Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Конспект лекцій.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
745.98 Кб
Скачать

11.4. Облік процесу реалізації продукції та визначення фінансових результатів діяльності підприємства.

Метою діяльності більшості підприємств є виготовлення продукції, виконання робіт чи надання послуг для задоволення потреб споживачів і отримання прибутку. Основну частину доходу підприємство отримує саме від реалізації продуктів своєї діяльності.

Реалізація продукції підприємства пов’язана з виконанням певних господарських операцій (див. рис 11.9).

Рис. 8.9. Перелік господарських операцій, пов’язаних з реалізацією продукції

Послідовність наведених операцій може бути різною. Підприємства можуть реалізовувати свою продукцію як на умовах передоплати, так і на умовах після оплати. Дохід від реалізації визнається в момент передання покупцю ризиків і вигод, пов’язаних з правом власності на продукцію. Переважно такі ризики передаються в момент відвантаження продукції.

Більшість суб’єктів господарювання в Україні є платниками податку на додану вартість. Нарахування цього податку проводиться при настанні однієї з таких подій: відвантаження продукції чи оплати за неї. Обидві ці події входять до переліку господарських операцій, пов’язаних з реалізацією. Тому нарахування ПДВ є невід’ємною господарською операцією при реалізації продукції.

Одночасно з визнанням доходу від реалізації підприємство відносить на витрати собівартість реалізованої продукції.

На рахунках бухгалтерського обліку реалізацію продукції відображають таким чином (див. табл. 11.14):

  • за кредитом рахунку 70 «Дохід від реалізації» записують суму доходу від реалізації продукції, і одночасно збільшують суму дебіторської заборгованості покупців, яку записують за дебетом рахунку 36 «Розрахунки з покупцями і замовниками» (за ціною реалізованої продукції);

  • оскільки дохід від реалізації продукції включає податок на додану вартість, який підлягає сплаті до бюджету, то суму отриманого доходу зменшують за дебетом рахунку 70 на суму ПДВ і одночасно записують за кредитом рахунку 64 «Розрахунки за податками і платежами» суму податкового зобов’язання з ПДВ;

Таблиця 11.14

Кореспонденція рахунків з обліку реалізації продуктів діяльності

Зміст господарської операції

Дебет

Кредит

Відображено дохід від реалізації продукції

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

70

«Дохід від реалізації»

Нараховано податкове

зобов’язання з ПДВ

70

«Дохід від реалізації»

64 «Розрахунки за податками і платежами»

Відображено собівартість

реалізованої готової продукції

90

«Собівартість реалізації»

26

«Готова продукція»

Відображено собівартість

реалізованих робіт чи послуг

90

«Собівартість реалізації»

23

«Виробництво»

Отримано на поточний рахунок

в банку кошти від покупців

31

«Рахунки в банках»

36 «Розрахунки з покупцями і замовниками»

  • собівартість реалізованої продукції відображають за дебетом рахунку 90 «Собівартість реалізації» і одночасно зменшують вартість готової продукції на складі за кредитом рахунку 26 «Готова продукція»;

  • у випадку, якщо підприємство не займається виготовленням продукції, а надає послуги чи виконує роботи, воно не використовує рахунок 26 «Готова продукція», оскільки роботи чи послуги неможливо складувати чи зберігати. В такому разі собівартість реалізованих робіт чи послуг записують за кредитом рахунку 23 «Виробництво».

Розглянемо порядок запису процесу реалізації продукції на рахунках бухгалтерського обліку.

Приклад 11.10. ПП «Ватра» реалізувало покупцям меблі на суму 24000 грн., в тому числі ПДВ. Собівартість виготовлення меблів становить 8000 грн.

На рахунках бухгалтерського обліку ПП «Ватра» слід записати такі проведення (див. табл. 11.15).

Таблиця 11.15