Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Shpory_na_telefon.doc
Скачиваний:
137
Добавлен:
02.09.2018
Размер:
140.8 Кб
Скачать

9.Словесні методи навчання і виховання

Основні педагогічні вимоги до розповіді: пізнавальна та виховна спрямованість; достовірність та наукова обгрунтованість фактів; достатня кількість яскравих прикладів, які доводять викладені положення; чітка логіка і достовірність викладу; образність й емоційна забарвленість; наявність елементів особистої оцінки і ставлення педагога до змісту матеріалу, який вивчається; висока культура мовлення педагога (чіткість, доступність, правильність, особистісна забарвленість).

Поясненнявиконує свою навчально-виховну функцію тільки тоді, коли педагог постійно пам'ятає про такі його елементи: пізнавальний, рефлексивний, емоційний і нормативний. Певна модуляція голосу, правильне мовлення і слушно вибрані слова, які відповідають рівневі розвитку учнів, відіграють суттєву роль у поясненні.

Лекція. Її типові ознаки – системність, логічна послідовність, строга структурність, наукова обгрунтованість, які полегшують її сприйняття і розуміння; тривалість; запис плану і рекомендованої літератури; введення і характеристика певних загальних і наукових аспектів; розкриття й деталізація навчальної проблеми; завершальні висновки педагога; відповіді на запитання учнів.

Метод бесідивикористовується, коли проблеми, які слід обговорити, є надмірно складними й учні не в змозі їх зрозуміти самостійно та під час проведення занять іншими методами. Бесіду можна застосовувати як окремий прийом навчання під час лекції для більш дохідливого пояснення або після лекції для поглиблення знань, які вимагають додаткової самостійної роботи.

Ефективнудискусіюхарактеризує розмаїття думок, бажання відшукати найбільш прийнятний варіант розв'язання дидактичної проблеми й активна участь у ній співрозмовників. Дискусія вимагає від учнів не простої відповіді на запитання, а навпаки – обгрунтованого, емоційно забарвленого та змістовного варіанта розв'язання дидактичної проблеми, ясного і чіткого висловлювання своїх думок.

10. Наочні методи музичного навчання

Наочні методи навчання– це методи навчання, коли джерелом знань виступають предмети, явища, які можна переглядати та наочні посібники. До них належать:Ілюстрування– використання у навчальному процесі наочності з метою оптимізації засвоєння знань.Демонстрування– використання приладів, дослідів, технічних установок.Самостійне спостереження– безпосереднє сприймання явищ дійсності.Демонстрація художніх та музичних творів(їх фрагментів) —у наданні зразка того художнього результату, до якого прагне учень, у наданні своє¬рідного еталону опрацювання навчального ма¬теріалу.Художнє ілюстрування словесних пояснень— метод, сутність якого полягає у демонстрації ху¬дожніх та музичних творів з метою пояснення, підтвердження, своєрідної аргументації завдяки конкретним мис¬тецьким прикладам певної теоретичної позиції, словесно вираженої думки.Наочно-слуховий метод, або метод слухової наочності, пріоритетним видом наочності на уроці музики є звучання самої музики, що передбачає демонстрацію музичних творів як у живому звучанні, так і з використанням звуковідтворювальної техніки.Наочно-зоровий методабо метод зорової наочності. наочні дидактичні посібники, схеми, нотні таблиці, словник емоційних характеристик, репродукції картин (зорові асоціації).Метод рухової наочностіреалізується за допомогою жестів, рухів рук, мімічних і пластичних ілюстрацій.Метод самостійного спостереження,спостерігати мистецтво означає, перш за все, вміти сприймати його.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]