Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
лабы.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
04.11.2018
Размер:
902.66 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україни

ХЕРСОНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра Екології і БЖД

Рег. №____________

Методичні рекомендації і контрольні завдання до виконання лабораторних робіт

з дисципліни «Основи охорони праці»

для студентів 2,3,4 курсів

для всіх спеціальностей

всіх напрямів підготовки

факультетів: машинобудування, технологій та дизайну,

економіки, кібернетики, міжнародної

зовнішньоекономічної діяльності

Херсон – 2011 р.

Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Основи охорони праці»

Укладачі к.т.н., доцент Лисюк В.М.

к.т.н, доцент Сис Д.Г.

кількість сторінок______

Рецензент:____________

Затверджено:

на засіданні кафедри Екології і БЖД

протокол №__ від______

Зав.кафедри ______________ проф. Михайлик В.Д.

Відповідальний за випуск _____________Михайлик В.Д.

Основи охорони праці – нормативна дисципліна, яка вивчається з метою формування майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових і організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя та здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

Метою вивчення дисципліни є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної професійної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної та науково-освітньої діяльності), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах професійної діяльності.

В результаті вивчення дисципліни «Основи охорони праці» молодші спеціалісти та бакалаври з відповідних спеціальностей та напрямів підготовки повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних з забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з охорони праці:

Метою проведення лабораторних робіт з нормативної дисципліни «Основи охорони праці» є оволодіння студентами засобами і методами дослідження параметрів виробничого середовища та трудового процесу, виявлення шкідливих та небезпечних виробничих чинників, оцінки заходів, спрямованих на їх нормалізацію.

Запропонований нижче перелік лабораторних робот побудований на основі Типової навчальної програми нормативної дисципліни «Основи охорони праці» для вищих навчальних закладів освіти, розробленої відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 листопада 2010 р. за № 1057/18352 .

Лабораторна робота №1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.