Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpory_na_telefon.doc
Скачиваний:
136
Добавлен:
02.09.2018
Размер:
140.8 Кб
Скачать

19. Педагогічні ідеї б. В. Асаф’єва.

Б.В.Асаф’єв відстоював цілісний підхід до вивчення музики як „мистецтва інтонованого змісту”. Педагогічні ідеї академіка не отримали широкого залучення до теорії й практики, однак у них наявні певні раціональні моменти, які, на наш погляд, є перспективними для подальшого вивчення й впровадження у педагогічну практику.

Академік розглядав процес навчання музики як нерозривне поєднання теорії та практики. Акцент на уроках музики, на його думку, повинен ставитися не стільки на набуття теоретичних знань, скільки на розширення інтонаційно-образного багажу дитини, формування стійкого інтересу до музичного мистецтва як частини оточуючого життя. Головним, на думку Асаф’єва, є не стільки знання про музику, скільки занурення дітей до самої музики. Основна задача для нього – виховання музично розвиненої особистості, свідомого слухача музики. Усі ці проблеми залишаються актуальними і на сьогоднішній день.

Б.В.Асаф’єв наголошував на тому, що ефективність уроків музики залежить не стільки від програм та методик, скільки від особистості педагога, його педагогічної майстерності. Академік зазначав, що викладач музики повинен не лише досконало володіти своїм предметом, а й орієнтуватися в допоміжних дисциплінах; наголошував на важливості вивчення музичної літератури у процесі виховання.

У своїй педагогічній концепції Асаф’єв відстоював викладання музики не просто як шкільної дисципліни, а як живого образного мистецтва. Такий підхід до навчання музики вимагає особливих методів і розуміння методів навчання й виховання як єдиного цілого. Акцент Асаф’єв робив на організації власної творчої практики дітей. Радив використовувати такі методи, як метод емоційної драматургії, метод створення композиції та художнього контексту, запровадив принцип тотожності й контрасту. Позитивним моментом його педагогічної концепції є й те, що значну увагу Асаф’єв приділяв врахуванню музичних уподобань учнів під час навчання, розумів навчальний процес як процес радості.

Отже, вклад Асаф’єва у розвиток педагогічної музичної думки безперечно заслуговує на увагу та впровадження в систему сучасної музичної освіти.

20. Педагогічна концепція і методична система музичного виховання д. Б. Кабалевського.

• Методична система Дмитра Кабалевського (1904-1987) започаткована у 1970-х роках у колишньому СРСР і втілена в навчальну програму „Музика” для загальноосвітніх шкіл колишнього Радянського союзу та деяких соціалістичних країн Європи. Основна (генеральна) тема програми – „Музика і життя”. Заняття музики були підпорядковані основним морально-естетичним принципам, спонукаючим дитину до почуття прекрасного. Основним методом програми є обговорення, роздуми про музику та музичні явища. Основним видом діяльності – слухання музики.

21. Провідні педагогічні ідеї сучасних українських науковців у галузі загальної музичної освіти хх – поч. Ххі ст.

Провідні педагогічні ідеї сучасних українських науковців у галузі загальної музичної освіти ХХ – поч. ХХІ ст.

Вступ України до європейського освітнього простору суттєво вплинув на модернізацію вітчизняної музично-педагогічної освіти. На межі ХХ – ХХІ століть зявилисья нові концепції щодо організації загальної музичної освіти та художньо- естетичного виховання молоді,представникам яких стали Л.Хлєбнікова,Л.Масол.Людмила Олександрівна Хлєбнікова – відомий в україні та за її межами фахівець у галузі музичної освіти,яка суттєво вплинула на формування вітчизняної музично-педагогічної думки.Людмила Михайлівна Масол – провідний науковий співробітник лабораторії естетичного виховання. Інституту проблем виховання України ,фахівець в галузі мистецької освіти, головний редактор науково-методичного журналу «Мистецтво та освіта»,кандидат педагогічних наук,автор концепції художньо-естетичного виховання молоді. Під її керівництвом розроблено державні стандарти середньої освіти в галузі «Естетична культура(Мистецтво») де обґрунтовується зміст художньо-естетичної освіти школярів засобами вивчення музику та образотворчого мистецтва,а також хореографічного,театрального та екранних мистецтв. Під керівництвом Л.Масол створено нову навчальну програму інтегрованого курсу «Мистецтво» для 1-4 класів загльноовітніх закладів.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]