Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_ped_sporta.docx
Скачиваний:
172
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
85.17 Кб
Скачать

26.Спеціалізовані сприйняття в спорті.

Вони виникають у конкретних умовах спортивної діяльності, що викликає в спортсмена виникнення і розвиток глибоких специфічних відчуттів, зв’язаних зі спеціалізацією…У спортивній практиці ці спеціалізовані сприйняття називають «почуттями».

У психології спорту виділяють загальні ознаки, характерні для всіх спеціалізованих сприйнять. До них відносяться наступні:

1) спеціалізація різної функції одного чи сукупності аналізаторів;

2) обумовленість сприйняття особливостями середовища, у якому діє спортсмен, чи особливостями предметів, з якими (на який) виконуються рухові дії;

3) обумовленість просторовим розташуванням супротивників і партнерів;

4) лабільність (нестійкість), що вимагає постійної вправи;

5) високий рівень розвитку почуття, що з’являється в результаті високого рівня тренованості.

Спеціалізовані сприйняття численні і недостатньо вивчені. У спортивній практиці зустрічаються:

«Почуття води». Складне і тонке сприйняття опору води, яке властиве, що називають його ще і як «почуття опори».

Основою цього почуття служить взаємозв’язок функції двох аналізаторів: рухового (відчуття напрямку, амплітуди зусиль при виконанні гребків) і шкірного (відчуття температури, тиску і дотику води).

«Почуття м’яча». Виникає й удосконалюється в представників усіх спортивних ігор з м’ячем. У кожному окремому виді спорту має свою специфіку.

«Почуття планки». Воно притаманне стрибунам у висоту з розбігу і із жердиною. Засновано на діяльності рухового і зорового аналізаторів, на відчуттях положення тіла в повітрі, зоровому сприйнятті стієк, планки (це дуже важливо) за мить до перельоту через неї.

27 .Психологічна напруга і перенапруга в тренувальному процесі.

Один з найважливіших факторів, що забезпечують результативність тренувального процесу, ¬– рівень психічної напруги. ¬¬¬

…Сама по собі психічна напруга в спорті – фактор позитивний, що відбиває активацію усіх функцій і систем організму й забезпечує високу продуктивність діяльності. Але варто врахувати, що при несприятливих факторах (високій і тривалій напрузі, страху перед навантаженням, поганими взаєминами з навколишніми, недостатньої мотивацією, непевністю в собі і т.п.) психічна напруга може викликати дисгармонію функцій, надлишкову і невиправдану витрату енергії. Слабкий ступінь психічної напруги не залишає наслідків і зникає через декілька днів. Сильна і тривала перенапруга може мати негативні наслідки навіть через тижні і місяці.

У психології виділяють три стадії психічної перенапруги, що мають загальні і специфічні для кожної з них ознаки.

Загальні ознаки: швидка стомлюваність, зниження працездатності, розлад сну, відсутність почуття свіжості і бадьорості після сну, епізодичні головні болі.

Специфічні ознаки:

Нервозність – примхливість, нестійкість настрою, внутрішня дратівливість, виникнення неприємних відчуттів (в основному м’язові). Спочатку ці ознаки виявляються нечасто і виражені неяскраво.

Примхливість: спортсмен…періодично виражає невдоволення спілкуванням, завданням, умовами і т.д. …Залишати без уваги таку реакцію не можна.

Нестійкість настрою: виявляється у швидкій зміні і неадекватності реакції. Незначний успіх викликає бурхливу радість, що може швидко перемінитися невдоволенням усім, що оточує.

Внутрішня дратівливість: частіше виражається в міміці і пантоміміці, у поведінкових актах не виявляється.

Неприємні відчуття: у певній мірі є виправданням спортсмена в тих випадках, коли він відмовляється виконувати які-небудь завдання чи невдало виступає в змаганнях. Такі настрої необхідно м’яко, але неухильно припиняти.

Міцна стенічність – наростаюча, нестримувана дратівливість, емоційна нестійкість, підвищена збудливість, занепокоєння, напружене чекання неприємностей.

Наростаюча, нестримувана дратівливість виражається в тім, що спортсмен утрачає самовладання, направивши свій гнів на товаришів, тренера, зовсім випадкових людей…

Емоційна нестійкість, тобто нестійкість настрою, приводить до різких коливань працездатності.

Внутрішнє занепокоєння, тобто напружене чекання неприємностей, яке виражається в тому, що спортсмен сприймає як відхилення від норми те, що раніш здавалося йому природним, таким, яке саме собою розуміється.

Астенічність – загальний депресивний фон настрою, тривожність, непевність у своїх силах, висока чутливість, сенситивність.

Загальний депресивний фон настрою – це пригніченість, загальмованість, відсутність бадьорості, що знижують мотивацію діяльності.

Тривожність – це порушення внутрішнього психічного комфорту, занепокоєння чи страх у ситуаціях, до яких спортсмен раніше був байдужим.

Непевність у своїх силах виникає в спортсмена унаслідок виникнення думки про невідповідність своїх можливостей досягненню поставленої мети. У крайніх випадках приводить його до відмовлення від досягнення мети і відходу від спорту.

Висока чутливість, сенситивність – властивості психіки, які приводять до того, що спортсмен дуже чуйно реагує на найменшу ворожість у взаєминах, на зміна режиму тренувальних занять чи завдань змагань.

Знаючи ознаки психічної перенапруги, тренер може вносити корективи в тренувальний процес спортсмена згідно з динамікою його психічного стану.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]