Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Metodichka_gidrologia_s_nomerami_stranits.docx
Скачиваний:
472
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
18.76 Mб
Скачать

4.1. Типи річок

1. За розміром басейну річки діляться на:

- великі– річки з площею басейну понад 50 000 км2;

- середні– річки з площею басейну в межах 2 000–50 000 км2;

- малі– річки з площею басейну менше 2 000 км2.

Басейн великої річкирозташований переважно в кількох географічних зонах. Гідрологічний режим великої річки відрізняється від гідрологічного режиму, властивого кожній географічній зоні окремо, тому вінполізональний.

Середня річказазвичай має басейн у межах однієї гідрологічної зони. Гідрологічний режим середньої річки характерний для більшості річок даної географічної зони і томузональний.

Мала річка– постійно діючий водотік, водозбірний басейн якого міститься у межах однієї географічної зони, але її гідрологічний режим під впливом місцевих умов суттєво відрізняється від режиму, властивого більшості річок даної географічної зони, і в такому разі він будеазональним.

2. За умовами протікання:

- рівниннірічки, які мають спокійний характер (з величиною числа Фруда менше 0,1);

- напівгірськірічки, які мають перехідний характер (з величиною числа Фруда в межах 0,1–1,0);

- гірськірічкиз бурхливим характером протікання (з величиною числа Фруда більше 1,0).

Число Фруда – це стан потоку (спокійний або бурхливий) і визначається за формулою Fr= U2/gh, де h – глибина потоку, g – прискорення вільного падіння.

3. За джерелами (видами) живленнярічки поділяються нарічки снігового, дощового, льодовикового і підземного живлення.

4. За водним режимом, тобто за характером внутрішньорічного розподілу стоку, виділяють річки з весняним водопіллям, водопіллям у теплу частину року та паводковим режимом.

5. За ступенем стійкості руславиділяють річкистійкі та нестійкі.

6. За льодовим режимомрічки, що замерзають та які не замерзають.

Виділяють також річки, що промерзають (що перемерзають) і ті, що пересихають. Промерзання– це замерзання всієї товщі води до дна на великому протязі річки.Перемерзання– це утворення льодових перемичок лише на окремих мілководних ділянках русла (наприклад, на перекатах).

Деякі річки пересихають у посушливі періоди року, коли за відсутністю дощів поверхневе живлення припиняється, а підземне (ґрунтове) виснажується.

4.2. Морфологія й морфометрія річки та її басейну

4.2.1. Водозбір і басейн річки

Необхідно розрізняти водозбір і басейн річки. Водозбір– це частина земної поверхні та товща ґрунтів і гірських порід, звідки природні води стікають до певного водного об’єкта. Він включає поверхневий водозбір, обмежений поверхневими водами, і підземний водозбір, що включає площу, із якої підземна вода стікає в цю річку (систему). Межі поверхневого й підземного водозборів, як правило, не збігаються. Межі підземного водозбору визначити важко, тому за площу басейну річки беруть площу поверхневого водозбору.

Басейн річки– частина земної поверхні, яка включає в себе дану річкову систему й обмежена орографічним вододілом. Складається з поверхневого і підземного водозборів. Басейн річки може бути на території однієї країни або кількох країн – транскордонний. Наприклад, басейн р. Дніпра знаходиться на території Росії, Білорусі та України. Басейни річок у районах інтенсивного водокористування потребують охорони і відповідно до водної Рамкової директиви Європейського Союзу (2000 р.) вони розглядаються як головні об’єкти сучасного менеджменту водних ресурсів. Басейн річки і водозбір здебільшого збігаються, але іноді водозбірна площа буває менша від площі басейну. Це трапляється тоді, коли в басейні є або площі внутрішнього стоку, або площі, з яких стоку не буває, –поди.

Лінія на земній поверхні, яка розділяє басейни річок і річкових систем – вододіл. Усю земну кулю можна поділити на два основні схили, по яких води збігають з континентів у Світовий океан: Атлантико–Арктичний і Тихоокеансько–Індійський. Вододіл між цими схилами називаютьСвітовимабоГоловним вододіломЗемлі. Він проходить в обох Америках по Андах і Кордильєрах до Берингової протоки , далі по Чукотському хребту, Анадирському плоскогір’ю, гірських хребтах Гидан, Джугджур, Становому, Яблоновому і далі по Центральній Азії, перетинає північні частину Аравійського півострова і переходить в Африку, де пролягає вздовж східного краю материка недалеко від Індійського океану.

Лінії на земній поверхні, які відокремлюють області суходолу, стік з яких іде в різні океани або моря, називаються вододілами океанів і морів. Аналогічно виділяють вододіли, які відділяють частини суходолу, стік з яких іде в ті чи інші річкові системи. Такі вододіли мають назвурічкових вододілів, абовододілів річковихбасейнів. Вододільні лінії проходять по найбільш підвищених точках поверхні між сусідніми річковими басейнами.

Річки збирають воду не лише з поверхні Землі, а й з верхніх шарів літосфери (підземні води). Відповідно до цього розрізняють поверхневі й підземні вододіли. Вододіли визначають картами, а також на основі польових досліджень, особливо на територіях, де внаслідок господарської діяльності відбувається перерозподіл стоку.

В Україні проходить Головний європейський вододіл. Він розділяє басейни річок, що стікають у північні (Балтійське та Північне) і південні (Середземне, Чорне й Азовське) моря. Лінія вододілу проходить через м. Львів, в межах якого починаються 7 малих річок: вода трьох з них стікає у Західний Буг, що прямує до Балтійського моря, а чотирьох – у Дністер, який впадає у Чорне море. Отже, краплини дощу, що впали на гребінь даху львівського будинку, можуть згодом опинитися у різних морях, віддалених один від одного більш як на тисячу кілометрів.

Річкові басейни відрізняються один від одного розмірами і формою.

У більшості випадків площа басейну річки і площа водозбору співпадають, але інколи водозбірна площа буває меншою від площі басейну. Це спостерігається в тих випадках, коли в басейні є площі внутрішнього стоку або площі, з яких стоку взагалі не буває. Наприклад, площа басейну р. Об більша за площу водозбору, тому що має області внутрішнього стоку між річками Об та Іртиш, між Іртишем та Ішимом і між Ішимом та Тоболом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]