Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова по ЕП-51.doc
Скачиваний:
428
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
995.33 Кб
Скачать
    1. Характеристика, склад і структура персоналу. Визначення середньорічної чисельності персоналу підприємства

Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх (характер продукції, технології та організації виробництва) і зовнішніх факторів (демографічні процеси, юридичні та моральні норми суспільства, характер ринку праці тощо).

Розглянемо вхідні дані по чисельності персоналу підприємства (таблиця 1.1).

Таблиця 1.1 Вихідні дані для визначення середньоспискової чисельності персоналу підприємства.

Середньоспискрва чисельність працівників (в т.ч. робочих) базовий рік, чол

Чисельність робітників на 1 січня звітного року, чоловік

Надійшло робітників

протягом року, чоловік:

Вибуло робітників протягом року, чоловік,

Чисельність керівників спеціалістів і службовців, чоловік

у тому числі з причин:

За власним бажанням

В зв’язку з виходом на пенсію

В зв’язку з призивом на дійсну військову службу

В зв’язку з вступом до ВНЗ

За поруш.труд. дисципліни

1245(1121)

1099

 

06.01.2011

12.03.2011

14.06.2011

19.08.2011

22.09.2011

 

08.03.2011

17.02.2011

27.06.2011

112

 

5

7

4

6

4

 

4

3

2

Розрахуємо середньорічну чисельність робітників за звітний рік за наступною формулою:

де – середньооблікова чисельність робітників за рік;

–середньооблікова чисельність робітників за місяць.

Середньооблікова чисельність робітників за місяць визначається підсумовуванням облікової чисельності кожного календарного дня цього місяця та діленням отриманого результату на кількість календарних днів у місяці. Підрахунок будемо здійснювати у табличній формі (табл. 1.2).

Таблиця 1.2 Середньоспискова чисельність робітників.

Місяці

Наявність на початок місяця, чол.

Рух робітників: (+) надійшли,

(-) вибули, дата-чисельність

Підрахунок

Середньо-облікова чисельність робіт-ників за місяць, чол.

1

2

3

4

5

Січень

1121

6.01 „+” 5 чол.

(1121*5 + 1126*26) : 31

1125

Лютий

1125

 

 

1125

Березень

1125

12.03 „+” 7 чол.

(1125*11 +1132*20) : 31

1130

Квітень

1130

 

 

1130

Травень

1130

1130

Червень

1130

14.06 „+” 4 чол.

(1130*13 + 1134*17) : 30

1132

Липень

1132

 

 

1132

Серпень

1132

19.08 „+” 6 чол.

(1132*18 + 1138*13) : 31

1134

Вересень

1134

22.09 „+” 4 чол.

(1134*21 + 1138*9) : 30

1136

Жовтень

1136

1136

Листопад

1136

 

 

1136

Грудень

1136

 

 

1136

Разом

 

 

 

13581

Середньооблікова чисельність робітників за рік

 

 

 

1132

Так як виділяють категорії персоналу то визначимо структуру персоналу у базовий і звітний роки (табл. 1.3)

Таблиця 1.3 Структура персоналу.

Категорії персоналу

Базовий рік

Звітний рік

чисельність. чол.

питома вага.. %

чисельність. чол.

питома вага.. %

Робітники

1121

90,04

1132

90,99

Адміністративно-управлінський персонал (АУП)

124

9,96

112

9,01

Усього працівників (персонал) підприємства

1245

100,00

1244

100,00

Абсолютне відхилення робітників 1132-1121=11 чол.

Відносне відхилення робітників 1132/1121*100=100,96%

Знаходимо дольову частку робітників в загальній структурі персоналу(в звітному році):

1121/1245*100=90,04%.

1132/1244*100=90,99%.

Визначення дольової частки керівників та спеціалістів в загальній структурі персоналу в базовому році:

124/1245*100=9,96%

112/1244*100=9,01%

Зобразимо отримані дані графічно (Рис. 1.1 і 1.2)

Рис. 1.1 Структура персоналу базового року

Рис. 1.2 Структура персоналу звітного року