Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / мет.вказ. КР. БС 2011.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
533.5 Кб
Скачать

Додаток а

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Дніпропетровська державна фінансова академія

КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Курсова робота

з дисципліни _________________________________________________________

Тема роботи: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Виконав(ла) студент(ка)_______ курсу _____________________________ групи

_______________________________________________ _______________

(прізвище, ім’я та по батькові) (підпис)

Оцінка _______________________

Керівник_____________________________________ ________________

(підпис)

“_____”______________________ 20__ р.

Додаток Б

Міністерство фінансів України

Дніпропетровська державна фінансова академія

Кафедра__________________________________________________________

Дисципліна _______________________________________________________

Спеціальність _____________________________________________________

Курс ____________група_______________семестр ______________________

ЗАВДАННЯ

на курсову роботу студента

________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема роботи___________________________________________________

________________________________________________________________

2. Термін подачі студентом закінченої роботи ________________________

3. Вихідні дані до роботи __________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які підлягають розробці) _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу: ___________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата видачі завдання: “__” _____________200__р.

Керівник __________________

(підпис)

Завдання прийняв до виконання ___________________

(підпис)

Зворот

Календарний план

за/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання етапів

роботи

Примітка

1

2

3

4

1

Визначення теми, видання завдання, організаційні питання

(дата)

2

Пошук та робота з джерелами, узгодження змісту

3

Вступ. Актуальність. Мета та задачі курсової роботи

4

Основна частина, теоретичні положення

5

Виконання другого розділу

6

Виконання третього розділу

7

Оформлення роботи і передача для перевірки

8

Захист курсової роботи згідно графіку кафедри

Студент_________________________

(підпис)

Керівник_________________________ ____________________

(підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)

“_____”____________________ 200_ р.