Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
2 курс ФК, ЕП, УП Денне / Основи діловодства Наочний альбом 2004.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
572.93 Кб
Скачать

Зразок внутрішньої доповідної записки

Р

Навчальний відділ

ектору Львівського

державного університету

Чорному Л.Н.

Доповідна записка

13.10.1996 р.

Про порушення посадових

обов’язків

Доводжу до Вашого відома, що диспетчер навчального відділу Бондар О.К. 13.10.1996 р. провела заміну занять у групах ДП-53 і ДП-54, об'єднавши дві групи на першій парі разом по дисципліні «Органічна хімія» (викладач Лисиненко В.В.), що категорично забороняється.

Викладач про проведену заміну не була своєчасно сповіщена, що привело до зриву початку занять на 15 хв.

Прошу оголосити стягнення диспетчеру Бондар О.К. за невиконання посадових обов'язків по оперативному регулюванню ходу навчального процесу і грубе порушення правил упорядкування розкладу навчальних занять.

Начальник (підпис) В.Д. Ходирева

Зразок пояснювальної записки

Н

Навчальний відділ

ачальнику навчального відділу

Львівського державного

університету

Ходиревій В.Д.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

13.10.1996 р.

Я змушена була об'єднати групи ДП-53 і ДП-54 13.10.1996 р. на першій парі у викладача Лисиненко В.В. на предметі “Органічна хімія”, тому що викладач філософії Шмельова Ж.В. занедужала. Про те, що Шмельова Ж.В. не вийде на заняття, я була попереджена 13.10.1996 р. Щоб студенти гр. ДП-54 були задіяні в навчальному процесі, я була змушена зробити таку заміну.

Диспетчер (підпис) О.К. Бондар

Зразок протоколу

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Харківський державний університет протокол

      1. № 3

м. Харків

Засідання кафедри

органічної хімії

Голова - Оршанський О.Л.

Секретар – Давидова Д.Ф.

Присутні: 12 чол. (реєстраційний список додається).

Запрошені: Савченко В.В. – начальник центру інформаційних технологій.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Завдання викладачів кафедри по інтенсифікації навчального процесу (доповідь Оршанського О.Л – завідувача кафедри).

  2. Розгляд програми комп’ютеризації навчального процесу (доповідь Савченка В.В. – начальника центру інформаційних технологій).

  1. СЛУХАЛИ:

Оршанського О.Л. – Головним завданням викладачів кафедри по інтенсифікації навчального процесу є: впровадження модульного навчання, проблемного навчання, аналіз контрольних ситуацій, кейсів, інтегрованих занять. Проблемне навчання використовується по всіх дисциплінах на лекціях, семінарських заняттях, у процесі самостійної роботи студентів. Ситуаційні завдання також достатньо широко використовуються при викладанні навчальних дисциплін. Робота в цьому напрямку триватиме. Однак вузькім місцем є використання ТЗН у навчальному процесі, головна проблема – відсутність ТЗН.

ВИСТУПИЛИ:

Попова І.Д. – Треба використовувати у навчальному процесі проекційну апаратуру, що дозволить поліпшити рівень засвоєння знань студентами.

Чаков С.О. – Треба більш глибоко вивчити питання використання в навчальному процесі телебачення.

Калініна Д.І. – Треба використовувати телевізійну та відеоапаратуру.

УХВАЛИЛИ:

  1. Викладачам кафедри вивчити методику використання сучасних ТЗН до 15.01. 1998 р.

  2. Запропонувати керівництву інституту придбати для кафедри проекційну апаратуру, телевізор, відеомагнітофон до 01.12.1997 р.

  3. Викладачам кафедри. використовувати ТЗН у навчальному процесі з 20.01.1998 р

  1. СЛУХАЛИ:

Савченка В.В. – доповідь додається.

УХВАЛИЛИ:

Схвалити програму комп’ютеризації навчального процесу.

Додаток: 1. Реєстраційний список на 1 арк. в 1 прим.

2. Доповідь Савченка В.В. на 2 арк. в 1 прим.

Голова (підпис) О.Л. Оршанський

Секретар (підпис) Д.Ф. Давидова