Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
метод.по диплом. и квал.раб..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
09.11.2018
Размер:
502.27 Кб
Скачать

Список використаних джерел

  1. Березин С.В. Психология ранней наркомании. / С.В. Березин, К.С. Лисецкий – Самара: Самарский университет, 2000. – 64 с.

  2. Гуменюк О.Є. Психологія Я-концепції: Навчальний посібник. / О.Є. Гуменюк – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 310с.

  3. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. / А.В. Запорожец – М.: Педагогика, 1986. – Т.2: Психическое развитие ребенка. – 1986. - 320 с.

  4. Меднікова Г.І. Методологічні засади дослідження динамічної системи самооцінки і рівня домагань особистості / Г.І. Меднікова // Психологія у XXI столітті: перспективи розвитку: Матеріали VI Костюківських читань. – Т.2. – К.: Міленіум, 2003. – С.123-128.

  5. Полилуева Н.В. Влияние самооцінки на динамику спортивных результатов у фехтовальщиков: автореф. дис. на соискание науч. степени канд. психол. наук. / Н.В. Полилуева – М., 2008. – 20 с.

  6. Титаренко Т.М. Життєвий світ особистості: у межах і за межами буденності. / Т.М. Титаренко – К.: Либідь, 2003. –376с.

  7. Биков В.Ю. Теоретико-методологічні проблеми моделювання навчального середовища сучасних педагогічних систем // Інформаційні технології і засоби навчання. – Грудень 2006. – №1. – [WWW document]. URL http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/emg.html (21 червня 2007 р.)

  8. Смольникова И.А. (23 января 1999). Рабочий конспект для внедряющих информационные технологии в школе - Центр “Информатика“ // Письма в emmissia. offline.- CПбАИО [WWW документ]. URL http://www.informatica.ru/text/school/its.html (18 лютого 1999).

Для нотаток