Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова Сам. робота - нормат ІІ курс .doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
374.27 Кб
Скачать

Модуль IV

Максимальна кількість балів за індивідуальні завдання у модулі ІV може становити 25.

Тема 22. Ведення бізнесу (бізнес-план)

Написання бізнес-плану

Складений бізнес-план може оцінюватися в діапазоні від 0 до 15 балів.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

15 - 14 балів: Структура бізнес-плану повністю витримана (відображені ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку); оформлення відповідає існуючим вимогам; речення побудовані правильно (не більше 1 негрубого порушення), може бути допущено не більше 2 граматичних та орфографічних помилок.

13 - 12 балів: Структура бізнес-плану повністю витримана (відображені ідея, мета бізнесу, специфіка підприємницької діяльності, організаційна і виробнича структура, стратегія фінансування, пропозиції по інвестиціях, перспективи розвитку); оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 2 негрубих порушень у побудові речень і не більше 4 негрубих граматичних та орфографічних помилок.

11 – 10 балів: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 80%; оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 3 порушень у побудові речень і не більше 6 граматичних та орфографічних помилок.

9 - 8 балів: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 80%; оформлення відповідає існуючим вимогам; може бути допущено не більше 4 порушень у побудові речень і не більше 8 граматичних та орфографічних помилок.

7 – 6 балів: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 60%; є порушення в оформленні; допущено досить багато порушень у побудові речень (але не більше 5) і не більше 10 граматичних та орфографічних помилок.

5 – 4 бали: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 60%; є досить значні порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 6) і не більше 12 граматичних та орфографічних помилок.

3 – 2 бали: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 40%; є значні порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 7) і не більше 14 граматичних та орфографічних помилок.

1 бал: Структура бізнес-плану витримана не менше ніж на 30%; є великі порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (але не більше 8) і не більше 15 граматичних та орфографічних помилок.

0 балів: Структура бізнес-плану витримана менше ніж на 30%; є великі порушення в оформленні; допущено багато порушень у побудові речень (більше 8) і більше 15 граматичних та орфографічних помилок.

Тема 26. Інформативне читання текстів економічного спрямування

Написання анотації

Кожна анотація може оцінюватися в діапазоні від 0 до 10 балів.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

10 - 9 балів: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 100% матеріалу; структура анотації повністю витримана (визначені тема і мета тексту (текстів), розкрита сутність анотованої роботи, вказано її призначення); речення побудовані правильно, може бути допущена 1 не груба граматична або 1 орфографічна помилка.

8 - 7 балів: студент зрозумів тему та основні факти 100% матеріалу; структура анотації витримана, але сутність анотованої роботи розкрита недостатньо повно; є 1 порушення у побудові речень; може бути допущено 3 не грубих граматичних або орфографічних помилок.

6 - 5 балів: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 75% матеріалу; визначив тему, мету і призначення тексту (текстів), але сутність анотованої роботи розкрив досить поверхово; є порушення у побудові речень (але не більше 2); допущено не більше 4 не грубих граматичних або орфографічних помилок.

4 - 3 бали: студент зрозумів тему, основні факти та важливі деталі 60% матеріалу; визначив лише тему і призначення тексту (текстів); сутність анотованої роботи не розкрив; є порушення у побудові речень (але не більше 2); допущено не більше 5 граматичних або орфографічних помилок.

2 – 1 бал: студент зрозумів тему та основні факти 40% матеріалу; визначив тему і призначення тексту (текстів), але сутність анотованої роботи не розкрив; є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено не більше 6 граматичних або орфографічних помилок.

0 балів: студент опрацював менше 40% матеріалу; не визначив навіть тему тексту (текстів) або визначив тему, але речення побудовані неправильно (більше 3 порушень); допущено більше 6 граматичних та орфографічних помилок.

Поточний модульний контроль проводиться у вигляді письмового тестування, яке має забезпечити об’єктивну оцінку набутих студентами лексико-граматичних знань та мовленнєвих навичок і вмінь.

Оцінювання здійснюється за стандартною шкалою:

10 балів - не менше 100% правильних відповідей;

9 балів – не менше 90% правильних відповідей;

8 балів – не менше 80% правильних відповідей;

7 балів – не менше 70% правильних відповідей;

6 балів – не менше 60% правильних відповідей;

5 балів – не менше 50% правильних відповідей;

4 бали – не менше 40% правильних відповідей;

3 бали – не менше 30% правильних відповідей;

2 бали – не менше 20% правильних відповідей;

1 бал – не менше 10% правильних відповідей;

0 балів – менше 10% правильних відповідей.