Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / ІІ курс Німецька мова / Німецька мова Сам. робота - нормат ІІ курс .doc
Скачиваний:
44
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
374.27 Кб
Скачать

4. Критерії оцінки знань та вмінь студентів розподіл балів, що присвоюються студентам

МОДУЛЬ III

Поточний модульнй контроль

Сума

Змістовий модуль 5

Резюме

Листи

10

80

58

4

8

Т16

Т17

Т18

Т19

Т20

(доповідь)

18

8

10

12

10

МОДУЛЬ IV

Поточний модульний контроль

Сума

Змістовий модуль 6

Бізнес-план

10

80

55

15

Т21

Т22

Т23

Т24

Т25

Т26

(анотація)

13

14

7

6

5

10

І. Критерії оцінки роботи студентів на практичних заняттях

Робота студента на практичному занятті може оцінюватися в діапазоні від 0 до 3 балів.

Максимальна кількість балів за заняття 1 – 16 у модулі ІІІ може становити 48, за заняття 1 – 15 у модулі IV - 45.

3 бали: студент активно працював на занятті (виконав не менше 90% завдань) і зробив усе домашнє завдання.

2,5 бали: студент активно працював на занятті, але виконав домашнє завдання не повністю (не менше 75%).

2 бали: студент досить активно працював на занятті (виконав не менше 75% завдань), але виконав домашнє завдання не повністю (не менше 75%).

1,5 бали: студент недостатньо активно працював на занятті (виконав близько 50% завдань) і зробив домашнє завдання частково (але не менше 50%).

1 бал: студент недостатньо активно працював на занятті (виконав близько 50% завдань), і зробив домашнє завдання менше ніж на 50%.

0,5 бали: студент брав мінімальну участь у занятті (виконав близько 25% завдань) і не зробив домашнє завдання.

0 балів: студент не працював на занятті і не зробив домашнє завдання.

Іі. Критерії оцінки індивідуальної роботи студентів Модуль III

Максимальна кількість балів за індивідуальні завдання у модулі ІІІ може становити 22.

Тема 18. Організація бізнесу (влаштування на роботу в компанії)

Написання резюме

Резюме може оцінюватися в діапазоні від 0 до 4 балів, в залежності від повноти й обґрунтованості інформації та чіткості її викладення; дотримання структури; правильності побудови речень, наявності чи відсутності граматичних та орфографічних помилок.

Зараховуються тільки самостійно написані роботи!

4 бали: представлена особиста інформація є повною й обґрунтованою; викладена ясно та логічно; чітко витримана структура резюме; речення побудовані правильно, можуть бути допущені 1граматична та 2 орфографічні помилки.

3 бали: особиста інформація викладена достатньо повно (не менше 90% від можливої), ясно та логічно, але іноді бракує її обґрунтування; структура резюме витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 2); допущено не більше 2 не грубих граматичних помилок та не більше 3 орфографічних помилок.

2 бали: особиста інформація представлена не повністю (але не менше 75% від можливої), не завжди у логічній послідовності; структура резюме витримана; але є порушення у побудові речень (не більше 3); допущено не більше 3 не грубих граматичних помилок та не більше 4 орфографічних помилок.

1 бал: особиста інформація представлена поверхово (але не менше 50% від можливої) і досить хаотично; структура резюме не витримана; є порушення у побудові речень (але не більше 4); допущено не більше 4 граматичних та не більше 5 орфографічних помилок.

0 балів: особиста інформація представлена мінімально (менше 50% від можливої); або допущено багато граматичних (більше 5) та орфографічних (більше 6) помилок.