Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л 2-1 ОРЗ..doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
113.66 Кб
Скачать

Друге навчальне питання

Обов’язки посадових осіб речової служби”

Обов’язки посадових осіб випливають із задач речової служби військової частини і повинні бути спрямовані на вчасне і повне доведення до військовослужбовців матеріальних засобів, що їм належать, організацію зберігання законних і раціональних витрат.

Обов’язки посадових осіб викладені в статутах, настановах, керівництвах і відповідних інструкціях, що будуть вивчатися в процесі навчання.

На начальника речової служби частини по роду його службової діяльності покладається відповідальність і обов’язки, викладені в Статуті Збройних Сил України Наказі МОУ № 300, 1997р.

Начальник речової служби в/ч у мирний і воєнний час відповідає:

 • за забезпечення в/ч речовим і господарським майном по нормам постачання, за утримання і збереження його в порядку і справності;

 • за лазневе-пральне обслуговування й індивідуальну підгонку обмундирування і взуття особовому складу;

 • за бойову і мобілізаційну готовність речової служби;

 • за бойову і спеціальну підготовку, підпорядкованого йому особового складу, його виховання, військову дисципліну.

Він підпорядкований заступнику командира в/ч по тилу і є прямим начальником особового складу речової служби в/ч.

Начальник речової служби військової частини зобов’язаний:

а) знати:

 • вимоги наказів, положень, настанов, інструкцій і інші керівні документи по організації і веденню військового господарства і керуватися ними за родом своєї діяльності;

 • ділові та моральні якості особового складу служби;

 • забезпеченість підрозділів речовим майном;

 • облік і звітність по речовій службі і вести їхній контроль.

б) контролювати:

 • забезпеченість о/с належним речовим майном, правильність його підгонки і періодично брати участь у проведенні ранкових оглядів;

 • правильність й ощадливість та доцільність витрати матеріальних засобів, приймати необхідні засоби боротьби з нераціональною витратою, утратами, недостачами, псуванням і розкраданням речового майна;

 • здавання на склад частини майна після сезонної зміни, в хімчистку, ремонт і підфарбування;

 • роботу майстерні по ремонту речового майна і речового складу, своєчасне виконання поточного ремонту речового майна;

 • роботу лазні, пральні, лазневе-пральне обслуговування о/с і якість прання білизни;

 • не рідше одного разу в два місяці контролювати і перевіряти наявність, цілісність і зберігання речового майна.

в) організовувати:

 • проведення заходів щодо подальшого підвищення бойової і мобілізаційної готовності речової служби;

 • своєчасне витребування, отримання, збереження, видачу, правильне використання, заощадження речового майна в підрозділах і на складі;

 • індивідуальну підгонку обмундирування і взуття, таврування майна при видачі його в підрозділи, правильну експлуатацію і ремонт технічних засобів служби, речового і господарського майна;

 • проведення заходів щодо прийому молодого поповнення;

 • економічну роботу, розробляти заходи в річному господарському плані і забезпечити їхнє виконання;

 • роботу по накопиченню до норм утримання постільної і натільної білизни, робочого одягу;

 • своєчасне вилучення з підрозділів непридатного майна, його вибракування і списання.

г) забезпечувати:

 • кімнати побутового обслуговування підрозділів необхідним інвентарем, ремонтними матеріалами;

 • індивідуальне пошиття обмундирування офіцерам, контроль за якістю пошиття;

 • дотримання засобів безпеки при експлуатації технічних засобів реч. служби, проведення протипожежних заходів і виконання санітарних вимог на об’єктах речової служби.

д) розробляти:

 • розрахунки на потрібну кількість коштів по службі і коректувати їх із затвердженими призначеннями;

 • заходи по службі для включення в річний господарчий план місячних і часткових планів робіт і контролювати їхнє виконання.

е) проводить:

 • заняття по бойовій і спеціальній підготовці з підлеглими;

 • заняття зі старшинами підрозділів і ротних писарів по збереженню, заощадженню й обліку майна.

Начальник речової служби є організатором і керівником усіх господарських процесів по службі. Тому, щоб стати дійсним офіцером-керівником підлеглих у виконанні поставлених задач, начальник речової служби не тільки повинний твердо знати свої обов’язки і керівні документи, але і виявляти розумну ініціативу і самостійність.

У сучасних умовах ведення бойових дій значення зазначених якостей значно зростають. У складних і напружених ситуаціях, в умовах несподіваних і різких змін обстановки, виходячи з загального плану тилового забезпечення, начальник речової служби буде приймати рішення, твердо і рішуче проводити їх у життя. Ініціативний офіцер буде шукати і використовувати всі сили і можливості, нові прийоми і засоби, що забезпечують виконання поставленої задачі.

