Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод вказівки нови 2.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
378.37 Кб
Скачать

Підготовка до семінарського заняття

При підготовці до семінарського заняття студенту насамперед необхідно ознайомитись з темою та питаннями, винесеними на обговорення. До кожної теми семінарського заняття подається список рекомендованої літератури, що допоможе студентам у підготовці до заняття.

Дібравши необхідну літературу, студент приступає до її опрацювання. Слід уважно прочитати та вивчити інформацію за темою практичного (семінарського) заняття з підручника, навчального посібника.

Підготовка до написання модульної контрольної роботи

Модульна контрольна робота є самостійною роботою студентів і дозволяє перевірити ефективність опрацювання спеціальної літератури й засвоєння знань.

Специфіка контрольної роботи з психології полягає в тому, що вона пов’язана з опрацюванням психологічної літератури. Модульна контрольна робота з психології складається із питань закритого та відкритого тестування.

Кожний студент отримує свій варіант роботи, у якому по 30 тестових питань закритого типуі 22 теоретичних питань курсу (відкрите тестування).

Під час виконання закритого тестування студент має вибрати із запропонованих 1 правильну відповідь.

Відкрите тестування передбачає письмовий виклад двох запропонованих викладачем питань.

Письмовий виклад питань передбачає вміння грамотно формулювати думки, логічно і послідовно мислити, робити висновки та узагальнення.

Тематика контрольної роботи, зміст завдань спрямовані на перевірку ефективності засвоєння знань.

3.4 Перелік теоретичних питань відкритого тестування, що виносяться на модульну контрольну роботу

1. Психологія як наука.

2. Основні галузі психологічних знань.

3. Організаційні методи дослідження.

4. Емпіричні методи дослідження у сучасній психології.

5. Поняття про діяльність.

6. Структура діяльності.

7. Праця – основний вид діяльності.

8. Навчання – основний діяльності.

9. Гра – основний вид діяльності.

10. Поняття про групи.

11. Поняття про колектив.

12. Конфлікт у міжособистісних стосунках.

13. Міжособистісні стосунки у групі.

14. Психологічна сумісність у міжособистісних стосунках.

15. Поняття про сприймання.

16. Поняття про відчуття.

17. Поняття про увагу та її види.

18. Властивості уваги.

19. Поняття „пам’ять” та її види.

20. Поняття про мислення та його види.

21. Операції мислення.

22. Форми мислення.

23. Індивідуальні властивості мислення.

24. Поняття про уяву.

25. Поняття про спілкування.

26. Типові викривлення сприймання та розуміння людей.

27. Поняття про компетентність у спілкуванні (принципи спілкування з людьми).

28. Психологія міжособистісного впливу.

29. Спілкування як сприймання людиною іншої людини.

30. Способи, що дозволяють сподобатися людям.

31. Способи, що змусять людину прийняти Вашу точку зору.

32. Уміння слухати, види слухання.

33. Поведінка людини у конфліктній ситуації.

34. Типи темпераментів.

35. Поняття про характер.

36. Поняття про темперамент.

37. Характер і його структура.

38. Поняття про здібності та їх види.

39. Індивідуальні відмінності у здібностях людей та їх природні передумови.

40. Психічний розвиток людини та його фактори.

41. Гетерохронність і сенситивні періоди розвитку.

42. Періодизації психічного розвитку.

43. Поняття соціальної адаптації. Психологічний захист.

44. „Я-концепція” як соціально-психологічний феномен.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]