Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова Сам. робота - нормат ІІ курс .doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
374.27 Кб
Скачать

1. Структура залікових кредитів курсу

за/п

ТЕМА

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивіду-альна робота

Модуль IІІ

Змістовий моуль 5

16.

Граматика: Неособові форми дієслова (інфінітив, герундій, дієприкметники теперішнього і минулого часу).

12

7

17.

Економіка України та країни, мова якої вивчається (у порівнянні).

5

18.

Організація бізнесу (типи компаній, керівництво компанії, влаштування на роботу в компанії).

7

1 (резюме)

19.

Ділові контакти (ділове листування, телефонні розмови, робочі наради).

8

2 (лист-запит та лист-пропозиція)

20.

Інформативне читання текстів економічного спрямування.

2

3

5 (доповідь)

16-19

Поточний модульний контроль №3.

2

Усього годин:

36

10

8

Модуль IV

Змістовий модуль 6

21.

Граматика: Умовний спосіб.

9

4

22.

Ведення бізнесу (виробництво та продаж, контракти, транспортні документи, заробітна плата, податки, аудит, бізнес-план, джерела фінансування, маркетинг).

9

6 (бізнес-план)

23.

Макроекономіка (гроші, валовий внутрішній продукт, інфляція, зовнішня торгівля).

5

24.

Фінансові установи (банки, біржі тощо).

4

25.

Світові фінансово-економічні організації (ЄЕС, СОТ, МВФ, Всесвітній Банк).

3

26.

Інформативне читання текстів економічного спрямування.

2

7

3 (анотація)

21-25

Поточний модульний контроль №4.

2

Усього годин:

34

11

9

2. Методичні рекомендації до Самостійна робота

Тема 16 .Неособові форми дієслова (інфінітив, дієприкметники теперішнього і минулого часу)

Мета роботи: Вміти вживати неособові форми дієслова, знати які функції вони виконують у реченні, знати як вони утворюються.

План вивчення теми:

  1. Опрацювання теоретичного матеріалу «Неособові форми дієслова. Інфінітив.»

  2. Виконання тренувальних вправ.

  3. Опрацювання теоретичного матеріалу «Дієприкметники теперішнього і минулого часу.»

  4. Виконання тренувальних вправ.

Методичні рекомендації

  1. Ознайомтеся з неособовими формами дієслова, а саме: з формами інфінітива, правилами вживання інфінітива та його функціям.

Щоб уміти вживати певне граматичне явище, замало знати, що воно означає і як утворюється – необхідно сформувати належну навичку. Тому після знайомства з тією чи іншою граматичною структурою на практичному занятті обов’язково ретельно опрацюйте її самостійно у достатній кількості вправ.

Види інфінітивів

Infinitiv I.

Дієслова в Infinitiv I мають закінчення –еn (aufmachen , malen, schreiben, lesen, kommen, singen, verstehen, gehen та інш,) або – n- (lächeln, sammeln , basteln, angeln , rudern, wandern та ін.);

Infinitiv II

(gemalt haben, gekommen sein , aufgestanden sein) у більшості випадків спрямований у минуле. Правила вибору допоміжного дієслова такі самі, як і при утворенні Perfekt.

Infinitiv I Passiv (gemalt werden , aufgemachtt werden);

Infinitiv I Stativ (gemalt sein, geschrieben sein, gelesen sein)