Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л 10-1 ОРЗ.1.doc
Скачиваний:
11
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
126.46 Кб
Скачать

Національна академія оборони україни

кафедра підготовки офіцерів запасу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри підготовки офіцерів запасу

В.Я.МАРЧЕНКО

“___” ___________ 2008 року

Л Е К Ц І Я

з навчальної дисципліни

Організація речового забезпечення

Тема № 10: Бойова та мобілізаційна робота речової служби військової частини.

Заняття № 1: Бойова та мобілізаційна готовність речової служби військової частини.

Навчальний час – 2 години

Для студентів

Навчальна та виховна мета:

  1. Ознайомити студентів з порядком проведення заходів по відмобілізуванню та приведенню в бойову готовність речової служби військової частини.

  2. Показати важливість своєчасного та повного виконання заходів по відмобілізуванню речової служби для відмобілізування та приведення в бойову готовність військової частини.

Обговорено та схвалено на засіданні кафедри

“___” _________ 2008 року Протокол №____

Київ-2008

Вступ

Жодна держава світу, виходячи із економічних можливостей, не утримує свої збройні сили в мирний час у складі та чисельності необхідних для ведення війни та досягнення в ній кінцевої мети.

Як відомо, штатна чисельність особового складу, озброєння і військової техніки мирного часу, в залежності від ступеня бойової готовності з’єднань та частин Збройних Сил України, суттєво відрізняється від їх чисельності воєнного часу. В ході відмобілізування і приведення у бойову готовність ці з’єднання і частини переходять на організаційно-штатну структуру воєнного часу, доукомплектовуються у визначені строки особовим складом, озброєнням та військовою технікою та іншими матеріальними засобами, проводять бойове злагодження і готуються до виконання бойових завдань. Для успішного виконання заходів в ці періоди в з’єднаннях і частинах , як у мирний час, так і під час відмобілізування проводяться заходи всебічного забезпечення, в тому числі і заходи речового забезпечення.

Своєчасне та якісне речове забезпечення відмобілізування і приведення з’єднань і частин у бойову готовність – складна задача, яка потребує від командирів, їх заступників, начальників родів військ та служб, перш за все, знання вимог керівних документів щодо організації відмобілізування і приведення їх у вищі ступені бойової готовності та забезпечення заходів в ці періоди.

Одним з найважливіших показників здатності Збройних Сил України виконувати поставлені перед ними завдання є їх постійна бойова готовність, яка гарантує своєчасне та повне виконання завдань щодо відбиття любої можливої агресії та порушення недоторканності кордонів держави. Бойова готовність є кінцевим результатом воєнної майстерності особового складу в мирний час та ключем до перемоги на війні.

Вона може носити тимчасовий характер, або затримуватись на якому-небудь рівні, але її необхідно постійно підвищувати та удосконалювати.

Бойова готовність речової служби є складовою частиною бойової готовності військ та безпосередньо пов’язана з нею.

Розгляд цієї теми ми проведемо по трьом навчальним питанням:

  1. Організація приведення у бойову готовність речової служби військової частини.

  2. Мобілізаційна робота речової служби військової частини.

  3. Речове забезпечення відмобілізування і приведення у бойову готовність військової частини.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]