Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpory_na_telefon.doc
Скачиваний:
136
Добавлен:
02.09.2018
Размер:
140.8 Кб
Скачать

1. Урок музичного мистецтва як форма організації навчально-виховного процесу.

Урок музики- основна форма організації музично-виховної роботи в школі, хоч поглиблюються ще знання з музики і в позаурочний час.Урок включає в себерізні види музичної діяльності учнів: спів, музично-ритмічні рухи, гра на ДМІ, слухання музики, музична грамота. Для уроків музикихарактерноюєособлива емоціональна атмосфера. – це цілком природно, адже музика – мова почуттів: вона хвилює, викликає в дітей певні настрої і переживання.

В уроці все повинно бути добре продумано: мета і завдання, зміст і структура, засоби і методи, прийоми роботи, бо без цього не можна досягнути добрих результатів.

Підготовкадоурокузалежить від педагогічних вмінь майстерності вчителя.

Продумуючи емоціональний рисунок уроку, перехід від одного твору до другого, вчитель прагне підтримувати необхідний емоційний настрій, знайти прийоми переключення уваги учнів. Припобудовіурокуважливо враховувати ступінь фізичного, розумового та емоціонального навантаження учнів.

Сучаснийурокмузики важко уявити собі без спеціального обладнання.

Підготовка і проведення уроку завжди вимагає від учителя творчого підходу, активного прояву його знань, умінь та професійного досвіду праці.

Особливу роль на уроках музики відіграє наочність.

2. Специфіка уроку музичного мистецтва

Урок музичного мистецтва– це процес, який складається з пізнання емоційно-естетичного змісту художніх образів. У центрі процесу учень. Вплив на учня через методи, види діяльності (слухання, розучування, спів), засоби, художньо-педагогічних технологій.

3. Класифікація уроків музичного мистецтва за типом.

Вивчення нового матеріалу, формування вмінь і навичок, закріплення та розвитку знань умінь і навичок, контролю та корекції знань умінь і навичок, перевірки знань, узагальнення та систематизації знань, комбінований.

4. Основні принципи педагогіки мистецтва та прийоми емоційного впливу на уроках музичного мистецтва.

Стратегія діяльності вчителя музичного мистецтва змістовною і процесуальними сторонами повинна спиратися на наступні важливі принципи художньої педагогіки або педагогіки мистецтва:Принцип естетичної та етичної спрямованості навчального матеріалу,дає можливість дітям пізнати красу музики та усвідомити через її зміст такі поняття як добро, любов і повагу;Принцип громадянської та патріотичної спрямованості.Виховує в дітях любов до своєї Батьківщини і народу.Принцип єдності художнього і технічного, спрямований на те, щоб відібраний музичний матеріал був цікавий дітям.Принцип індивідуалізації,спроможності до вибору й застосування унікальних, неповторних саме для цієї особистості, засобів мистецької творчості.Принцип рефлективності спрямовано на спонукання учня в процесі мистецького навчання до співвіднесення власних життєвих орієнтирів.Принцип емоційної духовно-енергетичної насиченості, спрямованих на досягнення учнями катарсису в процесі сприйняття світових художніх шедеврів і власної художньо-творчої діяльності.Принцип особистісної значущості кожної зустрічі з мистецтвом, що підносить її до рівня події в житті особистості, явище, що залишає свій відбиток у душі учня.Принцип діалогічності – створення умов для вільного спілкування

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]