Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова Сам. робота - нормат ІІ курс .doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
374.27 Кб
Скачать

Тема 19. Ділові контакти (ділове листування)

Написання листів

Кожний написаний лист може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4 балів, в залежності від повноти й обґрунтованості інформації, чіткості її викладення; дотримання структури ділового листа; правильності побудови речень, наявності чи відсутності граматичних та орфографічних помилок.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

4 бали: представлена інформація є повною й обґрунтованою; викладена ясно та логічно; чітко витримана структура ділового листа; речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1граматична та 2 орфографічні помилки.

3 бали: інформація викладена достатньо повно (не менше 90% від можливої), ясно та логічно, але іноді бракує її обґрунтування; структура ділового листа витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 не грубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

2 бали: інформація представлена не повністю (але не менше 75% від можливої), не завжди у логічній послідовності; структура ділового листа витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено не більше 3 не грубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал: інформація представлена поверхово (але не менше 50% від можливої) і досить хаотично; структура ділового листа порушена; досить багато порушень у побудові речень (але не більше 4); допущено не більше 4 граматичних та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів: інформація представлена мінімально (менше 50% від можливої); або допущено багато порушень у побудові речень (більше 4); багато граматичних (більше 4) та орфографічних (більше 5) помилок.

Тема 20. Інформативне читання текстів економічного спрямування

Презентація доповіді

Представлена доповідь за матеріалами прочитаної літератури економічного спрямування може оцінюватися в діапазоні від 0 до 10 балів.

10 - 9 балів: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 100% матеріалу; тема прочитаного повністю розкрита; чітко витримана структура доповіді; думки обґрунтовані і викладені ясно та логічно; речення побудовані правильно (не більше 1 порушення), без грубих граматичних та фонематичних помилок.

8 - 7 балів: студент зрозумів тему та основні факти 100% матеріалу; тема прочитаного повністю розкрита; витримана структура доповіді; думки викладені ясно та логічно; але іноді бракує їх обґрунтування; речення побудовані в основному правильно (не більше 2 порушень); допущено не більше 2 граматичних помилок та не більше 2 фонематичних помилок.

6 - 5 балів: студент зрозумів тему та основні факти 75% матеріалу; тема прочитаного досить повно розкрита; структура доповіді витримана; думки викладені досить логічно, але бракує їх обґрунтування; є порушення у побудові речень (але не більше 3); допущено не більше 3 граматичних помилок та не більше 3 фонематичних помилок.

4 – 3 бали: студент зрозумів тему та основні факти 75% матеріалу; тема прочитаного розкрита досить поверхово; структура доповіді витримана; думки викладені не завжди у логічній послідовності, є порушення у побудові речень (не більше 4); допущено не більше 4 граматичних помилок та не більше 4 фонематичних помилок.

2 – 1 бал: студент зрозумів тему та основні факти 50% матеріалу; тема прочитаного розкрита поверхово; є порушення у структурі доповіді; думки викладені досить хаотично; є досить багато порушень у побудові речень (але не більше 5); допущено не більше 5 граматичних помилок та не більше 5 фонематичних помилок.

0 балів: студент опрацював менше 50% матеріалу; або тема прочитаного не розкрита; або допущено багато порушень у побудові речень (більше 5), багато граматичних (більше 5) та фонематичних (більше 5) помилок.