Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpory_na_telefon.doc
Скачиваний:
136
Добавлен:
02.09.2018
Размер:
140.8 Кб
Скачать

26. Методика розучування шкільної пісні

Розучування пісні на слух. Цей метод є досить актуальним у про¬цесі роботи з учнями початкової школи, особливо з першокласника¬ми, які ще не володіють певними вокальними навичками. Для учнів робота над піснею починається з її сприйняття. На практиці можна використати декілька варіантів показів пісні: виконання пісні самим учителем, одним чи декількома учнями, які добре співають.

Розучування за допомогою наочних схем. Використання цього методу сприяє більш свідомому засвоєнню пісні, адже активізуєть¬ся як слухове, так і зорове сприйняття, що є актуальним для молод¬ших школярів. До наочності належать різного виду таблиці, плакати, схеми (зок¬рема роздатковий матеріал для учнів), які схематично відображають мелодію пісні (напрямок руху, зміни штрихів, динаміки та ін.).

Розучування пісні за нотним записом. Цей метод активно впли¬ває на розвиток звуковисотного і гармонічного слуху, відчуття ладу, темпу і метроритму, адже в учнів формується свідоме ставлення до ладотональності, інтонації, строю тощо.

За умови використання вчителем будь-якого з методів загальни¬ми прийомами розучування пісні є:

показ учителем окремих фраз і пояснення щодо їх виконання (на¬приклад, звертається увага на характер звуковедення, пояснен¬не незрозумілих слів);

• вистроювання першого звука, з якого починається фраза;

• розучування мелодії в робочому темпі, активним звуком при плавному звуковеденні.

27. Дитячі музичні інструменти на уроках музичного мистецтва.

Зменшена, спрощена копія справжнього музичного інструмента, схожа з ним зовнішнім виглядом і звуковидобуванням.

Ударні:

- не мелодійні: клавес, блоки, кастаньєти, бубон, барабан, маракаси, трикутники, брязкальця, ложки

- мелодійні: кселафон, металофон

Діти мають знати назви, прийоми гри на інструментах, розташування високих і низьких звуків, правила користування.

28. Дидактична казка на уроках музичного мистецтва.

Казка, яка створена педагогом для подачі та засвоєння навчального матеріалу.

- вступ, знайомство з героєм «Жила-була»

- проблема «І ось одного разу»

- вирішення проблеми « із-за цього»

- що вийшло «з того часу»

29. Дидактична гра на уроках музичного мистецтва.

Практична групова вправа з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і прийомів у штучно створених умовах. Мета – формування в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю.

Етапи: вибір теми, визначення теми і завдання, підготовка наочність, проведення, підсумки.

30. Інсценізація пісні на уроках музичного мистецтва.

Інсценування пісні - це форма організації навчального процесу з опорою на ігровий метод, тому вчителю важливо знати методику інсценування пісні.

Інсценізувати пісню – означає зробити її «зримою» - це означає створити на її матеріалі маленький трьох, п'ятихвилинний спектакль. Зазвичай ми пісню чуємо, а в даному випадку - і бачимо, і чуємо.

Більшою мірою театралізації (інсценуванню) піддаються пісні, де у текстовому матеріалі міститься якийсь сюжет, який дозволяє зіграти пісню як маленький спектакль. По структурній ознаці це можуть бути пісні трьох видів. До першого виду належать ті, в яких виписаний діалог дійових осіб (пісня-діалог). До другого - виконуючий від імені героя (пісня-монолог). До третього - пісні, де яскраво виражений оповідальний початок і є сюжет (пісня-розповідь).

Прикладом пісні-діалогу може бути «Грицю, Грицю до роботи» 3 класу Учитель – «режисер» в такій пісні вибудовує спілкування дійових осіб, якими за сюжетом стають виконавці. Тут варто звернути увагу на використання виконавцями прийомів акторської майстерності.

У пісні-монолозі виконавець створює персонаж, від імені якого співається пісня. В основі інсценування лежить прийом перевтілення, створення характеру або образу.

Прикладом сюжетної пісні (пісні-розповіді) є «Засмутилось кошеня».

Принцип розповідання дозволяє робити відступ від сюжету, використовувати асоціативні відволікання, «кидки в часі» - спогади, мрії

Пісня може бути ліричної («„Ніч яка місячна, зоряна, ясная”) носити трагічний («_Засвіт встали козаченьки»,) або героїчний характер («_Їхав козак за Дунай_______»).

У такого роду піснях можна вдаватися і до більш великого застосуванню власне театральних прийомів: створенню гострих характерів, спілкуванню. Тут використовуються елементи театрального костюма, реквізиту, деталі сценографічного оформлення.

Формування режисерського задуму пісні проходить кілька етапів.

- ідейно-тематичний аналіз пісні

- формування режисерського задуму

- пошук того чи іншого зримого ряду

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]