Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л 7-1 ОРЗ..doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
138.24 Кб
Скачать

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник М.М.Покрасьон

Лекція з навчальної дисципліни

Організація речового забезпечення”

Тема № 7:

Лазнево-пральне обслуговування особового складу військової частини

Заняття № 1:

Організація лазнево-прального обслуговування особового складу військової частини”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.Ознайомити студентів з загальними положеннями щодо організації лазнево-прального обслуговування

2.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань організації лазнево-прального обслуговування у військовій частині, Устрою та обладнання військової лазні та пральні.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя.

Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

___ ____________ 2005р. Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. Значення лазнево-прального обслуговування. Перелік робіт та послуг які відносяться до лазнево-прального обслуговування.

 2. Організація лазнево-прального обслуговування у військовій частині. Устрій та обладнання військової лазні та пральні.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1. Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р. “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;

 2. Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.

 3. Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.

 4. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.

 5. Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України № 350 від 01. 10. 1998 р.

 6. Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.

 7. Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.

 8. Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.

 9. Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.

 10. Довідник офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.

 11. Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.

 12. Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р

 13. Справочное учебное пособие “Вещевое обеспечение войск в мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.

 14. Учебное пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.

 15. Учебное пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.

 16. Учебник “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до наступного заняття.

ВСТУП

У сучасній обстановці активно ведуться пошуки нових способів і форм матеріального забезпечення військ, створення побутових умов на рівні достатньої комфортності для військовослужбовців і членів їхніх родин. На це направляються основні зусилля в перебудові роботи Тилу Збройних Сил.

Речова служба військової частини є вирішальною ланкою в ланцюзі матеріального забезпечення військовослужбовців. Саме на цій ділянці всі численні предмети майна і послуги повинні бути у встановлений термін на законній підставі надані конкретному користувачу (офіцеру, солдату, фахівцю).

Для якісного рішення питань речового забезпечення речова служба військової частини виконує ряд заходів, основними з яких є: своєчасне забезпечення особового складу частини речовим майном у встановлений термін відповідно до норм постачання; лазнево-пральне обслуговування; фінансування по службі; організація збереження і ремонту речового майна; облік і контроль по службі.

Уміння організовувати виконання цих заходів до конкретної обстановки складає важливий аспект підготовки керівних фахівців тилу військової ланки. Для фахівців, що надходять на навчання в академію, речової служби тверде знання порядку речового забезпечення військової частини є необхідною базою, використовуючи яку вони можуть успішно перейти до наступного етапу навчання по дисциплінах кафедри речового забезпечення.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]