Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kniga_1.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
11.03.2016
Размер:
11.44 Mб
Скачать

2. Порядок Державної атестації випускників Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова з внутрішніх, професійних та інфекційних захворювань у 2006 році

Етап І - Ліцензійний іспит "Крок–2": “Загальна лікарська підготовка

Етап ІІ - Практично-орієнтований іспит:

1. Перша частина іспиту - робота з хворим

Екзаменатором з’ясовується уміння студентом:

  1. Збирання скарг, анамнезу захворювання та життя - усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

  2. Огляд пацієнта, збирання інформації про загальний стан пацієнта та його оцінка - усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

  3. Фізикальне обстеження органів серцево-судинної системи – усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

  4. Фізикальне обстеження органів дихання - усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

  5. Фізикальне обстеження органів черевної порожнини (системи травлення та сечостатевої системи) – усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

  6. Фізикальне обстеження органів кістково-м'язової системи – усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

  7. Виділення провідного синдрому, постановка найбільш вірогідного попереднього клінічного або синдромного діагнозу – усна відповідь.

  8. Складання плану обстеження – письмова відповідь (в карті первинного огляду).

  9. Оцінювання результатів лабораторних та інтерпретування результатів інструментальних методів дослідження (усна відповідь):

- аналіз крові (загальний);

- аналіз сечі (загальний);

- біохімічний аналіз крові (цукор, загальний білок, загальний білірубін, загальний холестерин, креатинін, трансамінази, серцеві тропоніни);

- електрокардіограма;

- рентгенограма (флюорограма) органів грудної клітки.

10. Внутрішньосиндромна диференційна діагностика – усна відповідь.

11. Попередній клінічний діагноз основного і супутнього захворювань – письмово в карті первинного огляду.

12. Визначення принципів лікування та тактики ведення хворого, у т.ч. необхідного режиму праці та відпочинку, дієти – усна відповідь.

13. Визначення прогнозу та заходів профілактики у даного хворого – усна відповідь.

14. Оформлення карти первинного огляду хворого.

2. Друга частина іспиту

А. Студенту пропонується пакет з набором ситуаційних задач, результатів лабораторних, біохімічних та інструментальних методів досліджень.

Студент повинен:

1. Провести діагностику невікладного стану (гіпертензивні кризи ускладнені та неускладнені, гострий інфаркт міокарда та його ускладнення, раптова зупинка кровообігу, пароксизмальні порушення ритму, фібриляція та тріпотіння передсердь, синдром Моргань’ї-Едемса-Стокса, гостра серцева недостатність, гостра легенева недостатність, бронхіальна астма, пневмоторакс, інфекційно-токсичний шок, гостра ниркова недостатність, ниркова еклампсія, печінкова енцефалопатія, кровотечі з розширених вен стравоходу, шлунково-кишкові кровотечі, гостра постгеморагічна анемія, гемолітична криза при аутоімунних анеміях, агранулоцитоз, отруєння оксидом вуглецю, фосфорорганічними сполуками, кетоацидотична, гіпоглікемічна, гіперосмолярна, молочнокисла коми, тиреотоксична, адисонічна, гіпопаратиреотоксична кризи, вовчакова криза та ін.) та надати невідкладну допомогу при них (ситуаційна задача).

2. Провести діагностику інфекційного захворювання та призначити лікування.

3. Провести клінічну оцінку результатів лабораторного дослідження крові при різних захворюваннях.

4. Провести клінічну оцінку результатів лабораторного дослідження сечі при внутрішніх захворюваннях.

5. Провести клінічну оцінку результатів дослідження шлункової секреції, холесекреції та жовчовиділення, копроцитограми, туберкулінових проб, харкотиння, плевральної рідини.

6. Провести клінічну оцінку біохімічного дослідження крові, активності ферментів, гормонів.

7. Провести аналіз та дати оцінку електрокардіограми.

8. Провести аналіз та дати клінічну оцінку інструментальних методів дослідження (ехокардіоскопія, УЗД органів черевної порожнини, нирок, щитоподібної залози, спірографія, пневмотахометрія, рентгенографія, ендоскопія шлунка та ін).

Б. Самостійне виконання студентом слідуючих маніпуляцій та завдань на манекенах:

1. Виконання 1-ї медичної маніпуляції: - вимірювання артеріального тиску, визначення факторів ризику ускладнень та їх вторинна профілактика

2. Виконання 2-ї медичної маніпуляції: - відновлення прохідності дихальних шляхів, проведення штучного дихання і непрямого масажу серця та вторинна профілактика фібриляції шлуночків.

3. Виконання 3-ї медичної маніпуляції: - реєстрація ЕКГ та синдромна діагностика гострої та хронічної ішемії міокарда.

4. Виконання 4-ї медичної маніпуляції: - промивання шлунка та покази до нього при різних захворюваннях внутрішніх органів.

5. Виконання 5-ї медичної маніпуляції: - промивання кишечника та покази до нього при різних захворюваннях внутрішніх органів.

Соседние файлы в предмете [НА УДАЛЕНИЕ]