Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpory_na_telefon.doc
Скачиваний:
136
Добавлен:
02.09.2018
Размер:
140.8 Кб
Скачать

5. Класифікація уроків музичного мистецтва за формою та жанром.

Жанри: презентація, казка, імпровізація, діалог, вистава, подорож, концерт, фестиваль, вікторина, гра, змагання, бенефіс, панорама, репортаж, драма, містерія, сповідь, одкровення, жива газета, квест, турнір.

Форма уроку– це зовнішня структура, що відображає взаємодію вчителя та учнів між собою.

Діалог, дослідження, пошук, урок-гра, подорож.

6. Художньо-педагогічна драматургія уроку музичного мистецтва.

Експозиція– організаційний момент – муз.вітання, вхід, налаштування, тема – слухання музики, спів

Зав`язка– актуалізація знань, проблемне питання – засвоєння теор.матеріалу, перевірка у різних формах – відповіді

Розробка– виклад осн.матеріалу – бесіда, перегляд відео, читання казок, завдання для слухання – слухання, перегляд, відповіді.

Кульмінація– виклад осн.матеріалу, сприймання, оцінювання, аналіз-інтерпретація муз.твору – бесіда про муз.твір, слухання музики, відповіді, робота над піснею, гра на дит.інстр., рухова діяльність – слухання, спів

Розв`язка– підсумок – вик.завдань, відповіді, ігри - відповіді

7. Сценарій уроку музичного мистецтва, його складові та структурні компоненти.

Готуючись до уроку, учитель складає план-конспект.Кожен урок передбачає постановку й реалізацію конкретної мети, яка є триєдиною і включає в себе навчальні, розвиваючі та виховні можливості. Навчальна мета передбачає засвоєння учнями знань, умінь, і навичок. Розвиваюча полягає у створенні максимальних можливостей для розвитку та реалізації особистісного потенціалу учнів. Виховна – полягає у створенні необхідних умов цілеспрямованого впливу на особистість, характеризує загальний рівень духовного розвитку особистості. Для її досягнення необхідно продумати і вирішити три найважливіші дидактичні завдання: актуалізувати попередні знання, уміння, навички, безпосередньо пов'язані з темою уроку; Визначаючи сценарій проведення уроку, доцільно з’ясувати тип уроку, форму та жанр. Стосовно визначеної мети з’ясовується необхідне для проведення уроку обладнання. Визначаючи сценарій проведення уроку, доцільно з’ясувати тип уроку, форму та жанр. Після визначення цих структурних компонентів доцільно скласти художньо-педагогічну драматургію уроку (план уроку), і врешті-решт, сценарій уроку, в якому доречно окреслити основні етапи засвоєння змісту навчального матеріалу: експозиція, зав'язка, розробка, кульмінація, розв'язка. Сценарій уроку міститься в плані-конспекті уроку, котрий охоплює всі структурні компоненти й відтворює концепцію уроку. План-конспект уроку має бути розгорнутим або тезисним.

8. Методи музичного навчання і виховання

Метод- це сукупність педагогічних способів, які направлені на рішення певних завдань і освоєння змісту музичної освіти.

Метод порівняння (Гродзенська)– порівняння на основі контрасту та повторності.Методруйнування: (Н.А.Терентьева),який дозволяє виявити значимість того чи іншого засобу музичної чи загальної художньої виразності.(наприклад Бабу–Ягу одіти в біле плаття, чи царівну лебідь в чорне).Методхудожньоговправляння– (Г.Падалка ) – багаторазове повторення мистецьких дій з метою досягнення досконалості їх виконання, закріплення на рівні автоматизму.

Методвиконанняетюдів- фрагментарне виконання( 1 куплет та приспів) музичного твору з метою відпрацювання окремих його деталей.Методстворенняескізів- слугує фіксації художнього замислу,отриманню попереднього уявлення щодо художнього змісту твору,розробці плану його музичному навчанні,без доведення виконання до досконалості.Методінтерпретаційногоопрацювання–художнього твору орієнтує учня на власне тлумачення художніх образів, створених автором.Метод варіантної розробки– залучення учнів до створення різних варіантів вирішення художнього задуму.Метод імпровізації– застосовується з метою спонукання учня до творчої діяльності,активізації його творчих схильностей,здатності не тільки відтворити, а й виявити спроможності до власних творчих знахідок.Метод створення художніх образів(Г. Падалка) - зaлучення учнів до створення нового в мистецтві.

Метод створення композицій(Д. Кабалевський, Л. Горюнова) - об'єднання різних форм спілкування учнів з музикою при виконанні одного твору.Метод роздумів про музику(Д. Кабалевський) - особистісне, творче індивідуальне привласнення учнями духовних цінностей.Метод запобігання вперед і повернення назад(Д. Кабалевський) або метод перспективи і ретроспективи (Е. Абдуллін) зв'язки між темами програми, формуючи цілісне уявлення про музику у школярів.Метод музичного узагальнення(Е. Абдуллін) засвоєння дітьми ключових знань про музику.Метод емоційної драматургії(Д. Кабалевський, Л. Предтеченская, Е. Абдуллін) - спрямований на активізацію емоційногo ставлення школярів до музики.Метод створення художнього контексту(Л. Горюнова) - спрямований на розвиток музичної культури школярів через «виходи» за межі

Метод «створення вже створеного»(В. Усачова, Л. Школяр) вимагає: самостійності в добуванні і присвоєнні

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]