Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МВВШ_Заочний / Методичні рекомендації / Методичні рекомендації щод підготовки підручників, навчальних та НМП.doc
Скачиваний:
97
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
556.54 Кб
Скачать

Зразок оформлення титульної сторінки підручника

(навчального посібника)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЕКОНОМІКА ПРАЦІ

І СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

Навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

Дніпропетровськ – 2013

Додаток 1.3

Зразок оформлення звороту титульної сторінки підручника

(навчального посібника)

УДК 331.101.26(075.8)

ББК 65.242.2

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів України, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки

«Управління персоналом та економіки праці»

(лист № _________ від ________)

Е45

Економіка праці і соціально-трудові відносини : навчальний посібник / І.В. Багрова, Н.І. Редіна, О.О. Гетьман, Т.С. Яровенко. – Дніпропетровськ: Дніпр. держ. фін. акад, 2013. – 562 с.

ISBN

У навчальному посібнику «Економіка праці та соціально-трудові відносини» розглянуто особливості й закономірності розвитку вітчизняного ринку праці, узагальнено світовий досвід у сфері соціально-трудових відносин, зокрема, щодо питань соціального партнерства, регулювання відносин зайнятості. Актуалізовано питання розвитку трудового потенціалу на всіх рівнях, інвестицій у людський капітал та визначення ефективності праці, раціоналізації трудових процесів на мікрорівні.

Призначено для студентів вищих навчальних закладів, він також буде корисний викладачам, аспірантам, науковцям, спеціалістам у галузі економіки праці та управління соціально-трудовими відносинами.

Рецензенти:

І.П. Булєєв - доктор економічних наук, професор, заступник директора Інституту економіки промисловості Національної академії наук України

І.Д. Падерін - доктор економічних наук, завідувач кафедри економіки підприємства Дніпропетровської державної фінансової академії,

академік Академії економічних наук України

Л.М. Фільштейн - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету, академік Академії економічних наук України, заслужений працівник народної освіти України

ISBN

© Колектив авторів, 2013

© ДДФА, 2013

Додаток 1.4

Зразки оформлення розділу «Зміст» підручника (навчального посібника)

ЗМІСТ

Передмова……………………………………………………………..

5

Розділ 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва.

7

1.1. Зміст та основні завдання фінансової діяльності суб’єктів підприємництва………………………………………………………...

7

1.2. Законодавча база фінансової діяльності підприємств…………………

10

1.3. Організація фінансової діяльності підприємств……………………….

12

1.4. Форми фінансування підприємств………………………………………

15

Питання для самоконтролю……………………………………………

16

Розділ 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва різних

форм організації бізнесу……………………………………………………..

18

2.1. Поняття та класифікація суб’єктів підприємництва………………….

18

2.2. Критерії прийняття рішення про вибір правової форми організації бізнесу………………………………………………..……..

24

2.3. Особливості фінансової діяльності підприємницьких формувань

24

2.4. Галузеві аспекти фінансової діяльності…………………………….

30

2.5. Фінансова діяльність банківських установ …………………………….

34

2.6. Особливості фінансової діяльності фінансово-промислових груп

38

2.7. Фінансування спільної діяльності підприємств на основі договорів кооперації………………………… ..………………………

39

Питання для самоконтролю……………………………………………

43

Розділ 3. Формування власного капіталу підприємств………………………

45

3.1. Капітал підприємства та його економічна сутність……………………

45

3.2. Власний капітал підприємства, його функції та складові…………..

47

3.3. Статутний капітал підприємства…………………………………………….

48

3.4. Резервний і додатковий капітал підприємства……………………………..

53

3.5. Звіт про власний капітал…………………………………………….......

54

Питання для самоконтролю……………………………………………

55

Розділ 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства………………….

58

4.1. Внутрішні джерела фінансування підприємства………………………

58

4.2. Самофінансування та його роль у формуванні фінансових ресурсів суб’єктів підприємництва.………………………………......

59

4.3. Чистий грошовий потік………………………………………………….

62

4.4. Звіт про рух грошових коштів………………………………………….

64

Питання для самоконтролю……………………………………………

65

Бібліографічний список……………………………………………..

181

Предметний покажчик……………………………………………….

184

Додатки………………………………………………………………...

190

Додаток 1.5