Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л 2-1 ОРЗ..doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
113.66 Кб
Скачать

19

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник М.М.Покрасьон

Лекція з навчальної дисципліни

Організація речового забезпечення”

Тема № 2:

Організація речової служби військової частини у мирний час. Облік речового майна у військовій частині”

Заняття № 1:

Організація та завдання речової служби військової частини”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

 1. Ознайомити студентів з організацією та завданнями речової служби військової частини.

2. Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань речового забезпечення.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя

Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

___ ____________ 2005р. Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

1.Організація та завдання речової служби військової частини.

2.Обов’язки посадових осіб речової служби.

3.Роль молодих фахівців речової служби в організації речового забезпечення.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1. Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р. “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;

 2. Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.

 3. Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.

 4. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.

 5. Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України № 350 від 01. 10. 1998 р.

 6. Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.

 7. Руководство по експлуатации и хранению палаток в воинских частях и учреждениях. - М.: Воениздат, 1973.

 8. Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.

 9. Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.

 10. Довідник офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.

 11. Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.

 12. Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р

 13. Справочное учебное пособие “Вещевое обеспечение войск в мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.

 14. Учебное пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.

 15. Учебное пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.

 16. Учебник “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття .

вступ

Для підтримання високого рівня бойової і мобілізаційної готовності, створення нормальних умов життя і побуту особового складу військ, Збройні Сили України отримують від галузей економіки України озброєння, техніку та інші види матеріальних засобів. Для зручності виробництва, поставки і використання вони розподіляються за видами. Одним із основних видів матеріальних засобів є речове майно, а забезпечення військ ним покладено на речову службу.

Отже, речове забезпечення є одним з основних видів тилового забезпечення і у цілому полягає у своєчасному і повному забезпеченні речовим майном за встановленою номенклатурою і нормами, а також організації лазнево-прального обслуговування військ з метою підтримання постійної бойової готовності військових частин, створення нормальних побутових умов для особового складу і збереження його здоров’я.

Таким чином, речове забезпечення – це більш широке поняття, ніж забезпечення речовим майном, так як воно включає цілий комплекс заходів щодо лазнево-прального обслуговування особового складу і створенню для нього нормальних побутових умов, ремонту речового майна, фінансового планування по службі тощо.

Значення речового забезпечення для Збройних Сил України досить велике. Воно полягає у підтриманні високої бойової готовності військ, збереження здоров’я військовослужбовців, підтриманні їх зразкового зовнішнього вигляду та нормальних побутових умов для особового складу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]