Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
shpory_ped_sporta.docx
Скачиваний:
172
Добавлен:
05.03.2016
Размер:
85.17 Кб
Скачать

29. Особистість спортсмена як суб'єкта спортивної діяльності. …

Структуру особистості складають: здатності, темперамент, характер, вольові якості, емоції, мотивація, соціальні установки…

Особистість – продукт соціально-історичного розвитку і суспільної діяльності людини. Він має свідомість і систему соціальних якостей, виконує визначені функції в суспільстві. У спорті, як і в інших видах діяльності людини, велике значення має індивідуальність. Досягнення успіху можливе лише при правильному обліку індивідуальних особливостей особистості спортсмена і при формуванні на цій основі специфічного техніко-тактичного стилю його діяльності.

Лише знаючи індивідуальні особливості особистості спортсмена, можна найбільше повно розвити й ефективно використовувати його можливості.

Особистість характеризується визначеною системністю, єдністю і стійкістю своїх якостей.

Особистість має певну цілісність, що забезпечується інтегруючою функцією емоцій, мотивів і волі. Емоції і мотиви спонукують спортсмена до прояву певних рис характеру, а воля (через вольові зусилля) здійснює реалізацію діяльності за допомогою цих рис характеру.

У стресових ситуаціях виявляється установка спортсмена на досягнення успіху чи запобігання невдачі. Люди, у яких переважає установка на досягнення успіху, часто ризикують у гострих ситуаціях спортивного двобою. Спортсмени, у яких переважає установка на запобігання невдачі, більш обачні, ставлять перед собою посильні цілі, рідше ризикують.

Формування особистості спортсмена. Аспектами формування особистості спортсмена є:

1) суспільна свідомість (спортивний колектив і суспільство) – оціночно-спонукальні дії; спільна тренувальна діяльність; змагальна діяльність; стосунки в колективі; відповідальність; норми поведінки; товариськість; взаємодопомога; оцінка діяльності; відношення суспільства; соціальна структура суспільства; політика суспільства;

2) діяльність тренера – спілкування; емоційні реакції; поведінкові акти; методика навчання; методика виховання; засоби виховання;

3) самосвідомість – моральні почуття; естетичні почуття; самопізнання; самоспостереження; самоконтроль; самооцінка; самовиховання.

Відомо, що засоби і методи фізичного виховання сприяють рішенню моральних, вольових, естетичних і інтелектуальних завдань формування особистості людини. Але ці можливості залишаються тільки можливостями, якщо не реалізовувати їх шляхом відповідно спрямованої діяльності. На сучасному етапі розвитку науки існує поняття «загальний напрямок виховання у фізичній культурі і спорті».

30.Лідерство в спортивній групі.

Керування групою, її самоврядування, вплив на психологію і поведінку окремих членів звичайно здійснюється як через керівників, призначених офіційно, так і через неофіційних осіб, що користуються авторитетом серед членів групи, які мають у ній високий статус і іменовані лідерами.

Звичайно авторитет лідера в групі не менш сильний, чим авторитет керівника…У турботах керівника на першому місці звичайно знаходиться справа, а в турботах лідера головне – людина із усіма його емоціями. Отже, і лідер у групі, і керівник необхідні. Вони потрібні в кожній групі для регулювання двох взаємодоповнюючих систем стосунків – ділових і особистих.

…Вихід людини в лідери – результат взаємодії між ним і групою…Крім поняття лідерство в психології використовується інше поняття, що уточнює уявлення про лідерство – стиль лідерства.

Серед стилів лідерства виділяють авторитарний, демократичний і ліберальний…

Відповідно прийнятій у психології класифікації сфер спілкування розрізняють формальних і неформальних лідерів.

Формальний лідер – людина, призначена керівником по наказу чи розпорядженню для здійснення керівної функції в групі. Риси формального лідера втілює в собі тренер, хоча це не значить, що він у деяких життєвих ситуаціях не може бути неформальним лідером.

Неформальний лідер – один із членів групи, позиція якого завойовується, як правило, спонтанно, у ситуаціях, не зв’язаних з основною діяльністю, завдяки симпатіям і повазі більшості груп. Сприяти цьому можуть особистісні якості цієї людини, його знання, життєвий досвід і т.п.

… Тренеру варто розділити процес здійснення роботи з лідером на три етапи: підготовчий, основний і заключний.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]