Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
вступна лекція 2005р..doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.10.2018
Размер:
2.1 Mб
Скачать

ВОЛОДИМИР БАДЯК

ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

І ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Львів — 2009

Володимир БАДЯК

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

І ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

(навчальний посібник)

Видання четверте, уточнене, доповнене

Львів: лнам – 2009

ББК 63.3 (4 УКР)

Б 15

УДК 94 (477)

Бадяк В. Історія України як об’єкт наукового пізнання і засіб національного виховання (навчальний посібник). Вид. четверте, уточн., доп., Львів: ЛНАМ, 2009, 96 с., іл..

У посібнику кандидата історичних наук, доктора філософії в історичних науках, професора Львівської національної академії мистецтв В.Бадяка висвітлюються ключові питання ознаки Українсь­кої держави (територія, назва, символіка), її історії і ґенези українсь­кого народу, науково-джерельної бази, методики роботи з нею та історіографічного доробку, концептуальних засад сучасної української нації, українства як феномена світової цивілізації.

Для студентів мистецьких закладів, де програмне освоєння курсу історії України переважно проводиться за самостійною формою навчання.

Рецензенти: КОНДРАТЮК Костянтин, доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри новітньої історії України Львівського національного університету імені Івана Франка;

ПАСІЧНИК Михайло, доктор історичних наук, доцент Української академії друкарства;

РИБАК Оксана, доктор історичних наук, доцент Львівської національної академії мистецтв.

Схвалено кафедрою гуманітарних наук,

рекомендовано Вченою радою Львівської національної академії мистецтв.

© Бадяк В. 2009

ISBN 966-8734-04-1 © ЛНАМ, 2009

... перший ступінь, перша прикмета раціональної освіти – знати своє найближче оточення, знати минуле і сучасне свого народу і відчувати себе живим і свідомим членом живого, свідомого і об’єднаного організму. Ще старий Фредро у своїх прислів’ях висловив розумну думку, що “чужі справи цікаво знати, свої – потрібно”.

Іван Франко.

Передмова

Наведений епіграф переконливо свідчить, якого величезного значення надавав історії Іван Франко – постать уні­вер­сальних знань і унікального таланту, апелюючи до польського публіциста, письмен-ника й укладача збірок афоризмів Фредра Анжея Максиміліана (бл.1620-1679). Вкотре повторюватимемось, що історична минувшина не може уподібнюватися якійсь запилюженій архаїці, про котру забули, або яку воліють не ворохобити, щоб не мати зайвих клопотів. Але від історії, як від власної долі, не подітися, вона завжди з нами, бо, як хтось сказав, “мертві міцно тримають за ноги живих”.

Як не дивно, але за роки незалежності України потреби “здмухнути пилюку” з багатьох сторінок літопису не поменшало. Ба більше; є спроби реабілітації негідних подій, надати міфам тоталі-таризму правдоподібності, тоді як справжні борці за волю України залишаються непоцінованими. У цьому зв’язку великі надії покладає-мо на створений Президентом України В.Ющенком (липень, 2005 р.) Інституту національної пам’яті, котрий повинен би повертати із забуття імена, події, стати генератором виховного процесу.

Пропонований посібник покликаний певною мірою прояснити суть минулих днів у сьогоденні і прийдешніх справах. Він не є традиційно звичним, в котрому висвітлюються ті чи інші теми в хронологічно-проблемному порядку. Тут зосереджено увагу на клю-чових питаннях української історії, осягнення яких сприятиме кращому засвоєнню усієї минувшини, що відбувалася на теренах України, де стикалися різні етнічні, соціальні, світоглядні та духовні чинники, котрі дали сучасну українську дійсність такою, якою вона є.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

І ЗАСІБ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.