Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_ped_sporta.docx
Скачиваний:
172
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
85.17 Кб
Скачать

7. Недисциплінованість учнів та її причини

Дисципліна – це відповідний порядок поведінки, що відповідає нормам і вимогам, що склалися. Вона буває двох видів: свідомою (внутрішньою) і за примусом (зовнішня).

Недисциплінованість – це негативна морально-вольова якість особистості, що відображається у невмінні або небажанні організовувати свою поведінку у відповідності із громадськими нормами і вимогами.

Вчитель фізичної культури повинен на конкретних прикладах показати школярам, до чого може привести недисциплінованість одного учня. Вчителю треба довести до свідомості учнів думку, що недисциплінована поведінка – це діло громадське (суспільне), а не особисте.

Причини недисциплінованої поведінки наступні:

1. Відсутність чіткої системи організації суспільно корисної діяльності і включення в нею школярів; на уроці фізичної культури це стосується перш за все підготовки спортивної зали до занять, у тому числі силами самих учнів.

2. Недостатній облік вчителями фізичної культури психологічних особистостей школярів різного віку, а саме прагнення підлітків і юнаків до самостійності і залученості до суспільно корисним справам дорослих. Виникає протиріччя між прагненням підлітків і юнаків до організації їх реального життя. Це протиріччя в більшому ступеню допомагає згладжувати саме заняття фізичною культурою та спортом.

3. Незадоволеність учнями відношеннями із педагогами: школярі прагнуть, щоби до них відносилися як до дорослих, розуміли їх і не чіплялися до дрібницям. Причинами недисциплінованості можуть бути порушення вчителями норм педагогічної етики, антипедагогічні заходи впливу на дітей.

4. Недоліки у організації навчально-виховної роботи і як наслідок – знижений інтерес учнів до уроків фізичної культури.

5. Відсутність єдиних вимог як зі сторони педагогічного колективу школи, так і з боку батьків. Часто вчителя теоретичних дисциплін і батьки зневажливо відносяться до фізичної культури. Це відношення може закріпитися у свідомості учнів, побудується враження безкарності за недисципліновану поведінку на уроках фізичної культури.

6. Часта безкарність порушників дисципліни.

Одним із проявів недисциплінованості є пропуск учнями уроків фізичної культури.

8. Способи виховання дисциплінованості і виправлення недисциплінованості учнів.

Мотивами дисциплінованої поведінки школярів середніх та старших класів є відношення до фізкультури як засобу удосконалення своєї особистості і обліку інтересів і мети всього колективу. Успіх виховання дисциплінованості залежить від точного викладу і доступності переліку вимог до учнів. Важливо домагатися від школярів не сліпої покори, а розуміння необхідності дотримання дисципліни… Корисно, наприклад, надрукувати правила поведінки у спортивній залі і розташувати їх перед входом до залу.

Заходи виправлення недисциплінованості учнів, які можуть бути використані вчителем фізичної культури, наступні:

1. Залучення недисциплінованих учнів у різні види громадсько-корисної діяльності – призначення фізоргами у класі, залучення до суддівства спортивних змагань у школі тощо.

2. Надання недисциплінованим учням ініціативи у деяких громадсько-корисних справах.

3. Вміла організація позакласної спортивної роботи із добровільним вибором виду спорту.

4. Правильна організація уроку фізичної культури, його емоційність і цільова спрямованість.

5. Укріплення в учнях віри у свої сили.

6. Використання методів переконання, заохочення, схвалення зі сторони товаришів, їх допомога при виконанні фізичних вправ.

7. Залучення недисциплінованих учнів у групові змагання.

Особливий аспект виховання дисциплінованості виникає у зв’язку з тим, що багато школярів проявляють «вболівальницький» інтерес до спорту, стають прихильниками тої чи іншої спортивної команди. При цьому «вболівальницькі» пристрасті підлітків і юнаків іноді «б’ють через край», що проявляється у антигромадській поведінці. Завдання вчителя фізичної культури – показати, в чому складається дійсна красота спорту, як хлопці можуть морально підтримати спортивну команду (написати, наприклад, їй листа із розбором її гри або виказати в ньому слова втіхи тощо). Корисно залучати для бесід із школярами спортсменів, за яких вони переймаються.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]