Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФК 09-2з 8с / мет.вказ. КР. БС 2011.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
533.5 Кб
Скачать

6. Бібліографічний список

Основна література:

Бюджетний Кодекс України: Закон України//Голос України. – 2010. – 4 серпня. - №143(4893).

Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів: Постанова Кабінету Міністрів України від від 8 грудня 2010 р. N 1149

Конституція України: Закони України: В 11т.- Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1997.- Т.10. – С.3-41.

Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №23. – Ст.121. – С.378-390.

Основи законодавства України про культуру: Закон України. В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.3. – С.34-45.

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми: Постанова КМУ від 27.12.01 № 1751// Людина і праця – 2002 - № 1. – с. 20-36.

Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України - № 11 від 14.01.2011 р.

Про внесення змін до Закону України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України від 22.03.2001 № 2334-ІІІ Київ.

Про внесення змін до Закону України “Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності: Закон України//Урядовий кур’єр. – 1998. – 24 грудня. - №246-247.

Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення: Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 р. № 308/519.

Про впорядкування умов оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери: Постанова Кабінету Міністрів України від 07.02.2001 р. № 134.

Про впорядкування умов праці та затвердження тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ: Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557.

Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1096.

Про Державний бюджет України на 2011 рік: Закон України// Відомості Верховної Ради України. –2010. - № 2857-VI.

Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України. В 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.5. – С.13-20.

Про затвердження переліку груп власних надходжень бюджетних установ, вимог щодо їх утворення та напрямків використання: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 2002 р. № 659.

Про затвердження Положення про резервний фонд Кабінету Міністрів України: Постанова Верховної Ради України// Відомості Верховної Ради України. – 1996. - №10. – Ст.51. – С.105-107.

Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду: Постанова Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 р. № 415.

Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової сплати за окремі види педагогічної діяльності з співвідношення до тарифної ставки. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2007 р. – К.: № 643.

Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України// Офіційний вісник України. – 1997. - № 30. – С. 8-10.

Про збір на обов’язкове соціальне страхування: Закон України//Офіційний вісник України. – 1997. - №30. – С.11-13.

Про зміцнення фінансової дисципліни та запобігання правопорушенням у бюджетній сфері: Указ Президента України від 25 грудня 2001 року.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України// Відомості Верховної Ради України. – 1997. - №24. – Ст.170. – С.379-429.

Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік: Постанова Верховної Ради України// Відомості Верховної Ради України. – 2010. - №10. – Ст. 457

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.1. – С.301-308.

Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.6. – С.217-229.

Про пенсійне забезпечення: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.2. – С.254-285.

Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2006 р. № 1703.

Про Рахункову палату України: Закон України// Закони України: В 11т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1997. – Т.11. – С.60-76.

Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.6. – С.55-74.

Про статус ветеранів військової служби та їх соціальний захист: Закон України// Відомості Верховної Ради України. - 1998. –№ 40 – 41. – Ст. 249. – С.818-822.

Про статус і соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України// Закони України: В 11 т. – Верховна Рада України. Інститут законодавства. – К.: 1996. – Т.1. – С.215-251.

Про внесення змін і доповнень до Постанов Кабінету Міністрів України з питань надання населенню житлових субсидій та адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям. Постанова Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2000 р. № 211.

Василик О.Д. Державні фінанси України: навчальний посібник. – К. Вища школа, 1997. – 383 с.

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2002. – 608 с.

Гордєєва Л.П., Гордєєва – Герасимова Л.Ю. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2004. – 110с.

Деркач Н.И., Гордеева Л.П. Бюджет и бюджетный процесс в Украине: Учебное пособие. – Днепропетровск: «Пороги», 1995. – 256с.

Деркач Н.И., Гордеева Л.П., Редина Н.И. Деньги, финансы и финансовые рынки: Учебное пособие. – Днепропетровск: «Наука и образование», 1998. – 252с.

Деркач Н.И., Деева Н.Н., Гордеева Л.П. Учебный модуль по курсу «Бюджет и бюджетная система Украины». – Днепропетровск, «Наука и образование», 1997. – 128с.

Епіфанов А.О., Сало І.В., Д’яконова І.І. Бюджет і фінансова політика України: Навчальний посібник. – К.: Наукова думка, 1997. – 303с.

Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України/ кол. авторів [за заг. ред., передмова Ф.О.Ярошенко]. – Київ.: Зовнішня торгівля, УДУФМТ, 2010. – 592 с.

Опарін В.М., Малько В.І., Кондратюк С.Я.- Бюджетна система: Підручник. – К.: НІОС. - 2004

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України та зарубіжних країн: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес, 2003. – 495 с.

Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – К.: Знання – Прес., 2006 – 607 с.

Редіна Н.І., Гордєєва Л.П., Чубак А.Ю. Бюджетна система: Навчальний модуль. – ДДФА, 2003. – 129с.

Бюджетна система (частина І): Навчально-методичний посібник для студентів ІІІ курсу денної форми навчання, які навчаються з напряму 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ, Дніпропетровська державна фінансова академія, 2008.- 75 с.