Чим глибше начальник речової служби знає статути, настанови, керівництва і законоположення, природу сучасного бою й озброєння, яким забезпечені його підлеглі, тим сміливіше, впевненіше і ініціативніше він діє в будь-якій обстановці. І, навпаки, вади в професійній підготовці неминуче породжують шаблон, сковують думку, позбавляють творчості рішення питань по службі.

Саме життя, розвиток військової справи вимагає всебічно удосконалювати ініціативу і самостійність кожного офіцера. У військах це досягається як саме вихованням, так і відповідним керівництвом, допомогою з боку старших начальників, що передають підлеглим накопичені досвід і знання.

Багато задач по службі безпосередньо виконуються особовим складом служби (молодшими спеціалістами). Начальнику речової служби, щоб правильно керувати підлеглими необхідно знати їхні функціональні обов’язки. Ці обов’язки викладені в “Положенні про військове господарство”, у посібнику з обліку матеріальних засобів, в “інструкції зі збереження”, “інструкції з ремонту”, загальні обов’язки в Статуті внутрішньої служби.

Розглянемо ці обов’язки.

Начальник речового складу відповідає: за прийом і видачу, правильне збереження, якісний стан, повну наявність і своєчасний облік майна, за підтримку внутрішнього порядку, санітарний і протипожежний стан складу. Він підпорядкований начальнику речової служби, а по питанням бойової підготовки, виконання розпорядку дня і внутрішнього порядку – командиру господарського взводу.

начальник речового складу зобов’язаний:

 • знати номенклатуру, комплектність, наявність і якісний стан майна, що зберігається на складі;

 • суворо виконувати правила прийому, збереження видачі і здачі майна, не допускаючи випадків псування і недостач;

 • приймати і видавати майно по документах, підписаним начальником речової служби;

 • повсякденно вести кількісний і якісний облік майна;

 • щодня представляти в діловодство частини прибутково-видаткові документи за минулий день;

 • зберігати майно у відповідність із вимогами інструкції;

 • вчасно вживати заходів по охороні майна від псування шкідниками;

 • здійснювати на складі вантажно-розвантажувальні роботи і керувати ними, суворо дотримувати правила техніки безпеки при навантаженні (розвантаженню) вантажів, знати табельні вантажно-розвантажувальні засоби і вміти працювати на них;

 • вчасно здавати склад під охорону, при розкритті складу ретельно перевіряти всі двері, вікна тощо;

 • підтримувати склад у постійній готовності до роботи в польових умовах;

 • чітко виконувати встановлені правила протипожежної безпеки, тримати в постійній готовності засоби пожежегасіння;

 • робити постійно наприкінці робочого дня прибирання складу, не допускати випадків забруднення навколишнього середовища.

Комірник виконує роботи за вказівкою начальника речового складу. Він зобов’язаний знати правила прийому, збереження, видачу, укладки майна.

Начальник майстерні по ремонту речового майна відповідає за своєчасний і якісний ремонт, за правильну організацію робіт, за цілісність устаткування, інструментів, ремонтних матеріалів і предметів, що надійшли в ремонт, а також за бойову спеціальну підготовку, виховання особового складу майстерні.

Він підпорядкований начальнику речової служби, а по спеціальних питаннях командиру господарського взводу.

Начальник майстерні по ремонту речового майна зобов’язаний:

 • знати організацію ремонту речового майна і вміти особисто виконувати його на штатному устаткування майстерні;

 • забезпечити план виконання ремонту;

 • стежити за виконанням о/с майстерні правил по техніці безпеки і пожежної безпеки;

 • вести облік усього майна майстерні і майна прийнятого в ремонт;

 • особисто перевіряти якість виконаного ремонту;

 • складати і вчасно представлять звітні документи;

 • проводити заняття по спеціальній підготовці з підлеглими.

Діловод (старший писар, писар) відповідає:

 • за стан обліку матеріальних засобів по службі;

 • за цілісність документів і бланків суворого обліку;

 • за правильність виписки матеріальних засобів із складу;

 • за своєчасність оприбуткування матеріальних засобів, що надійшли.

Він підпорядкований начальнику речової служби частини і зобов’язаний:

 • вести облік матеріальних засобів по службі частини;

 • вести облік особового складу, що знаходиться на постачанні;

 • регулярно проводити звірки обліку діловодства з підрозділами;

 • вести облік бланків суворого обліку;

 • готувати дані для звітності по службі до встановлених термінів;

 • виписувати прибутково-видаткові документи відповідно до вказівок начальника речової служби.

Своєчасно і повне, безперебійне забезпечення особистого складу військової частини речовим майном багато в чому залежить від молодших фахівців служби.

Висновок:

Обов’язки посадових осіб речової служби викладені у Статуті внутрішньої служби і наказі МОУ № 300, 1997 р.

Начальник речової служби повинний твердо знати функціональні обов’язки, як свої так і своїх підлеглих, повинний виконувати їх у повному об’ємі і вимагати цього від підлеглих у їхній практичній діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]