Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л 11-1 ОРЗ05.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
139.78 Кб
Скачать

З молодшими фахівцями

Затверджую

Зам. командира в/ч 00001 по тилу

полковник Іванцов

“ ” _____________ 200_ р.

План-конспект

для проведення заняття з молодшими фахівцями речової служби

Тема №2 “Короткі відомості щодо товарознавства військового одягу та взуття”

Заняття 8-9 “Припасування військового одягу та взуття”

Мета 1. Навчити молодших фахівців речової служби, старшин та писарів

підрозділів правильному припасуванню військового одягу та взуття.

2. Виховувати почуття відповідальності за правильне припасування

предметів військового одягу, як одної із умов збереження військового

майна та охайного зовнішнього виду військовослужбовців.

Навчальна питання:

 1. Обмір військовослужбовців.

 2. Застосування зростовно-повнотних розбивок.

 3. Припасування військового одягу та взуття.

Час: 4 години.

Тип заняття: практичне.

Місце: клас тилу.

Навчальна посібники: “Інструкція по припасуванню військового одягу, взуття, спорядження, плакати по припасуванню військового одягу та взуття”

Матеріальне забезпечення:

 1. “Інструкція по припасуванню військового одягу, взуття, спорядження” – на кожного.

 2. Ростомір медичний – 1.

 3. Спрощений ростомір – 1.

 4. Вимірювальна стрічка – 1.

 5. Стопомір –1.

 6. Слайди щодо припасування військового одягу та взуття – 1.

Розрахунок часу:

Приймання групи і перевірка готовності до проведення заняття

- хв.

1-е навчальне питання

- хв.

2-е навчальне питання

- хв.

3-е навчальне питання

- хв.

Порядок проведення заняття:

Навчальні питання та час на їх відпрацювання

Короткий

зміст

Методичні

вказівки

1

2

3

Начальник речової служби

к-н Ігнатенко

“ ” __________ 200_р.

План-конспект затверджується заступником командира військової частини по тилу.

Таким чином, для якісного проведення заняття з молодшими фахівцями, старшинами підрозділів і ротними писарями, начальник речової служби повинен добре підготуватися, продумати усі боки проведення заняття, підготовити матеріалу базу.

Методика проведення заняття

Начальник речової служби військової частини відповідає за бойову, спеціальну підготовку особового складу речової служби.

Він зобов’язаний особисто проводити заняття з молодшими фахівцями, старшинами підрозділів, ротними писарями та іншими посадовими особами, які відають питаннями забезпечення речовим майном, його обліком, збереженням, зберіганням та ремонтом.

Роздивимось методику проведення занять з молодшими фахівцями.

Проведення занять повинно розпочинати з прийому групи і перевірки готовності до заняття.

 1. Зовнішній вигляд навчаємих.

 2. Наявність навчаємих на цьому занятті.

 3. Здійснюється відмітка у журналі обліку занять.

 4. Наявність матеріального забезпечення та конспектів у кожного навчаємого.

Крім того, проводиться контроль засвоєння раніше пройденого матеріалу. При цьому керівник заняття у плані-конспекті передбачає контрольні питання і заздалегідь намічає, кого із навчаємих необхідно опитати по раніше пройденому матеріалу.

По закінченні опитування керівник оголошує тему і мету наступного заняття.

Тема, навчальні питання, рекомендована літературу, як правило, записується на дошці або при наявності ТЗН, висвічується на екрані.

Мета заняття підрозділяється на навчальну та виховну.

при постановці мети занять визначається задача по вивченню навчального матеріалу, прищепленню і закріпленню навичок, відпрацюванню вміння.

При постановці мети виховного характеру визначається задача по вихованню у навчаємих почуття бережливої, економної, доцільної витрати матеріальних засобів, відношення до речового майна, як до державної власності.

При постановці мети заняття необхідно показати на прикладах значення вивчаємої теми.

Після постановки мети занять керівник оголошує навчальні питання. Відпрацювання навчальних питань проводиться в залежності від методу навчання.

Метод проведення занять багато у чому залежить від навичок та досліду керівника. Але господарчі заходи по речовій службі необхідно вивчати більш практично, використовуючи при цьому у якості навчальної бази клас тилової підготовки, об’єкти тилу військової частини, а також підрозділи з зразковим господарством.

З метою отримання навичок і підвищення якості виконання робіт необхідно використовувати метод показу і практичної роботи.

Спеціальна підготовка молодших фахівців повинна проводитися послідовно - від простого і легкого до складного і тяжкого.

При проведенні занять з молодшими фахівцями необхідно прищеплювати почуття бережливого відношення до речового майна, як до народного добра.

Коли заняття проводиться методом розповіді чи бесіди, то керівник підтверджує навчальний матеріал прикладами із життя військової частини, військ, навчання, бойових дій та інше. Навчальний матеріал доводиться просто і зрозуміло. По кожному питанню керівник заняття робить висновок, а в кінці підводить висновок і робить заключення по заняттю в цілому.

У заключній частині керівник заняття робить висновок по заняттю в цілому, роботу кожного і групи в цілому.

Керівник заняття дає завдання на самостійну підготовку.

Оголошує тему наступного заняття.

При розрахунку часу керівнику необхідно передбачати час у прикінці заняття для відповіді на можливі питання або контроль засвоювання знань. Таким чином, методика проведення занять може бути різною.

Практичні заняття з молодшими фахівцями проводяться, як правило, на робочих місцях під керівництвом начальника речової служби або досвідчених фахівців речової служби.

На цих заняттях молодші фахівці практично виконують складні роботи, виконують ремонт взуття, обмундирування, виконують документальне і облікове оформлення господарчих операцій.

Виконання практичних робіт повинно починатися з показу виконання окремих операцій, а потім у цілому комплексі за принципом “роби як я”. Кожний молодший фахівець виконує індивідуальне завдання керівника занять з послідовною перевіркою засвоєного матеріалу.

Знання та навички, які отримані молодшими фахівцями на заняттях, удосконалюються у процесі повсякденної діяльності і на тактико-спеціальних навчаннях.

Проводячи заняття з молодшими фахівцями речової служби керівник повинен слідкувати за своєю мовою, а також підтримувати тісний зв’язок з аудиторією.

Навчання молодших фахівців речової служби на тактико-спеціальних навчаннях з військами дає можливість не тільки удосконалювати їх всебічну підготовку, але й виконувати дії речового складу та майстерні по ремонту речового майна в умовах, наближених до бойових.

Проведення тактико-спеціальних занять з особовим складом речового складу і майстерні по ремонту речового майна потребує чіткої організації і доброго матеріального забезпечення.

Навчання молодших фахівців на заняттях у полі ефективно лише у тих випадках, коли вони вже добре засвоїли свої функціональні обов’язки відповідно посади і практично відпрацювали питання роботи за фахом у процесі повсякденного навчання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]