Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова Сам. робота - нормат ІІ курс .doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
374.27 Кб
Скачать

Запитання та завдання для самоконтролю

 1. Визначте структуру наукової доповіді і задачі кожного з її компонентів.

 2. Назвіть найбільш характерні риси наукового мовлення.

 3. Які мовні засоби вживаються для досягнення узагальненості викладення інформації?

 4. За допомогою яких характеристик тексту досягається логічність викладення інформації?

 5. Які мовні засоби використовуються для досягнення змістовної послідовності тексту?

 6. Наведіть приклади мовних засобів, які використовуються для досягнення логічної послідовності тексту.

 7. Які задачі вирішує композиційна послідовність тексту? Наведіть приклади мовних засобів, що використовуються для цих цілей.

 8. Що є важливим для точного викладення інформації?

 9. За допомогою чого досягається стисле викладення інформації?

 1. Користуючись викладеною вище інформацією, напишіть доповідь з прочитаної літератури економічного спрямування.

 1. Під час редагування доповіді, яке включає аналіз, оцінку написаного та виправлення помилок, необхідно звернути увагу на таке:

 • чи дає вступ уявлення про тему та головну ідею повідомлення;

 • наскільки повно розкрита тема;

 • чи не порушена логічна побудова виступу;

 • наскільки логічно виділені абзаци;

 • наскільки логічними зроблені переходи від однієї думки до іншої;

 • чи правильно побудовані речення;

 • наскільки дотримані мовні норми комунікативної достатності.

Доцільно здійснювати редагування доповіді на комп’ютері. Це дозволить вам, по-перше, заощадити час і купу паперу, а по-друге, сприятиме розширенню вашого словарного запасу завдяки можливості комп’ютера надавати синоніми (команда «Тезаурус»).

 1. Нарешті, декілька порад щодо підготовки до власне виступу.

Перед тим, як представити свою доповідь, студенту необхідно прочитати її уважно вголос декілька разів. Студент повинен добре володіти матеріалом, тільки в цьому разі презентація буде мати успіх. Під час презентації текст доповіді краще не читати з аркуша, а розповідати. Доцільно заздалегідь потренуватися: зробити доповідь перед своїми рідними або перед дзеркалом.

Під час доповіді слідкуйте за голосом. Не слід говорити дуже голосно і швидко, але потрібно пам’ятати, що дуже повільний темп і тихий голос можуть призвести до втрати інтересу з боку слухачів (в цьому разі постарайтеся знову заволодіти їх увагою). Необхідно підтримувати зворотний зв'язок зі слухачами: ставити запитання, додавати трохи жестів, гумору. Презентація не повинна бути занадто довгою (не більше 5 хвилин).

Оцінювання самостійного опрацювання текстів економічного спрямування здійснюється саме за результатами презентації підготовленої доповіді. Студент має продемонструвати знання ключової лексики, знання фактичного матеріалу, що міститься в текстах, а також уміння стисло і чітко доповісти сутність прочитаного.

Модуль IV

Тема 22. Ведення бізнесу (бізнес-план)

Мета роботи: Скласти бізнес-план майбутнього малого підприємства.

План вивчення теми

 1. Ознайомлення з загальними рекомендаціями щодо складання бізнес-плану.

 2. Складання бізнес-плану.