Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л 5-1 ОРЗ..doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
95.74 Кб
Скачать

17

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник М.М.Покрасьон

Лекція з навчальної дисципліни

Організація речового забезпечення”

Тема № 5:

Забезпечення речовим майном особового складу військової частини”

Заняття № 1:

Забезпечення речовим майном військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.Ознайомити студентів з загальними положеннями щодо речового забезпечення різних категорій військовослужбовців Збройних Сил України.

2.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань організації забезпечення особового складу військової частини та підрозділів інвентарними речами, бланками та книгами обліку.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя

Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

___ ____________ 2005р. Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. Право та порядок зарахування військовослужбовців на речове забезпечення.

 2. Забезпечення речовим майном солдат та сержантів строкової служби та військовослужбовців, які проходять службу за контрактом.

 3. Забезпечення особового складу та підрозділів інвентарними речами, бланками та книгами обліку.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1. Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р. “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;

 2. Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.

 3. Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.

 4. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.

 5. Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України № 350 від 01. 10. 1998 р.

 6. Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.

 7. Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.

 8. Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.

 9. Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.

 10. Довідник офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.

 11. Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.

 12. Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р

 13. Справочное учебное пособие “Вещевое обеспечение войск в мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.

 14. Учебное пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.

 15. Учебное пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.

 16. Учебник “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття.

ВСТУП

Держава і уряд проявляють велику турботу про Збройних Сил України. Тільки за останній час проведено багато заходів по покращенню речового забезпечення особового складу. Ці заходи проводились по лінії покращення норм забезпечення, конструкції одягу, якості матеріалів, створення і прийняттю на забезпечення нових видів спеціального, захисного одягу і деяких предметів військової форми.

Ведення нової форми одягу дозволило суттєво покращити зовнішній вигляд і якість обмундирування для всіх категорій військовослужбовців ЗС України. Важливе місце у покращенні побуту військовослужбовців відводиться речовій службі. Своєчасне, повне і якісне забезпечення особового складу речовим майном – одна з основних задач начальника речової служби частини. Її виконання оказує певний вплив на боєздатність частини. Для успішного виконання цієї задачі начальник речової служби повинен добре знати, як правильно організувати забезпечення речовим майном особового складу частини.

На цьому занятті ми розглянемо порядок забезпечення речовим майном тільки військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців за контрактом, а слідуючі лекції будуть присвячені розгляду питань забезпечення речовим майном решти категорій військовослужбовців ЗС України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]