Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1_kurs / вип.2.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
389.63 Кб
Скачать

Якими були особливості розвитку соціальної сфери україни у 70-ті — в першій половині 80-х p.P.?

Розвиток соціальної сфери безпосередньо залежить від стану справ в економіці \ в ній, після значного росту в роки хрущовських реформ і реформ другої половини 60 -х рр. спостерігалася стійка тенденція до занепаду. З початку 70-х років плани п'ятирічок не виконувались Середньорічний приріст валового суспільного продукту в Україні у 1961—1965 pp. становив 6,9%, у 1966 -1970 pp.— 6,7; I97I—I975 рр. — 5,6%, \ 1976—19Ю pp. — 3,4%, у І98І -1985 рр — 3,5% за відповідний час па 22% впали і темпи росту національною прибутку Незважаючи па цю реальність, брежнєвське політичне керівництво СРСР \ відповідності з прийнятою ним хибною концепцією „розвинутого соціалізму» в СРСР майже весь національний прибуток направляло на збільшення заробітної плати.

Так сума національного прибутку України за 20 років зросла з 38,2 млрд. крб. у 1965 р до 96,6 млрд. крб. у 1985 p. або більше ніж у 2,5 рази. При цьому 4/5 її використовувалось на народний добробут, головним чином па підвищення заробітної плати За 1965 1985 рр. середньомісячна грошова зарплата в країні збільшилася з 23,9 до 173,9 крб. Із-за наявності на Україні надлишку робочої сили заробила плата тут приблизно на 10% була нижча від середньої по Союзу

"Ножиці" або різниця між падінням темпів економічною росту і ростом зарплати трудівників стали основою загострення проблем в соціальній сфері, оскільки порушився один з головних економічних законів: ріст зарила і й має слідувати за ростом продуктивності праці, а значить, ростом виробництва. В ситуації, що склалася, державний бюджет став поповнюватися за рахунок продажу за кордон дефіцитних природних ресурсів, насамперед нафти н газу. На одержану від цього валюту і імпортувалися продовольчі та промислові товари. В зв'язку з цим почали зростати ціни на товари народного споживання і продовольство, а це в свою чергу, незважаючи на ріст зарплати вело до уповільнення темпів зростання реальних доходів населення. В 1975—1985 pp. вони були на 10% нижчими ніж у попереднє десятиліття. У 1982 ропі кошик щотижневих закупок для оплати якого у Вашинпоні потрібно було працювати 18 годин, у Києві коштував близько 53 годин праці В СРСР Україна за рівнем споживання посідала п'яте місце після Росії, Литви, Латвії та Ес7оніі. Давався взнаки і домінуючий у зазначений період залишковий принцип виділення ресурсів на соціальну сферу.

Навіть тоді, коли плани виконувались, а то й перевиконувались, гострота соціальних пробами не знижувалася. Житла, наприклад, будувалося багато, але не планували його спорудження, виходячи не з потреб, а від досягну7ого Внаслідок цього за 1981— 1985 роки черга 1,5 млн. чол., що потребували поліпшення житлових умов, на Україні не зменшилася, а навпаки досягла в 1987 р. понад 2 млн. чоловік До того ж практика розподілу квартир в умовах відсутності демократії, справедливого громадянського контро ю не могла вдовольнити трудящих. Багато нарікань викликані п низька якість житла.

Набагато відставало від міста в соціальному розвитку село Паління рентабельності колгоспного п радгоспного виробництва, незабезпеченість будівельними матеріалами та Їх подорожчання призвели до зниження темпів здачі в експлуатацію житлових будинків і квартир колгоспами, будування хат самими трудівниками. У сільській місцевості на тисячу жителів зводилось житла вдвоє менше, ніж у містах питома вага населених пунктів, забезпечених природним газом, становила менше 7%, водопроводом користувалися жителі тільки в 14,6% сіл.

Зменшились у структурі державного бюджету України і видатки на соціально-культурні заходи та науку, з 1970 по 1985 р. — на 6,1, в тому числі на охорону здоров'я та фізичну культуру — на 3,3%. Зниження рівня добробуту народу, незадовільні умови праці й побуту, поширення пияцтва та наркоманії особливо загострили проблему здоров'я людей. З іншого боку проблема загострювалася нестачею коштів, слабкою матеріально-технічною базою медичних закладів і установ, бюрократизацією системи, кадровими проблемами, відомчим монополізмом на медичну науку. Офіційна медицина не визнавала нетрадиційні та народні методи лікування, створювала штучні перепони на шляху лікарів-новаторів. Тривожним фактом являвся ріст показника смертності в країні (в той час як в інших розвинутих країнах він знизився) і за 1965-1980 р. він виріс на Україні відповідно з 7,6 до 12,1 на одну тисячу чоловік. Скоротилась середня тривалість життя з 70 до 68 років.

Ще до аварії на чорнобильській АЕС у республіці загострилася екологічна обстановка. Причиною були бездумний технократизм, вузьковідомчі інтереси, виробництво заради виробництва. Невиправдано забудовувались най родючіші землі України. За середніми показниками площі сільськогосподарських угідь у розрахунку на одного мешканця та за водозабезпеченням Україна опинилась на одному з останніх місць серед республік СРСР.

На реалізацію соціальних питань негативно вплинула і сама концепція соціальної політики. Спрощене розуміння суспільних процесів, недооцінка їх складності і суперечливості, значення специфічних інтересів та духовних потреб різних груп населення. Все привело до того, що найбільший у світі (після російського) слов’янські народ — український — був позбавлений умов життя, гідних сучасної цивілізації.

Література:

Історія України. Курс лекцій у 2 х книгах: кн. 2,—К., 1992;

Субтельний Орест Україна. Історія. — К., 1992;

На пороге кризиса. нарастанне застойных явлений в партии й обшестве. -- М , 1990

Соседние файлы в папке 1_kurs