Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л 1-1 ОРЗ..doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
16.11.2018
Размер:
114.69 Кб
Скачать

18

Національна академія оборони україни

кафедра тилового забезпечення

Прим. № ___

ЗАТВЕРДЖУЮ

ТВП начальника кафедри тилового забезпечення

полковник

г.о.іванов

“___” __________________ 2005

Підполковник М.М.Покрасьон

Лекція з навчальної дисципліни

Організація речового забезпечення”

Тема № 1:

Загальні положення з речового забезпечення, схема та порядок забезпечення військ речовим майном”

Заняття № 1:

Основи організації речового забезпечення військ Збройних Сил України”

Для студентів спеціальності “Організація об’єднаного забезпечення в наземних військах та авіації”

Навчальна та виховна мета:

1.Ознайомити студентів з загальними положеннями з речового забезпечення військ Збройних Сил України, схемою та порядком забезпечення військ речовим майном.

2.Розширити та поглибити теоретичні знання студентів з питань організації речового забезпечення особового складу військової частини.

3. Виховувати у студентів почуття особистої відповідальності за вирішення питань речового забезпечення, впевненість при прийнятті рішень та наполегливість при втіленні їх в життя

Обговорено та схвалено на засіданні ПМК№3

___ ____________ 2005р. Протокол № ___

київ – 2005

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. Поняття про речове забезпечення. Значення та завдання речового забезпечення.

 2. Схема, органи та установи речового забезпечення.

3.Загальний порядок забезпечення військ речовим майном.

Завершальна частина

ЛІТЕРАТУРА

 1. Директива Міністра оборони України від 07.11.03 р. “Про завдання органів військового управління, щодо реалізації державної політики з питань оборони, реформування та розвитку ЗСУ в 2004-2005 р.”;

 2. Наказ Начальника Генерального штабу Збройних Сил України від 07.11.03 р. “Про підсумки підготовки Збройних Сил України в 2002-2003р. та їх завдання на 2004-2005 навчальні роки”.

 3. Організаційно-методичні вказівки по підготовці Тилу Збройних Сил України у 2005 році.

 4. Положення про військове (корабельне) господарство Збройних Сил України. Додаток до наказу Міністра оборони України № 300 від 10.07.1997р.

 5. Положення про речове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил у мирний час. Додаток до наказу Міністра оборони України № 350 від 01. 10. 1998 р.

 6. Норми табелізації майна речової служби для військових частин, з’єднань, установ та військово-навчальних закладів Збройних Сил України на мирний та воєнний час і норма табелізації палаток для військових частин та установ Збройних Сил України на воєнний час. Додаток до наказу Заступника Міністра оброни України по тилу - Начальника Тилу Збройних сил України № 45 від 08.06.1995 р.

 7. Інструкція з організації лазнево-прального обслуговування особового складу. Київ ГРУ. 2002 р.

 8. Учебное пособие «Вещевое обеспечение воинской части» - С - П.: ВАТТ, 1992г.ст. 123-129.

 9. Учебник «Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время». М.: Воеиздат, 1986. Ст. 76-85.

 10. Довідник офіцера по службах тилу. - Штаб тилу ЗСУ.1994р.ст. 97-108.

 11. Порадник по військовому тилу, проект. - К.: 1993.

 12. Инструкция по подгонке военной одежды, обуви и снаряжения. М. Воениздат,1981р

 13. Справочное учебное пособие “Вещевое обеспечение войск в мирное время” – С-П. ВАТТ, 1993 г.

 14. Учебное пособие “Вещевое обеспечение воинской части” С-П. ВАТТ, 1992 г.

 15. Учебное пособие “Банно-прачечное обслуживание войск” – М.:Воениздат, 1973.

 16. Учебник “Вещевое обеспечение воинской части (корабля), соединения в мирное время”. – М.: Воениздат, 1986 г.

наочні посібники

1. Слайди по темі заняття

2. Графопроектор «Лектор - 2000»

Завдання на самостійну роботу

1.Вивчити рекомендовану літературу, доповнити конспект лекції.

2.Підготуватися до практичного заняття Т 7 З 2.

ВСТУП

Сьогодні ви приступаєте до вивчення дисципліни “Організація речового забезпечення”. По цій дисципліні ви будете вивчати сферу діяльності речової служби, яка організаційно входить до складу тилу.

Природними потребами нормальної життєдіяльності людей є їжа, одяг, паливо, житло. Без відомого мінімуму предметів речового майна неможлива бойова діяльність людей, тому що вони задовольняють життєво важливі потреби особового складу військ і створюють необхідні умови для виконання різноманітних бойових задач.

Добре налагоджене забезпечення армії і флоту має позитивний моральний вплив на особовий склад і від нього багато в чому залежить збереження здоров'я, сил військовослужбовців і, в остаточному підсумку, підтримка їхньої боєздатності.

Історія воєн і військового постачання показує, що вирішальне значення для розвитку й удосконалювання форм і способів матеріального забезпечення, як і військової справи в цілому, мають соціально-економічні і політичні умови. Рівень розвитку економіки держав, стан матеріальної бази визначають можливості й організацію тилових служб, у тому числі і речовій службі.

Зросла залежність результату воєн від рівня економіки особливо яскраво проявилася в епоху імперіалізму. Перша світова війна 1914-1918 р.р. зажадала повної мобілізації економіки країн – учасниць, раціонального використання матеріальних ресурсів, централізації постачання і спеціалізації тилових служб. Витрата усіх видів матеріальних засобів, у тому числі речового майна, прийняв небувалі розміри. Так, за період першої світової війни для забезпечення тільки російської армії треба було: шинелей 50 млн. штук, шкіряного взуття – понад 65 млн. пара, валянок – 15 млн. пара, тілогрійок ватяних – 21 млн. шт., шароварів ватяних – близько 30 млн. шт. і багато чого іншого майна.

Найважливішими особливостями післявоєнного етапу розвитку Збройних Сил є якісні зміни в їхній організації і технічному оснащенні, що виникли на основі новітніх досягнень науки і техніки, неухильного розвитку вітчизняної економіки.

У сучасних умовах до військового і спеціального одягу пред'являються принципово нові тактико-технічні вимоги. Якщо в порівняно недавнім минулому основна увага зверталася на захист військовослужбовців від несприятливих кліматичних умов, то тепер при розробці польового обмундирування ставиться задача захисту особового складу від комплексу вражаючих факторів сучасної зброї. Створення нових зразків зброї, бойової техніки й оснащення ними Збройних Сил зажадали розробки і прийняття на постачання цілого ряду нових предметів спеціального і захисного одягу.

В даний час, власне кажучи, кожен вид Збройних Сил і кожен рід військ, будь-який фахівець, зв'язаний з обслуговуванням бойової техніки, мають свій специфічний одяг. Таким чином, поява нових зразків зброї, створення нових видів Збройних Сил, їхній подальший розвиток і удосконалювання не тільки збільшують обсяг постачання, але і викликають значна якісна зміна потреб Збройних Сил у речовому майні. Усе це підвищує значення речового забезпечення військ, багато в чому ускладнює роботу речової служби в мирний час і пред'являє до неї нові, підвищені вимоги, а основною задачею речового забезпечення є сучасне, безперебійне і повне забезпечення військ речовим майном по встановлених нормах.

Виконання цієї задачі досягається визначенням потреби в речовому майні, розробкою раціональних норм постачання, правильним витребуванням, сучасною заготівлею речового майна, організацією його збереження, плануванням постачання на науковій основі і проведенні інших заходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.