Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Моісєєва Ф.А. та ін.We Study Economics..doc
Скачиваний:
70
Добавлен:
13.11.2018
Размер:
26.27 Mб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

Донецький державний університет економіки і торгівлі

ім.М.Туган-Барановського

Кафедра іноземних мов

Моісєєва Ф.А., Бурдакова О.Л., Гавриліна О.І.

We Study Economics

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для вищих навчальних закладів

Донецьк 2004

ББК 81.2 Англ-923

М 94

УДК 811.111’276.6:33(075.8)

Рецензенти:

канд. філол. наук, доцент І.М. Подгайська

канд. пед. наук, доцент Г.К.Светліщева

Консультант:

докт.екон.наук, проф. Л.О.Омелянович

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист №14/18.2 – 2852 від 29.12.2004 р.)

Моісєєва Ф.А.

М 94 We Study Economics: Навчальний посібник/ Ф.А. Моісєєва, О.Л.Бурдакова, О.І.Гавриліна, Н.М.Кудрявцева, Л.М.Масюк, С.Л.Филипенко – Донецьк: ДонДУЕТ, 2004. – 270 с.

ISBN

Пропонований посібник призначено для студентів економічних спеціальностей заочного відділення.

Посібник містить 4 частини та має гнучку структуру, що дозволяє викладачеві користуватися матеріалом навчальних блоків за власним доглядом. Мовленнєві теми, тексти для читання, анотування та реферування, комплекс лексико-граматичних вправ забезпечують формування різноманітного тематичного словника та навичок спілкування у межах зазначеної тематики. Частина „Ділове листування” має за мету формування вмінь та навичок складання, написання та оформлення ділової документації.

Наповненість навчального посібника відповідає сучасним методичним вимогам до навчальної літератури.

