Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1_kurs / вип.2.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
389.63 Кб
Скачать

Хто такі масони і яку вони брали участь у суспільних процесах в україні на початку XIX ст.?

Масонство як релігійно-містична течія виникло в країнах Західної Європи в пізньому середньовіччі. Франкмасонами, або вільними мулярами називали тоді будівельників, які зводили храми і мали право вільно переходити з міста до міста (на відміну від звичайних мулярів, які виконували лише місцеві підряди). Престиж франкмасонів підкріплювався їх міфологічним багажем: свій родовід вони вели від будинків стародавніх «див світу» та храму царя Соломона в Єрусалимі. Архітектурним знанням та секретам своєї професії вони надавали філософсько-містичного сенсу, а для збереження ремесла вводили спеціальні ритуали, паролі, особливі знаки, завдяки яким засвідчувалась приналежність кожного масона до тієї чи іншої професійної категорії — учень, підмайстер, майстер та ін.

З поч. XVII ст. серед масонів з'являються перші не професійні, а «філософські» або «спекулятивні» муляри — особи вільних професій, військові, представники аристократії, зацікавлені новими для свого часу релігійними та філософськими ідеями. Саме вони й утворили ряди тих, хто сприяв згодом появі власне ордена франкмасонів, члени якого на своїх таємних зібраннях займалися читаннями та трактуванням старовинних рукописів, алхімією, теософськими бесідами, спіритизмом. Масони сповідали моральне самовдосконалення людей, об'єднання їх на засадах братерської любові та взаємодопомоги. В масонських організаціях була вироблена чітка дисципліна та звичка до конспірації, тому ложі часто ставали осередками таємних інтриг та за говорів, спрямованих проти духовної та світської влади.

Під час реформаторської діяльності Петра І масонство з Європи було занесене до Росії, де пережило свій «золотий вік» за часи царювання Катерини II. В цей час з Росії та Польщі масонство поширюється і на Україну.

На поч. XIX ст. масонство втрачає свій релігійно-містичний характер і все більше політизується. Центральні, а особливо провінційні. російські, польські та українські ложі часто створювалися скоріше як данина європейській моді і більш були схожі на дворянські клуби. Сучасник декабристів, Пржецлавський, згадував: «Ложі були ніби клуби» де дворянська військова молодь (а саме вона і була найчастіше членами лож) обговорювала проблеми політичного та культурного життя, могла спілкуватися між собою, замислюватися про майбутнє».

Участь Росії у наполеонівських війнах, розвиток капіталістичних відносин, поширення міжнародних зв'язків сприяли тому, що багато з таких лож—«клубів» набували політичного характеру. Перші таємні політичні гуртки - які пізніше будуть названі декабристським ми — виросли саме з масонських лож і використовували їх великий конспіративний досвід. У XIX ст. такі ложі існували у Києві, Житомирі, Ужгороді, Одесі, Кременчуці, Рафаїлівці, Вишивці на Волині. Велике значення мала полтавська ложа під назвою «Любов до істини, заснована у 1818 p. .Членами її були М. Новіков. І. П. Котляревський, В. Тарановський, С. Кочубей, В. Лукашевич та інші, ) усього 22 члени. Про діяльність її відомостей не багато, бо у 20-ті рр. XIX ст., коли масонство було заборонене v Російській імперії, всі документи масонів були знищені. Але точно відомо, що саме з ложі «Любов до істини» виросло згодом таємне Малоросійське товариство на чолі з В. Л Лукашевичем, яке ставило у своїй програмі соціальні та національні завдання. Деякі дослідники пов'язують з діяльністю полтавської ложі також. Існування у Полтаві дійсної управи декабристського Союзу Благоденства.

Па поч. XIX ст. причетними до масонства прийнято вважати більшість відомих декабристів. Так, членом ложі «З'єднані друзі» у Петербурзі був П. Пестель, ложі «Трьох добро чинностей» — С. Трубецьких, Волконський, ЛІ. Мурав’йов-Апостол. Цілий ряд членів Південного товариства належав до ложі «Об'єднаних слов'ян» v Києві, яка об'єднувала українців, росіян і поляків. Членом ложі «Овідій — 2» був під час заслання у Кишиневі О. Пушкін.

Саме з причин зв'язку з політичними організаціями масонство в російській імперії було заборонено 1 серпня 1822 p. (І наступне своє «відродження» переживало вже аж у 1905-1907 pp.). Деякі ложі були закриті ще раніше, як наприклад Полтавська — 12 березня 1819 p.

Таким чином, ми бачимо прямий і досить активний зв'язок масонських лож поч. XIX ст. з політичними процесами, які відбуваються в цей час у Російській Імперії, і зокрема, на Україні. Російський історик А. Н. Пипін, що багато займався проблемами суспільних рухів в Росії XIX ст., робить висновок, що хоча в масонстві «було багато хибного та обмеженого, але важливе у ньому було саме пробудження суспільної свідомості, виникнення моральних вимог, яких ще не знало суспільство раніше, важливими були перші спроби самостійної думки, які могли бути незадовільні, та давали початок для подальшого розвитку. Це був дійсно перший приклад суспільної ініціативи, в розвитку якої полягало все майбуття суспільства».

Більш детально з питаннями історії масонства на Україні можна ознайомитись з такої літератури:

Замойский Л. За фасадом масонского храма. М., 1990;

Масонство в его прошлом и настоящем . -М., 1990 (репринт. изд-е 1915 г ) 1—2 т.т.;

Марахов Г. Й. Социально-политическая борьба на Украине в 20-40-е г.г. XIX в. — К. 1979;

Сергієнко Г Я. Декабристи та їх революційні традиції на Україні - К., 1975;

Семевский В. Й. Декабристы-масоны // Минувшие годы, 1908 , №№ 2, 3, 5, 6;

Павловский И. Ф. Масонская ложа в Полтаве // Труды ПУЛК., вып. 6, ч. 1 — Полтава, 1909;

Медведсько П. О. Декабристи на Полтавщині X., 1960;

Соседние файлы в папке 1_kurs