕЙЗИНГУ заготовка.DOC
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
246.78 Кб
Скачать

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

ФАНДРЕЙЗИНГ ПРОЕКТІВ

ШОУ-БІЗНЕСУ

Авторська програма Кирила Стеценка

для студентів спеціальності:

Менеджер організацій”

спеціалізації “Менеджер шоу-бізнесу”

КИЇВ – 2011

Автор: Кирило Стеценко.

Рецензенти:

Програму обговорено і схвалено на засіданні кафедри.

Протокол № 1 від “ 1 “ вересня 2010 р.

Завідувач кафедри: М.М.Поплавський, академік, доктор п.н., професор.

Затверджено Науково-методичною радою факультету

Протокол № від “ “ 200___ р.

Рекомендовано до друку Головною вченою радою Університету.

Протокол № від “ “ 2000__ р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета і завдання дисципліни: навчити майбутніх менеджерів шоу-бізнесу професійних засад пошуку та залучення донорських (спонсорських, благодійницьких та конкурсних) коштів для здійснення неприбуткових проектів у сфері культури і шоу-бізнесу.

Предмет навчальної дисципліни: структура фандрейзингової діяльності; методологія та технологія роботи з потенційними джерелами фінансування шоу-бізнесових проектів у контексті економічного, соціокультурного та правового простору України.

Основний зміст навчальної дисципліни: предмет фандрейзингу, визначення його базових понять і термінів; некомерційні та соціокультурні аспекти діяльності в шоу-бізнесі; значення донорських джерел фінансування проектів шоу-бізнесу; огляд типів проектів шоу-бізнесу, які потребують донорського фінансування; класифікація суб’єктів фінансування проектів шоу-бізнесу та мотивів їхньої партнерської діяльності; статуси фінансового партнерства та умови надання донорських коштів; специфіка роботи з інвесторами, кредиторами, замовниками, рекламодавцями та донорами проектів шоу-бізнесу; правові та інші механізми гарантування сумлінного партнерства; форми і типи звітності у фандрейзингу; бізнес-план як основний інструмент залучення інвестицій та донорських внесків; конкурс проектів для отримання грантів громадських, державних та міжнародних організацій; негрошові форми підтримки проектів шоу-бізнесу і культури; політичні та адміністративні важелі впливів на потенційні джерела фінансування; PR-технології у фандрейзингу.

Базові та допоміжні дисципліни: Маркетинг; Маркетинг у ШБ; Стратегічний маркетинг; Реклама у ШБ; PR у ШБ тощо.

Орієнтовний тематичний план

Назва теми

Види занять і розподіл годин

Форма контролю

Всього

Лекц.

Прак.

Сам.

Розділ І: “Предмет і структура фандрейзингу”

1

2

2

-

-

Співбесіда

2

8

4

-

4

Опитув.

Розділ ІІ: “Організація та проведення фандрейзингової діяльності”.

3

Формування продюсерської

концепції рекордингового продукту

6

2

2

Співбесіда

3.1

Створення концепції власного рекордингового продукту

2

Письмове завдання

4

Організація фінансування рекордингового проекту

6

2

2

Опитув.

4.1

Створення плану презентації власного рекордингового проекту перед потенційними фінансовими партнерами

2

Письмове завдання

5

Літературно-музичний матеріал аудіоальбому

4

2

-

2

Співбесіда

6

Мистецьке та поліграфічне втілення образу обкладинки

6

2

2

Співбесіда

6.1

Розробка концепції обкладинки власного рекордингового проекту

2

Письмове завдання

7

Робота в студії звукозапису та оцінка її результатів

10

4

2

Опитув.

7.1

Екскурсія до студії звукозапису та аналіз її роботи

4

Тест

8

Тиражування копій аудіо/відео-продукту

4

2

-

Опитув.

8.1

Екскурсія на підприємство тиражування CD, MC, VC

2

Звіт

9

Презентація готового аудіоальбому або відеокліпу та промоційна кампанія

8

2

4

Реферат

9.1

Розробка плану презентації рекордингового продукту

2

План

10

Система заходів збуту аудіопродукції

та дистрибуційна мережа

10

4

-

6

Опитув.

Розділ ІІІ: “Персональні технології та майстерність фандрейзера (практикум)”.

11

Правовий захист суб’єктів рекордингової діяльності

16

4

10

Реферат

11.1

Договір відступлення авторського права і видання ліцензій авторів продюсеру рекордингового проекту

2

Варіант договору

12

Кошториси та бізнес-план рекордингового проекту

10

4

4

Реферат

12.1

Створення бізнес-плану рекордингового проекту

2

Письмове завдання

Розділ ІV: “Інші аспекти рекордингової індустрії”.

13

Творчий та комерційний потенціал аудіоальбому в реалізації кар’єри артиста

4

2

-

2

Співбесіда

14

Музичне відео в контексті рекордингового аудіопроцесу

8

4

2

Опитув.

14.1

Розробка кошторису музичного відеокліпу

2

Кошторис

15

Міжнародні аспекти рекордингової індустрії

6

2

-

4

Опитув.

РАЗОМ:

108

42

20

46

Іспит, курсова

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.