ББК 81.2 Англ 923

© Колектив авторів, 2004

ISBN © Донецький державний університет

економіки і торгівлі

ім.М.Туган-Барановського, 2004

ЗМІСТ

Contents

ПЕРЕДМОВА Introduction…..………………………………………………………….…....7

МОВЛЕНЄВИЙ ПРАКТИКУМ

Communication …………………………………………………………….....9

 1. THE ECONOMY OF UKRAINE……………………………………………….10

 2. THE ECONOMY OF THE USA………………………………………………..12

 3. THE ECONOMY OF GREAT BRITAIN……………………………………...14

 4. MY UNIVERSITY……………………………………………………………....16

 5. MY SPECIALITY. ECONOMIST……………………………………………..18

 6. My speciality. Manager………………………………………………...20

 7. MARKET………………………………………………………………………..22

 8. COMPANY STRUCTURE……………………………………………………...24

 9. FORMS OF BUSINESS………………………………………………………...26

 10. Business strategy………………………………………………………..28

 11. FRANCHISING………………………………………………………………....30

 12. GOODS MANAGER……………………………………………………………32

 13. MY SPECIALITY. MARKETING MANAGER………………………………..34

 14. MY SPECIALITY. CUSTOMS INSPECTOR……………………………….....36

 15. MARKET………………………………………………………………………..38

 16. MARKETING AND PROMOTION………………………………………….....40

 17. TYPES OF GOODS……………………………………………………………..42

 18. ADVERTISING………………………………………………………………....44

 19. EXHIBITIONS AND FAIRS…………………………………………………....46

 20. MY SPECIALITY. ACCOUNTING AND AUDIT…………………………....48

 21. MY SPECIALITY. FINANCE AND CREDIT………………………………...50

 22. MY SPECIALTY. BANKING………………………………………………….52

 23. IMF AND THE WORLD BANK……………………………………………….55

 24. THE BANKING INDUSTRY…………………………………………………..57

 25. MONEY………………………………………………………………………....59

 26. TAXATION……………………………………………………………………..61

 27. STOCK EXCHANGE…………………………………………………………...63

ТЕКСТИ ТА ВПРАВИ

Texts and exercises…………………………………………………….......66

1. Introducing economics…………………………………………………...67

2. The Government and Market Systems………………………………....70

3. How Markets Work……………………………………………………....73

4. Demand and Supply……………………………………………………...75

5. Inflation and Deflation…………………………………………………..77

6. Market Leaders, Challengers and Followers…………………………..80

7. Company Finance, Ownership and Management……………………...82

8. Bonds……………………………………………………………………....84

9. Futures, Options and Swaps……………………………………………..87

10. Buyouts…………………………………………………………………..90

11. Principles of Taxation…………………………………………………..92

12. Types of Taxes…………………………………………………………..95

13. Foreign Direct Investment……………………………………………..98

14. Accounting and Bookkeeping………………………………………...100

15. Accounting and Financial Statements……………………………….103

16. Types of Financial Statements……………………………………….105

17. Current Account and Capital Account……………………………….107

18. Auditing………………………………………………………………...109

19. Marketing……………………………………………………………….111

20. The Centrality of Marketing…..……………………………………...114

21. Advertising……………………………………………………………..117

22. The Business Cycle……………………………………………………120

23. The Business Cycle and Government Intervention…………………123

24. Macroeconomics……………………………………………………….126

25. Money…………………………………………………………………..129

26. Money and Banks………………………………………………………132

27. Banking and Financial Services in Great Britain…………………..135

28. Management…………………………………………………………….138

29. International Business…………………………………………………140

30. International Trade…………………………………………………….143

31. International Trade. Specialization among Nations………………..146

32. Protectionism and Free Trade………………………………………...149

33. International Organizations and Free Trade………………………...152

34. Free Trade and Developing Countries……………………………….155

35. Economics and Ecology……………………………………………….157

КЛІШЕ ДЛЯ РЕФЕРУВАННЯ ТА АНОТУВАННЯ

CLICHÉS FOR ANNOTATIONS AND abstracts………………………..159

ДІЛОВА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ

BUSINESS WRITING…………………………………………………………..161

LETTERS ………………………………………………………………………….162

E-MAILS…………………………………………………………………………...164

MEMO (MEMORANDA)……………………………………………………….165

CURRICULUM VITAE (CV)……………………………………………………..166

COVER LETTER…………………………………………………………………..168

FAX………………………………………………………………………………...169

LETTER OF ENQUIRY…………………………………………………………...170

REPLY TO ENQUIRY…………………………………………………………… 172

Offer……………………………………………………………………………...174

CONTRACT………………………………………………………………………..175

ГРАМАТИЧНИЙ ДОВІДНИК…………………………….…...........................177

§ 1. АРТИКЛЬ (THE ARTICLE)………………………………….........................178

§ 2. ІМЕННИК (THE NOUN)……………………………………………………..178

§ 3. ПРИКМЕТНИК (THE ADJECTIVE)………………………………………...180

§ 4. СПОЛУЧНИКИ “AS...AS, NOT SO...AS, THAN” ПРИ УТВОРЕННІ СТУПЕНІВ ПОРІВНЯННЯ ПРИКМЕТНИКІВ………………………………...181

§ 5. ЧИСЛІВНИК (THE NUMERAL)………………………………………….....181

§ 6. ЗАЙМЕННИК (the PRONOUN)…………………………………………...182

§ 7. ДІЄСЛОВО (THE VERB)……………………………………………………184

НЕОЗНАЧЕНИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(the INDEFINITE TENSE, ACTIVE AND PASSIVE VOICE)………………...191

ТРИВАЛИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(the CONTINUOUS TENSE, ACTIVE AND PASSIVE VOICE)……………...196

ПЕРФЕКТНИЙ ЧАС В АКТИВНОМУ І ПАСИВНОМУ СТАНІ

(the PERFECT TENSE, ACTIVE AND PASSIVE VOICE)……………….......200

ПЕРФЕКТНО-ТРИВАЛИЙ ЧАС

(the PERFECT CONTINUOUS TENSE)………………………………….........204

§ 8.ДІЄПРИКМЕТНИК

(THE PARTICIPLE)………………………………………………………….......206

§ 9. ІНФІНІТИВ

(THE INFINITIVE)……………………………………………………………..211

§ 10. МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА

( MODAL VERBS)……………………………………………………………..214

§ 11. ПОРЯДОК СЛІВ В АНГЛІЙСЬКОМУ РЕЧЕННІ. РОЗПОВІДНІ РЕЧЕННЯ (word order. AFFIRMATIVE SENTENCES)……………..........219

§ 12. ПИТАЛЬНІ РЕЧЕННЯ (INTERROGATIVE SENTENCES)……………...220

§ 13. УЗГОДЖЕННЯ ЧАСІВ У ДОДАТКОВОМУ підрядному РЕЧЕННІ

(sequences of tenses)……………………………………………………....221

§ 14. БЕЗСПОЛУЧНИКОВІ підрядні РЕЧЕННЯ

(asyndetic affirmative sentences) ………………………………….222

§ 15. УМОВНІ РЕЧЕННЯ (CONDITIONAL SENTENCES) ………………...…222

ГРАМАТИЧНІ ВПРАВИ

Grammar exercises……………………………………………………….226

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.