Управління державним бюджетом України: підручник / колектив авторів [заг. редакція М. О. Азарова]. - К.: Зовнішня торгівля, 2010.- 816 с. - С. 510-546.

Юрій С.І., Бескід Й.М. Бюджетна система України: Навчальний посібник – К.: НІОС, 2000. – 400с.

Додаткова література:

Азаров М.Я. Формування бюджетної політики економічного зростання // Фінанси України – 1998. - №9.

Буковинський С.А. До питання здійснення бюджетної політики в Україні // Фінанси України. – 2007. – №11. – С.3.

Буковинський С.А. Концептуальні підходи до перспективного бюджетного плану //Фінанси України – 2006. -№3. С. 3-19.

Буковинський С.А. Шляхи розвитку бюджетної системи України // Фінанси України. – 1998. - №9.

Буковинський С.А., Гриценко А.А., Унковська Т.Є. Зростання корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки // Фінанси України. – 2007. – №10. – С.3.

Василик О.Д. Державні фінанси України: навчальний посібник. – К. Вища школа, 1997. – 383 с.

Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – К.: НІОС. – 2002. – 608 с.

Гордєєва Л.П., Гордєєва – Герасимова Л.Ю. Бюджетна система України: Навчальний посібник. – Дніпропетровськ:ДНУ, 2004. – 110с.

Гранатуров В.М., Ясенова І.Б. Податковий ризик держави: визначення та класифікація // Фінанси України. – 2007. – №10. – С.86.

Губський Б.В. Конкурентоспроможність української економіки: орієнтири макрополітики в кризових умовах// Економіка України – 1998. №4 С. 4-15.

Дяченко Я.Я. та інші Пріоритетні напрямки державного впливу на формування доходів бюджету// Фінанси України, 2008, № 7 С. 34-52.

Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки (теоретико-методологічний аспект). Наукова монографія. – К.:Видавництво «Світ знань», 2002. – 400с.

Жаліло Я.А.. Економічна стратегія держави у нестабільних ринкових економічних системах: Монографія. – К.: НІСД, 1998. – 144с.

Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання // Фінанси України. – 2007. – №6. – С.69.

Затонацька Т.Г. Бюджетні видатки на розвиток людського капіталу // Фінанси України, 2008, № 10 с. 53-61.

Затонацька Т.Г., Лаврентьєв М.М. Впровадження середньострокового бюджетного планування як інструмент підвищення ефективності бюджетних видатків // Фінанси України. – 2007. – №11. – С.31.

Карпенко Г.В., Данкевич А.П. Фінансові інвестиції: питання теорії та можливості впровадження в економіку країни// Фінанси України, 2008 с. 111-118.

Кириленко О.П. Місцеві бюджети (історія, теорія, практика). – К.: НІОС, 2000. – 384с.

Кириленко О.П., Малиняк Б.С. Бюджетні видатки на розвиток інфраструктури держави: теоретичне обґрунтування, вітчизняний досвід // Фінанси України, 2008 № 7 С . 117.

Кудряшов В.П. Засади бюджетної політики розвитку // Фінанси України. – 2007. – №7. – С.3.

Луніна І.О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин:Монографія. – К.: Наук. думка, 2006. – 432с.

Лютий І.О. Бюджетна політика і стабільність соціально-економічного розвитку України // Фінанси України. – 2006. № 10. – С. 3-12.

Мельник В.М. Фіскальна ефективність податку з доходів фізичних осіб в Україні: можливості зростання // Фінанси України. – 2007. – №12. – С.38.

Новикова М.М. Удосконалення бюджетів різних рівнів // Фінанси України – 2006. -№ 7. С. 87-88.

Огонь І.Г. Доходи бюджету України: Теорія і практика: Монографія. – К.:КНЕУ, 2003. – 580с.

Огонь Ц.Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реконструкції// Фінанси України. – 2006. - №01. С. 3-12.

Опарін В.М. Фінансова система України (теоретико-методологічні аспекти): Монографія. – К.: КНЕУ, 2005. – 240с.

Павлюк К.В., Іголкін І.В. Досвід реформування державних фінансів у нових країнах – членах Європейського Союзу // Фінанси України. – 2007. – №2. – С.44.

Пасічник Ю.В. Бюджетний потенціал економічного зростання в Україні:Монографія. – Донецьк, 2006. – 642с.

Піхоцький В.Ф. Удосконалення і розвиток державного фінансового контролю та аудиту за надходженням коштів Державного бюджету України та їх використанням // Фінанси України. – 2007. – №3. – С.75.

Савченко А.Г., Соломенко С.М. Бюджет повної зайнятості та фіскальна політика // Фінанси України. – 2007. – №4. – С.3.

Скрипник А.В., Пасюк Т.М. Фактори ризику виконання планових показників бюджету України// Фінанси України, 2008, № 6 С. 31-44.

Слухай С.В., Гончаренко О.В. Удосконалення формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Фінанси України. – 2007. – №8. – С.63.

Тимченко О.М., Сирібрянська Ю.В. Оптимізація структури доходів бюджету: застосування рейтингової оцінки// Фінанси України, 2008, № 7 С. 17-28.